Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kiintotähti-tunnustus

Kiintotähti-tunnustuksen tavoitteena on tehdä näkyväksi ja palkita kokeneita, työhönsä sitoutuneita ja ammatistaan ylpeitä sairaanhoitajia, joilla on myönteinen asenne ammattikuntaansa ja työtänsä kohtaan. Heillä on työuraa jo takanapäin, mutta yhä myös edessä. 

Valintakriteerit 

Kokeneella sairaanhoitajalla tarkoitetaan sairaanhoitajaa, joka on toiminut sairaanhoitajan työssä vähintään noin 20 vuotta. Hän voi toimia kliinisessä työssä potilaiden tai asiakkaiden parissa tai muunlaisissa tehtävissä, joissa hän käyttää sairaanhoitajan osaamistaan. Valitun sairaanhoitajan tulee olla esimerkillinen omassa työssään ja osoittaa kehittävää työotetta.  

Kiintotähti on todellinen arjen sankari, peruskallio, jolla on vankka sairaanhoitajan ammattitaito ja työkokemus sekä hiljaista tietoa sairaanhoitajan työstä omalta toimialaltaan. Hän on työhönsä sitoutunut ja luo työyhteisöönsä vakautta ja turvallisuutta. Vaikka hoitotyön ympäristö muuttuu, hän muistuttaa ja osoittaa omalla esimerkillään, että hoitotyön ydin ja perustehtävä säilyvät ja pysyvät. 

Työssään hän: 

  • On kannustava työyhteisön muita jäseniä kohtaan, luo työyhteisöön hyvää ilmapiiriä, osallistuu myönteisellä tavalla opiskelijoiden ja uusien työntekijöiden perehdytykseen. 
  • Kehittää ja ylläpitää osaamistaan ja jakaa sitä myös muille, voi vastata omista erityisistä vastuualueistaan 
  • On sitoutunut ja välittävä, tekee työtään taidolla ja sydämellä, toimii aina potilaan tai asiakkaan parhaaksi 
  • Osoittaa muutoksissa joustavuutta sekä sopeutumiskykyä ja tukee myös muita työyhteisössään 
  • On rohkea ammattikuntansa ja hoitotyön puolestapuhuja 
  • Osoittaa eettisyyttä ja kollegiaalisuutta sekä ylpeyttä työstään sairaanhoitajana 
  • Saa kiitosta työstään potilailta/asiakkailta, heidän läheisiltään ja/tai työyhteisön jäseniltä  

Valitun sairaanhoitajan tulee olla Suomen Sairaanhoitajien jäsen. Jäsenmaksu tulee olla maksettuna vähintään tunnustuksen myöntämis- ja sitä edeltävänä vuonna. 

Hänellä pitää olla voimassa oleva sairaanhoitajan ammatinharjoittamisoikeus. 

Valinnoissa pyritään huomioimaan alueellinen ja hoitotyön eri toimintaympäristöjen edustavuus sekä pitkä jäsenyys Suomen Sairaanhoitajissa. 

Tunnustuksen myöntää Suomen Sairaanhoitajien hallitus. 

Tunnustuksen sisältö 

Rahapalkinto ja diplomi. 

Ehdotuksen tekeminen tunnustuksen saajaksi 

Ehdotuksen voi tehdä toinen henkilö, ryhmä tai alueyhdistys. Sen pitää olla hyvin perusteltu, sillä tunnustus jaetaan perustelujen pohjalta. 

Ehdotuksia voi jättää jatkuvasti, mutta viimeistään 30.9. mennessä, jotta Suomen Sairaanhoitajien hallitus ehtii käsitellä sen lokakuun kokouksessa. Jos ehdotus on jätetty tämän jälkeen, ehdokkuus siirtyy seuraavalle vuodelle. 

Tunnustus jaetaan aina syksyisin.