Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajan erityispätevyysnimike

Sairaanhoitajan erityispätevyysnimike on julkinen lisäansio ja tunnustus, joka tuo esille erityisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi sairaanhoitajana. Nimike antaa perusteet uudenlaisiin tehtävänkuviin ja osaamiseen perustuvaan palkkakehitykseen.

Hyödynnä erityispätevyysnimike urallasi etenemiseen

Sinulle, joka olet jo edennyt urallasi, Suomen Sairaanhoitajat (ent. Sairaanhoitajaliitto) tarjoaa mahdollisuuden hakea erityispätevyysnimikettä.

Parhaat mahdollisuudet nimikkeen hyödyntämiseen saat, kun neuvottelet nimikkeen hakemisesta ja sen mahdollisista hyödyistä työnantajasi kanssa ennen kuin haet nimikettä.

Olen ylpeä saamastani erityispätevyydestä. Se on keino tehdä oma osaamisensa näkyväksi”, kannustaa yksi nimikkeen saanut kollegoitaan.

Osoita osaamisesi

Voit hakea erityispätevyysnimikettä, jos erityinen osaamisesi on jokin seuraavista:

 • kliininen hoitotyö (kaikki eri erikoisalat)
 • hoitotyön tiedonhallinta
 • hoitotyön johtaminen.

Erityisosaamisen tunnustamisen tavoitteena on tukea ammatillista osaamista sekä ura- ja palkkakehitystä. Se ottaa huomioon koulutuksen, kokemuksen ja muun toiminnan avulla vaihtoehtoiset väylät saavuttaa työelämässä tarvittavaa erityisosaamista.

Esimiehille erityispätevyys tarjoaa työkalun henkilöstön osaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi se mahdollistaa osaamiseen ja työtehtävien vaativuuteen perustuvan palkitsemisen. Kun sairaanhoitajan osaaminen tarkentuu kokonaisuudessaan esimiehelle, se luo mahdollisuuksia uralla etenemiseen. Tämä lisää alalle sitoutumista sekä työyhteisön vetovoimaisuutta.

Erityispätevyyden tavoite on vahvistaa näyttöön perustuvia työkäytäntöjä sekä parantaa hoitotyön laatua, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta.

Hakuohjeet , kliininen hoitotyö ja hoitotyön tiedonhallinta

Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyysnimikkeen myöntämisen pääkriteereitä on kolme:

 1. Koulutus
 2. Työkokemus
 3. Muu toiminta, kuten opettaminen, ohjaaminen, kehittäminen tai julkaisut

Nimikettä voivat hakea Suomen Sairaanhoitajien jäsenet, jotka ovat olleet jäseniä vähintään kaksi vuotta. Nimikkeen myöntämiseen vaaditaan, että Suomen Sairaanhoitajien jäsenmaksu on maksettu vähintään hakuvuonna ja sitä edeltäneenä vuonna.

Erityispätevyysnimikkeen haku on maksullinen. Arviointityön hinta on 120€. Hakijoille lähetetään lasku.

Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyysnimikkeitä haetaan verkkoportfolion avulla.

Erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää. Myös päivityshakemuksen arviointimaksu on 120€.

Nimikkeen saaneille lähetetään diplomi ja Kalevala-korun suunnittelema erityispätevyysmerkki.

Erityispätevyysmerkki, Kalevala Korun suunnittelema hopeinen merkki, jota vain nimikkeen saaneet ovat oikeutettuja kantamaan. Merkin on suunnitellut kultaseppä, taiteen maisteri Päivi Harjuhaahto: ”Suomen Sairaanhoitajien erityispätevyysmerkin suunnittelussa olen lähtenyt liikkeelle sairaanhoitajan työn vastuullisuudesta ja moninaisuudesta. Erityispätevyysmerkin suunnittelussa halusin tuoda esille vaativan ja haasteellisen työn koko kirjon; milloin johdetaan suuria joukkoja tai ollaan yhden ihmisen asialla; aina samalla intensiteetillä ja sydämellä. Korun heraldiset ruusut kuvaavat ihmisiä, ylimmäinen ruusu erityispätevyysmerkin saajaa ja toiset ruusut yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Halusin luoda koruun arvokasta tunnelmaa, hopean hohtoinen ansiomerkki ansiokkaasta työstä pidettäväksi niin arkena kuin juhlahetkinä.”

Arviointikriteerit perustuvat Tehyn yhteistyöjäsenjärjestöjen yhteiseen näkemykseen erityispätevyydestä ja sen arvioimisesta.

Vuonna 2022 kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyyden hakuaika on 10.8.-10.10. Verkkoportfolion kokoaminen vie aikaa, ja työ kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, mielellään jo ennen hakuaikaa, jos mahdollista.

