Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu

Sairaanhoitajan erityispätevyysnimike

Sairaanhoitajan erityispätevyysnimike on julkinen lisäansio ja tunnustus, joka tuo esille erityisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi sairaanhoitajana. Nimike antaa perusteet uudenlaisiin tehtävänkuviin ja osaamiseen perustuvaan palkkakehitykseen.

Hyödynnä erityispätevyysnimike urallasi etenemiseen

Sinulle, joka olet jo edennyt urallasi, Suomen Sairaanhoitajat (ent. Sairaanhoitajaliitto) tarjoaa mahdollisuuden hakea erityispätevyysnimikettä.

Parhaat mahdollisuudet nimikkeen hyödyntämiseen saat, kun neuvottelet nimikkeen hakemisesta ja sen mahdollisista hyödyistä työnantajasi kanssa ennen kuin haet nimikettä.

Olen ylpeä saamastani erityispätevyydestä. Se on keino tehdä oma osaamisensa näkyväksi”, kannustaa yksi nimikkeen saanut kollegoitaan.

Osoita osaamisesi

Voit hakea erityispätevyysnimikettä, jos erityinen osaamisesi on jokin seuraavista:

 • kliininen hoitotyö (kaikki eri erikoisalat)
 • hoitotyön tiedonhallinta
 • hoitotyön johtaminen (hakua ei toistaiseksi järjestetä).

Erityisosaamisen tunnustamisen tavoitteena on tukea ammatillista osaamista sekä ura- ja palkkakehitystä. Se ottaa huomioon koulutuksen, kokemuksen ja muun toiminnan avulla vaihtoehtoiset väylät saavuttaa työelämässä tarvittavaa erityisosaamista.

Esimiehille erityispätevyys tarjoaa työkalun henkilöstön osaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi se mahdollistaa osaamiseen ja työtehtävien vaativuuteen perustuvan palkitsemisen. Kun sairaanhoitajan osaaminen tarkentuu kokonaisuudessaan esimiehelle, se luo mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Tämä lisää alalle sitoutumista sekä työyhteisön vetovoimaisuutta.

Erityispätevyyden tavoite on vahvistaa näyttöön perustuvia työkäytäntöjä sekä parantaa hoitotyön laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Hakuohjeet , kliininen hoitotyö ja hoitotyön tiedonhallinta

Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyysnimikkeen myöntämisen pääkriteereitä on kolme:

 1. Koulutus
 2. Työkokemus
 3. Muu toiminta, kuten opettaminen, ohjaaminen, kehittäminen tai julkaisut

Nimikettä voivat hakea Suomen Sairaanhoitajien jäsenet, jotka ovat olleet jäseniä vähintään kaksi vuotta. Nimikkeen myöntämiseen vaaditaan, että Suomen Sairaanhoitajien jäsenmaksu on maksettu vähintään hakuvuonna ja sitä edeltäneenä vuonna.

Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyysnimikkeitä haetaan verkkoportfolion avulla.

Erityispätevyysnimikkeen hakuaika on aina syksyisin, erikseen ilmoitettuna aikana. Verkkoportfoliota voi kuitenkin täydentää koska tahansa. Suosituksena on aloittaa verkkoportfolion kokoaminen hyvissä ajoin.

Erityispätevyysnimikkeen haku on maksullinen. Arviointityön hinta on 120€. Hakijoille lähetetään lasku.

Erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää. Myös päivityshakemuksen arviointimaksu on 120€.

Arviointikriteerit perustuvat Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen yhteiseen näkemykseen erityispätevyydestä ja sen arvioimisesta.

Nimikkeen myöntämisen kriteerit

Lue kriteerit tarkasti ennen hakemuksen tekemistä:

Kliinisen hoitotyön erityispätevyyden myöntämisen kriteerit

Hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyyden myöntämisen kriteerit

Lisälukemista: Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä -julkaisu

Kuinka hakemus tehdään?

Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyysnimikkeen hakemus tehdään henkilökohtaisen verkkoportfolion avulla. Voit rakentaa hakemustasi ja täydentää verkkoportfoliotasi milloin tahansa, myös muulloin kuin hakuaikana.

