Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajan täydennyskoulutus

Terveysalalla on välttämätöntä kouluttautua lisää säännöllisesti. Laissa on määritelty työnantajan velvollisuus järjestää täydennyskoulutusta. Laki velvoittaa myös sairaanhoitajaa itseään huolehtimaan ammattitaitonsa ajantasaisuudesta.

Mitä täydennyskoulutus on?

Täydennyskoulutus on suunnitelmallista lyhyt- tai pitkäkestoista lisäkoulutusta. Se tukee sairaanhoitajan tutkinnon suorittanutta henkilöä ammatin harjoittamisessa. Täydennyskoulutus vastaa samalla terveydenhuollon tarpeisiin ja muuttuviin vaatimuksiin. 

Täydennyskoulutus liittyy tiiviisti työtehtäviin sekä niiden kehittämiseen. Tarkoituksena on ylläpitää, kehittää ja syventää työntekijän ammattitaitoa sekä tukea työssä jaksamista.

Työntekijän uusiin työtehtäviin perehdyttäminen ei kuulu täydennyskoulutukseen. Suomen Sairaanhoitajat esittää, että jokainen sairaanhoitaja tarvitsee vähintään kuusi päivää vuodessa täydennyskoulutusta.