Hoitotyön johtamisen erityispätevyyden hakuun on eri prosessi, kts. ohjeet sivun lopussa. Hakemus tehdään Tehyn sivuilla.

Nimikkeen myöntämisen kriteerit

Kliinisen hoitotyön erityispätevyyden hakukriteerit

Hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyyden hakukriteerit

Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä -julkaisu

Johtamisen erityispätevyyden hakukriteerit – tätä hakemusta ei tehdä Suomen Sairaanhoitajien verkkoportfoliolla, vaan Tehyn sivuilla.

Kuinka hakemus tehdään?

Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyysnimikkeen hakemus tehdään henkilökohtaisen verkkoportfolion avulla. Voit rakentaa hakemustasi ja täydentää verkkoportfoliotasi milloin tahansa, myös muulloin kuin hakuaikana.

Johtamisen erityispätevyyden hakemus tehdään Tehyn sivuilla.

Hakemuksessa kaikki ansiot tulee osoittaa asiaankuuluvin todistuksin/dokumentein. Kerää niitä kokoon jo hyvissä ajoin! Hakijoiden kokemus on osoittanut, että tämä työvaihe vie enemmän aikaa kuin ennakolta arvaisi. Moni myös hämmästyy hakemusta tehdessään, kun näkyväksi tulee se, kuinka paljon osaamista ja kokemusta onkaan kertynyt.

Verkkoportfoliossa on vasemmassa reunassa allekkain kolme pääotsikkoa:

 1. Osaaminen ja ura
 2. Osaamisen arviointi
 3. Osaamisen osoittaminen.
 • ”Osaaminen ja ura” -kokonaisuuteen tallennat ensin kaikki ansiosi liitteineen. Skannaa tai valokuvaa paperiset todistukset yms. Näin saat ne tallennettua sähköisesti itsellesi ja tuotua portfolioosi. Klikkaa ”Osaaminen ja ura” -otsikon alta kutakin alaotsikkoa. Näin löydät kohdan, jonne kunkin ansiosi liitteineen tallennat ja myös ohjeen kuinka sen teet.
 • ”Osaamisen arviointi” -otsikon alta klikkaa alaotsikkoa ”Suosituskirjepyyntöjen lähettäminen”. Täältä pääset lähettämään suosituskirjepyynnön. Suosituskirjeitä tulee hakemuksessa olla kaksi: kahdelta eri henkilöltä, jotka tuntevat osaamisesi hyvin. Pyynnössä on valmis viestipohja, jota voit käyttää sellaisenaan tai halutessasi muokata, samoin kuin viestin aihetta. Viestin vakio-osaa sen sijaan et voi muokata: se sisältää linkin, jonka kautta vastaanottaja pääsee tekemään suosituskirjeensä ja muokkauksessa linkki voisi epähuomiossa muuttua toimimattomaksi. Kerrothan suosittelijallesi, että lähetät hänelle pyynnön, jotta hän osaa sitä odottaa: joskus pyyntö voi mennä automaattisesti sähköpostin roskapostiin. Kerro myös, että suosituskirje pitää lähettää, ei riitä, että sen tallentaa (tulee lopuksi painaa suosituskirjepohjan lopussa olevaa nappia ”Lähetä”).
 • ”Osaamisen osoittaminen” -otsikon alta klikkaa alaotsikkoa ”Erityispätevyyden hakeminen”. Täältä pääset tekemään varsinaisen hakemuksesi.
  ”Tiivistelmä”-kohtaan kirjoitat tekstit omin sanoin suoraan hakemukseen (klikkaa laatikon alaosan ”Muokkaa”-painiketta) tai voit ensin hahmotella tekstin ja sitten kopioda sen tänne – huomaa merkkimäärärajat!
  Kohtiin ”Koulutus”, ”Työkokemus” ja ”Muu toiminta” saat sen sijaan tuotua niitä sisältöjä, joita olet tallentanut aiemmin kohtaan ”Osaaminen ja ura” eri alaotsikoiden alle (klikkaa painiketta ”Valitse merkinnät”).
  HUOM! Muista klikata hakemukseen mukaan myös tallentamasi liitteet kunkin ansion kohdalle. Ansioista ei myönnetä pisteitä, jos niiden liitteinä ei ole todistuksia. Opetus- ja ohjaustoiminnan kohdalla tulee esitysten sisältö- ja lähdetiedot liittää dokumentteina hakemukseen, kaikkia pidettyjä esityksiä ei tarvitse lähettää (talletustila voi jo loppua).

Hakuohjeet, johtaminen

Hakemus tehdään Tehyn sivuilla hakuaikana, joka ilmoitetaan kunakin vuonna erikseen. Haku on kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa täytetään hakulomake, tämän jälkeen erillinen portfoliolomake lähetetään sähköpostitse niille hakijoille, jotka täyttävät johtamisen erityispätevyysjärjestelmän koulutus- ja työkokemuskriteerit. Portfoliolomakkeella hakija kuvaa ja arvioi omaa johtamisosaamistaan.