Hakemuksessa kaikki ansiot tulee osoittaa asiaankuuluvin todistuksin/dokumentein. Kerää niitä kokoon jo hyvissä ajoin! Hakijoiden kokemus on osoittanut, että tämä työvaihe vie enemmän aikaa kuin ennakolta arvaisi. Moni myös hämmästyy hakemusta tehdessään, kun näkyväksi tulee se, kuinka paljon osaamista ja kokemusta onkaan kertynyt.

Verkkoportfoliossa on vasemmassa reunassa allekkain kolme pääotsikkoa:

 1. Osaaminen ja ura
 2. Osaamisen arviointi
 3. Osaamisen osoittaminen.
 • ”Osaaminen ja ura” -kokonaisuuteen tallennat ensin kaikki ansiosi liitteineen. Skannaa tai valokuvaa paperiset todistukset yms. Näin saat ne tallennettua sähköisesti itsellesi ja tuotua portfolioosi. Klikkaa ”Osaaminen ja ura” -otsikon alta kutakin alaotsikkoa. Näin löydät kohdan, jonne kunkin ansiosi liitteineen tallennat ja tarvittaessa myös ohjeen kuinka sen teet.
 • ”Osaamisen arviointi” -otsikon alta klikkaa alaotsikkoa ”Suosituskirjepyyntöjen lähettäminen”. Täältä pääset lähettämään suosituskirjepyynnön. Suosituskirjeitä tulee hakemuksessa olla kaksi: kahdelta eri henkilöltä, jotka tuntevat osaamisesi hyvin. Pyynnössä on valmis viestipohja, jota voit käyttää sellaisenaan tai halutessasi muokata, samoin kuin viestin aihetta. Viestin vakio-osaa sen sijaan et voi muokata: se sisältää linkin, jonka kautta vastaanottaja pääsee tekemään suosituskirjeensä ja muokkauksessa linkki voisi epähuomiossa muuttua toimimattomaksi. Kerrothan suosittelijallesi, että lähetät hänelle pyynnön, jotta hän osaa sitä odottaa: joskus pyyntö voi mennä automaattisesti sähköpostin roskapostiin. Kerro myös, että suosituskirje pitää lähettää, ei riitä, että sen tallentaa (tulee lopuksi painaa suosituskirjepohjan lopussa olevaa nappia ”Lähetä”).
 • ”Osaamisen osoittaminen” -otsikon alta klikkaa alaotsikkoa ”Erityispätevyyden hakeminen”. Täältä pääset tekemään varsinaisen hakemuksesi.
  ”Tiivistelmä”-kohtaan kirjoitat tekstit omin sanoin suoraan hakemukseen (klikkaa laatikon alaosan ”Muokkaa”-painiketta) tai voit ensin hahmotella tekstin ja sitten kopioda sen tänne – huomaa merkkimäärärajat!
  Kohtiin ”Koulutus”, ”Työkokemus” ja ”Muu toiminta” tuot niitä sisältöjä, joita olet tallentanut aiemmin kohtaan ”Osaaminen ja ura” eri alaotsikoiden alle (klikkaa painiketta ”Valitse merkinnät”).
  HUOM! Muista klikata hakemukseen mukaan myös tallentamasi liitteet kunkin ansion kohdalle. Ansioista ei myönnetä pisteitä, jos niiden liitteinä ei ole todistuksia. Opetus- ja ohjaustoiminnan kohdalla tulee esitysten sisältö- ja lähdetiedot liittää dokumentteina hakemukseen, kaikkia pidettyjä esityksiä ei tarvitse lähettää (talletustila voi jo loppua).

Olethan tarkkana, että huomioit kaikki yllä luetellut kokonaisuudet ennen kuin lähetät hakemuksesi. Emme pyydä täydennyksiä vaillinnaisiin hakemuksiin. Hakemuksia ei oteta vastaan enää hakuajan päättymisen jälkeen.

Määräajan puitteissa perille tulleet hakemukset arvioidaan erityispätevyysnimikkeen arviointineuvostossa. Kriteereihin pohjautuen arviointineuvosto tekee Suomen Sairaanhoitajien hallitukselle esityksen kunkin hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Hallitus tekee lopullisen päätöksen erityispätevyysnimikkeiden myöntämisestä. Kuhunkin hakijaan ollaan henkilökohtaisesti yhteydessä päätöksistä.

