Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Sairaanhoitajan erityispätevyysnimike

Sairaanhoitajan erityispätevyysnimike on julkinen lisäansio ja tunnustus, joka tuo esille erityisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi sairaanhoitajana. Nimike antaa perusteet uudenlaisiin tehtävänkuviin ja osaamiseen perustuvaan palkkakehitykseen.

Hyödynnä erityispätevyysnimike urallasi etenemiseen

Parhaat mahdollisuudet nimikkeen hyödyntämiseen saat, kun neuvottelet nimikkeen hakemisesta ja sen mahdollisista hyödyistä työnantajasi kanssa ennen kuin haet nimikettä.

Osoita osaamisesi

Sinulle, joka olet jo edennyt urallasi, Sairaanhoitajaliitto tarjoaa mahdollisuuden hakea erityispätevyysnimikettä.

Voit hakea erityispätevyysnimikettä, jos erityinen osaamisesi on jokin seuraavista:

  • kliininen hoitotyö (kaikki eri erikoisalat)
  • hoitotyön tiedonhallinta
  • hoitotyön johtaminen.

Erityisosaamisen tunnustamisen tavoitteena on tukea ammatillista osaamista sekä ura- ja palkkakehitystä. Se ottaa huomioon koulutuksen, kokemuksen ja muun toiminnan avulla vaihtoehtoiset väylät saavuttaa saavuttaa työelämässä tarvittavaa erityisosaamista.

Esimiehille erityispätevyys tarjoaa työkalun henkilöstön osaamisen tunnistamiseen,kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi se mahdollistaa osaamiseen ja työtehtävien vaativuuteen perustuvan palkitsemisen. Kun sairaanhoitajan osaaminen tarkentuu kokonaisuudessaan esimiehelle, se luo mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Se myös lisää alalle sitoutumista sekä työyhteisön vetovoimaisuutta.

Erityispätevyyden tavoite on vahvistaa näyttöön perustuvia työkäytäntöjä sekä parantaa hoitotyön laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Hakuohjeet

Erityispätevyysnimikkeen myöntämisen pääkriteereitä on kolme.

  • Koulutus
  • Työkokemus
  • Muu toiminta, kuten opettaminen, ohjaaminen, kehittäminen tai julkaisut

Nimikettä voivat hakea Sairaanhoitajaliiton jäsenet, jotka ovat olleet jäseniä vähintään kaksi vuotta. Nimikkeen myöntämiseen vaaditaan, että Sairaanhoitajaliiton jäsenmaksu on maksettu vähintään hakuvuonna ja sitä edeltäneenä vuonna.

Erityispätevyysnimikkeen hakuaika on syksyisin erikseen ilmoitettuna aikana. Sitä haetaan Sairaanhoitajaliiton verkkoportfolion avulla. Oman verkkoportfoliosi löydät Sairaanhoitajaliiton jäsensivuilta.

Erityispätevyysnimike pitää päivittää viiden vuoden välein.

Nimikkeen saanut voi tilata itselleen Kalevala-korun suunnitteleman erityispätevyysmerkin.

Arviointikriteerit perustuvat Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen yhteiseen näkemykseen erityispätevyydestä ja sen arvioimisesta.

Lue lisää aiheesta

Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä -julkaisu

Kliinisen hoitotyön erityispätevyyden hakukriteerit

Video: Mitä tarkoittaa kliinisen hoitotyön erityispätevyys ja kuinka sitä haetaan?

Hoitotyön tiedonhallinnan eritysipätevyyden hakukriteerit

Johtamisen erityispätevyyden arviointikriteerit (((TARVITAAN TIEDOSTO, ei voi ohjata vanhoille sivuille: https://sairaanhoitajat.fi/2018/hae-johtamisen-erityispatevyytta-2/ )))

sulje
Kiitä sairaanhoitajaa