Ensimmäinen hakuvaihe on maksuton, toiseen vaiheeseen edenneille tulee maksu hakemuksen arviointityöstä.

Hakijan on oltava Suomen Sairaanhoitajien jäsen. Jos hän on myös Tehyn jäsen, arviointityö on edullisempaa. Arviointityön hinta on 120€, jos olet sekä Suomen Sairaanhoitajien että Tehyn jäsen ja 200€, jos olet vain Suomen Sairaanhoitajien jäsen.

Johtamisen erityispätevyyden kriteerit löytyvät hakuoppaasta. Hakuprosessissa tulee osoittaa, että kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät:

 1. Täydennyskoulutus
  Sinulla tulee olla vähintään 40 opintopisteen verran perustutkinnon jälkeistä täydennyskoulutusta. Näistä vähintään 30 opintopistettä tulee olla johtamisen alueelta.
 2. Työkokemus
  Sinulla tulee olla vähintään viiden vuoden työkokemus, josta vähintään kolme vuotta tulee olla esimiestehtävistä viimeisen viiden vuoden ajalta.
 3. Johtamisosaaminen

  a) Työnkuvaus, jonka esimiehesi on hyväksynyt ja allekirjoittanut. Siinä tulee olla arviointi työelämän valmiuksistasi, johtamis- tai esimiesosaamisestasi, työpanoksestasi ko. tehtävissä sekä kuvaus siitä kuinka olet kehittänyt palvelujärjestelmää.

  b) Työnäyte, jolla osoitat, että sinulla on osaamista kaikilla alla mainituilla neljällä johtamisen osa-alueella. Voit todistaa ja perustella osaamistasi eri tavoin. Kuvaat toimintasi ja vastuualueesi nykytilaa sekä sen tavoitteita tulevaisuudessa eli laadit tavoitetilakuvauksen neljällä johtamisen osa-alueella:
  • Asiantuntijuus osana johtamista
  • Uudistuminen
  • Asiakaslähtöinen toiminta
  • Vaikuttaminen ja yhteistyöverkostot

Näiden neljän johtamisen osa-alueen osalta löytyy alaotsikoita ja vinkkejä eri näkökulmiin hakuoppaan sivuilta 12-13. Kultakin osa-alueelta tulee hakemukseen sisällyttää kuvaus nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteista.

Johtamisen erityispätevyys on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen se voidaan päivittää. Nimikkeen saaneet voivat tilata itselleen erityispätevyysmerkin.

Mahdollisia kysymyksiä voi lähettää: jerp@tehy.fi

Tee hakemus Tehyn sivuilla.

Myönnetyt nimikkeet

Kiinisen hoitotyön erityispätevyys, 2008-2021, uudet nimikkeet

a. Äkilliset terveysmuutokset 12 kpl

 • elvytys- ja hätätilapotilaan hoitotyö
 • gastrokirurgisen potilaan hoitotyö, erityisosaamisalueena PEG- ja suolistosyöpäpotilaiden hoito
 • kriisihoitotyö
 • neurokirurginen hoitotyö
 • perioperatiivinen hoitotyö
 • sydänleikkauspotilaan hoitotyö
 • syöpäpotilaan hoitotyö (2 kpl)
 • tehohoitopotilaan hoitotyö (4 kpl)

b. Pitkäaikaiset terveysmuutokset 29 kpl

 • asiantuntijahoitajuus lantionpohjaongelmissa
 • diabeteshoitotyö (5 kpl)
 • diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • endoproteesipotilaan hoitotyö (2 kpl)
 • funktionaalinen neurohoitotyö
 • funktionaalinen neurokirurgia
 • haavanhoitotyö (6 kpl)
 • HIV-hoitotyö
 • kansanterveystyö
 • neurologisen potilaan hoitotyö (2 kpl)
 • palliatiivinen- ja saattohoitotyö (2 kpl)
 • seksuaaliterveyden edistäminen
 • syömishäiriöpotilaan hoitotyö
 • tartuntatautien hoitotyö, erityisosaamisalueena matkailuterveysneuvonta ja rokotukset
 • urologinen hoitotyö (2 kpl)
 • varhaisen vuorovaikutuksen hoitotyö

Hoitotyön tiedonhallinnnan erityispätevyys, 2012-2021: kuusi (6) uutta myönnettyä nimikettä

Hoitotyön johtamisen erityispätevyys, 2016-2021: yhdeksän (9) uutta myönnettyä nimikettä

Lue raportti tuloksista: kysely erityispätevyysnimikkeen saaneille keväällä 2021

Lisätietoja

Anna Suutarla

Asiantuntija | kansainväliset asiat ja osaamisen hallinta/kliiniset urapolut