Nimikkeen saaneille lähetetään diplomi ja erityispätevyysmerkki.

Erityispätevyysmerkki, Kalevala Korun suunnittelema hopeinen merkki, jota vain nimikkeen saaneet ovat oikeutettuja kantamaan. Merkin on suunnitellut kultaseppä, taiteen maisteri Päivi Harjuhaahto: ”Suomen Sairaanhoitajien erityispätevyysmerkin suunnittelussa olen lähtenyt liikkeelle sairaanhoitajan työn vastuullisuudesta ja moninaisuudesta. Erityispätevyysmerkin suunnittelussa halusin tuoda esille vaativan ja haasteellisen työn koko kirjon; milloin johdetaan suuria joukkoja tai ollaan yhden ihmisen asialla; aina samalla intensiteetillä ja sydämellä. Korun heraldiset ruusut kuvaavat ihmisiä, ylimmäinen ruusu erityispätevyysmerkin saajaa ja toiset ruusut yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Halusin luoda koruun arvokasta tunnelmaa, hopean hohtoinen ansiomerkki ansiokkaasta työstä pidettäväksi niin arkena kuin juhlahetkinä.”

Nimikkeen aiheuttamat muutokset tehtävänkuvaan tai palkkaukseen

Jos tehtävänkuva muuttuu nimikkeen saamisen myötä, tulee työnanajan huolehtia myös tehtävän vaativuuteen perustuvasta palkkakehityksestä. Palkkauksessa voidaan soveltaa SOTE-sopimuksen liitteen 1 soveltamisohjetta: Terveydenhuollon asiantuntijatehtävät. Erityispätevyysnimikkeen tuomasta lisäosaamisesta ja asiantuntijuudesta voidaan palkita myös maksamalla henkilökohtaista lisää.

Mahdollisesta tehtävänkuvan tai palkan muutoksesta on hyvä jutella esihenkilön kanssa jo ennen nimikkeen hakemista.

Myönnetyt nimikkeet

Kiinisen hoitotyön erityispätevyys, 2008-2021, uudet nimikkeet

a. Äkilliset terveysmuutokset 12 kpl

 • elvytys- ja hätätilapotilaan hoitotyö
 • gastrokirurgisen potilaan hoitotyö, erityisosaamisalueena PEG- ja suolistosyöpäpotilaiden hoito
 • kriisihoitotyö
 • neurokirurginen hoitotyö
 • perioperatiivinen hoitotyö
 • sydänleikkauspotilaan hoitotyö
 • syöpäpotilaan hoitotyö (2 kpl)
 • tehohoitopotilaan hoitotyö (4 kpl)

b. Pitkäaikaiset terveysmuutokset 29 kpl

 • asiantuntijahoitajuus lantionpohjaongelmissa
 • diabeteshoitotyö (5 kpl)
 • diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • endoproteesipotilaan hoitotyö (2 kpl)
 • funktionaalinen neurohoitotyö
 • funktionaalinen neurokirurgia
 • haavanhoitotyö (6 kpl)
 • HIV-hoitotyö
 • kansanterveystyö
 • neurologisen potilaan hoitotyö (2 kpl)
 • palliatiivinen- ja saattohoitotyö (2 kpl)
 • seksuaaliterveyden edistäminen
 • syömishäiriöpotilaan hoitotyö
 • tartuntatautien hoitotyö, erityisosaamisalueena matkailuterveysneuvonta ja rokotukset
 • urologinen hoitotyö (2 kpl)
 • varhaisen vuorovaikutuksen hoitotyö

Hoitotyön tiedonhallinnnan erityispätevyys, 2012-2021: kuusi (6) uutta myönnettyä nimikettä

Hoitotyön johtamisen erityispätevyys, 2016-2021: yhdeksän (9) uutta myönnettyä nimikettä

Lue raportti tuloksista: kysely erityispätevyysnimikkeen saaneille keväällä 2021

Lisätietoja

Anna Suutarla

Asiantuntija | kansainväliset asiat ja osaamisen hallinta/kliiniset urapolut
sulje
Lue lisää ja liity!