Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajayrittäjät

Sairaanhoitajaliiton yrittäjäjäsenet liittyvät Sairaanhoitajaliiton yrittäjäyhdistykseen.

Näin liityt yrittäjäyhdistykseen

Voit liittyä yrittäjäyhdistykseen, jos toimit yrittäjänä, sinulla on y-tunnus ja jokin seuraavista AMK-tutkinnoista: 

 • sairaanhoitaja
 • terveydenhoitaja
 • kätilö
 • ensihoitaja 

Vuonna 2021 yrittäjäjäsenten jäsenmaksu on 50€. 

Hoitoalan yrittäjä painiskelee usein erilaisten ongelmien kanssa yksin. Yrittäjäyhdistyksen tavoitteena onkin edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa. Liittomme sairaanhoitajayrittäjäyhdistys tukee monin tavoin yrittäjäjäsentensä mahdollisuuksia toimia yrittäjinä. Yhteistyötä tehdään virkamiehien, yhdistysten ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yrittäjäyhdistyksen jäsenenä saat arvokasta tietoa yrittäjyydestä. Sinun ei tarvitse lähteä kauas etsimään vastauksia alan problematiikkaan. Myös erilaiset vaikutusmahdollisuudet moninkertaistuvat ryhmässä. Yrittäjäyhdistyksessä et jää yksin pienten etkä suurten asioiden kanssa. 

Yhdistyksen arvot ja visio

Arvot

 • Kumppanuus/verkosto
 • Vastuullisuus/luotettavuus
 • Innovatiivisuus
 • Avoimuus
 • Arvostamme verkostojen voimaa ja kunnioitamme toisiamme: yhdessä olemme enemmän.
 • Jäsenyys tarjoaa kaikille mahdollisuuden edistää omaa yritystoimintaansa. 

Visio

 • Itsenäinen, tulevaisuuteen katsova, tunnettu vaikuttaja.
 • Haluttu ja luotettava yhteistyökumppani.
 • Valtakunnallisesti arvostettu sairaanhoitajayrittäjien etujärjestö: jäseniemme edunvalvoja.

Hallitus

Sairaanhoitajayrittäjät ry:n hallitukseen kuuluu eri alojen sairaanhoitajia, jotka ovat toimineet pitkään yrittäjinä. Ryhmä kokoontuu käsittelemään yrittäjyysasioita muutaman kerran vuodessa sekä tarpeen mukaan. Ryhmä toimii asiantuntijana ja edustaa yrittäjiä Sairaanhoitajaliitossa sekä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Ota rohkeasti yhteyttä hallituksen jäseniin, jos vastuun kantaminen sairaanhoitajayrittäjien puolesta kiinnostaa! 

Sairaanhoitajayrittäjäyhdistyksen hallituksen jäsenet (3/2018–):

Susanna Haara, puheenjohtaja
Satakunnan sairaanhoitajat ry
040 809 9050
shaara@netti.fi

Kirsi-Marja Inna, varapuheenjohtaja
kirsi-marja.inna@sairaankuljetus.inet.fi

Sanna Mäkipää, sihteeri
Uudenmaan sairaanhoitajat ry.
050 348 3397
sanna@ sannamakipaa.fi

Anne Jämsén, Sairaanhoitajaliiton toimiston yhdyshenkilö
anne.jamsen@sairaanhoitajat.fi

Yrittäjätunnus

Yrittäjätunnus otettiin käyttöön vuonna 1997. Tunnuksen saajalla on lupa käyttää markkinoinnissaan mainintaa ”Suomen sairaanhoitajaliiton myöntämä yrittäjätunnus”. Yrittäjätunnus on Sairaanhoitajaliiton yhteisömerkki. Yrittäjätunnusta voivat käyttää vain ne sairaanhoitajayrittäjät, joille Sairaanhoitajaliitto on myöntänyt yrittäjätunnuksen (merkkiohjesääntö hyväksytty valtuuston kokouksessa 9.6.2007).

Yrittäjätunnus viestii korkeatasoisesta hoitotyön ja terveydenhuollon palveluista. Yrittäjätunnuksen saaneet sairaanhoitajayrittäjät ovat sitoutuneet: Sairaanhoitajaliiton yrittäjänä toimivan sairaanhoitajan laatuvaatimuksiin sekä sairaanhoitajayritysten laatukriteereihin ja yrittäjänä toimivan sairaanhoitajan laatuvaatimuksiin.

