Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Ammattietiikka ja kollegiaalisuus

Sairaanhoitajaliiton eettisten ohjeiden tarkoituksena on tukea sairaanhoitajien eettistä päätöksentekoa heidän päivittäisessä työssään. Kollegiaalisuus on osa hoitotyön eettistä perustaa. Se vaikuttaa sairaanhoitajien ammattikunnan sisäiseen yhteinäisyyteen ja asemaan yhteiskunnassa.

Sairaanhoitajaliiton eettiset ohjeet ilmaisevat sairaanhoitajille, muille terveydenhuollossa työskenteleville sekä väestölle sairaanhoitajan perustehtävän yhteiskunnassa ja hänen työnsä periaatteet.

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet on hyväksytty Sairaanhoitajaliiton liittokokouksessa 28.9.1996. Eettiset ohjeet on päivitetty keväällä 2021.

Eettiset ohjeet suomeksi
Etiska riktlinjer för sjukskötare
Ethical Guidelines of Nursing

Eettisten ohjeiden tilaus

Kuvasta näkyy kahden myytävän kortin hinnat

Tilaa eettisiä ohjeita täältä. Tuotteita saa myös ruotsiksi. Jos haluat tilata ruotsinkielisiä kortteja, kirjoita se tilauskenttään kappalemäärän lisäksi. Minimitilausmäärä on 10 kpl. 

Kollegiaalisuus – kohti yhteistä tavoitetta

Kollegiaalisuus tarkoittaa sairaanhoitajien välistä tasa-arvoista ja vastavuoroista suhdetta. Kollegiaalisuus tukee sairaanhoitajien ammatillista työskentelyä ja tähtää yhteisen tavoitteen saavuttamiseen eli potilaan parhaaseen mahdolliseen hoitoon.

Kollegiaalisuusohjeet

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet suomeksi

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet ruotsiksi

Sairaanhoitajien kollegiaalisuusohjeet englanniksi

Webinaari: Kollegiaalisuus – kohti yhteistä tavoitetta

Kollegiaalisuusohjeiden käyttäminen

Aloita työyhteisössäsi keskustelu kollegialisuusohjeiden pohjalta. Keskustelkaa yhdessä työyhteisön vahvuuksista ja kehittämistä vaativista asioista. Vastuu asioiden esille ottamisesta kuuluu jokaiselle.

Kehittämistä varten on tärkeää asettaa realistiset tavoitteet, miettiä tarvittavat toimenpiteet ja tehdä aikataulu. On myös hyvä nostaa esiin työyhteisössä jo olevat vahvuudet ja tuntea niistä ylpeyttä. Kollegiaalisuutta voi oppia ja kehittää.

Kollegiaalisuusohjeiden taustaa

Sairaanhoitajaliitto julkaisi kollegiaalisuusohjeet Sairaanhoitajapäivillä 2014. Idea niiden laatimiseen tuli jäsenistöltä. Työn pohjalla on systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja asiantuntijapaneeli. 

Kollegiaalisuustyöryhmän jäsenet

Mari Kangasniemi, lehtori, Itä-Suomen yliopisto TtT, työryhmän puheenjohtaja

Katariina Arala, sairaanhoitaja, TtM-opiskelija Turun yliopisto

Toni Haapa, hoitotyön kliininen opettaja, TtT –opiskelija

Marko Knuutila, osastonhoitaja, TtM-opiskelija, Uudenmaan sairaanhoitajien pj

Anna Suutarla, sh, th ,TtM, Sairaanhoitajaliitto

Eva Tilander, sh, TtM, Sairaanhoitajaliitto

Tilaa kollegiaalisuusohjeita