Suomen sairaanhoitajaliiton yrittäjätunnuksen saanut sairaanhoitajayrittäjä sitoutuu:
– Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja on valmis kehittämään jatkuvasti itseään.
– Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja ottaa ammatillisen vastuun työstään.
– Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja toimii hoitotyön (nursing) arvojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.
– Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja tunnistaa eri-ikäisten ihmisten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia tarpeita ja vastaa niihin käyttämällä hoitotyön auttamismenetelmiä.
– Yrittäjänä toimiva sairaanhoitaja on valmis hoitotyön jatkuvaan kehittämiseen.
– Yrittäjänä toimivien sairaanhoitajien laatuvaatimuksia ja niiden kehittämistä seurataan ja arvioidaan jatkuvasti.

Yrittäjätunnuksen kriteerit
Yrittäjätunnusta voi hakea rekisteröity sairaanhoitaja, joka toimii ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai yrityksessä. Yrityksen omistuspohjasta on oltava yli 50 prosenttia sairaanhoitajakoulutuksen saaneilla Sairaanhoitajaliittoon kuuluvilla jäsenillä.
Hakijalla tulee olla lakisääteiset vakuutukset. Hakijalla on oltava työkokemusta vähintään kahden vuoden ajalta. Hakija sitoutuu arvioimaan omaa työtään vastaamalla ITE-kyselyyn vuosittain. Yrittäjätunnuksen myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus.

Hae yrittäjätunnusta

 1. Täytä yrittäjätunnuksen hakulomake. (Tiedoston avaamiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader ohjelman. Se on ilmainen ohjelma, jolla voi katsoa ja tulostaa Adobe PDF -tiedostoja. Ohjelman voit ladata adoben sivuilta.)
 2. Liitä hakemukseen mukaan:
  rekisteröintitodistus sairaanhoitaja-tutkinnon suorittamisesta. Todistuksen myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.
  kopio kaupparekisteriotteesta tai elinkeinoilmoituksesta. Todistuksen myöntää Patentti- ja rekisterihallitus.
  kopiot lakisääteisistä vakuutusasiakirjoista (YEL ja potilasvakuutus)
  työtodistus sairaanhoitajana työskentelemisestä ennen yrittäjäksi ryhtymistä.
  selvitys yrityksen omistussuhteista (kaupparekisteriote)
 3. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen:
  Suomen sairaanhoitajaliitto ry
  yrittäjätunnushakemus
  Asemamiehenkatu 2
  00520 Helsinki

Yrittäjätunnuksen myöntäminen

Yrittäjätunnuksen myöntää Sairaanhoitajaliiton hallitus.

Hyödynnä yrittäjätunnustasi!
Yrittäjätunnuksen saaneet yrittäjäsairaanhoitajat voivat käyttää markkinoinnissaan sairaanhoitajayrittäjien merkkiä ja mainintaa ”Suomen sairaanhoitajaliiton myöntämä yrittäjätunnus”. Lisäksi tunnuksen myöntämisen yhteydessä saat todistuksen, yrittäjäsairaanhoitajien pinssin sekä kaksi yrittäjätunnustarraa.

Voit tilata lisää pinssejä ja tarroja hintaan 5€/pinssi ja 3€/tarrapari osoitteesta anne.jamsen (at) sairaanhoitajat.fi

ITE-arviointijärjestelmä ja ITE-kyselylomake
Yrittäjätunnuksen saaneet yrittäjät ovat sitoutuneet arvioimaan toimintaansa ITE-kyselylomakkeella. ITE-laadunseurantajärjestelmä on kehitetty Suomen Kuntaliitossa. Laadunseurantajärjestelmän työkalu, ITE-kyselylomake on syntynyt mm. Sairaanhoitajaliiton ja Suomen Kuntaliiton yhteistyönä.

Yrittäjän itsensä vuosittain tekemä arviointi ITE-lomakkeella ja sen palauttaminen Sairaanhoitajaliittoon määräpäivään mennessä toimivat laadunseurantajärjetelmänä. Yrittäjätunnuksen saaneilta yrityksiltä kerätty tieto analysoidaan ja saatua tietoa voidaan käyttää muun muassa yrittäjäsairaanhoitajille suunnatun koulutuksen suunnitteluun. Mikäli Sairaanhoitajaliiton yrittäjätunnuksen saanut yrittäjä jättää kyselyyn vastaamatta, voidaan yrittäjätunnuksen käyttöoikeus evätä.


sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!