Siirry sisältöön
Liity jäseneksi

Organisaatio ja tavoitteet

Sairaanhoitajaliiton missio on tukea sairaanhoitajaa ammatillisen osaamisen kehittämisessä ja työhyvinvoinnissa
Sairaanhoitajaliiton arvot ovat sairaanhoitajalähtöisyys, eettisyys ja rohkeus

Haluamme, että nämä asiat toteutuvat

  • Sairaanhoitajan ammatillisuus säilyy korkeatasoisena ja ajantasaisena läpi koko uran opiskeluajoista alkaen.
  • Sairaanhoitajan ammatti on tunnettu ja arvostettu. Sairaanhoitajat voivat olla ylpeitä ammatistaan ja ammattitaidostaan.
  • Sairaanhoitajat voivat ammatissaan hyvin.

Miten sen teemme?

Yhdessä olemme enemmän!

Tule mukaan rakentamaan itsellesi maailman parasta ammatillista yhteisöä meidän muiden sairaanhoitajien kanssa. Mitä enemmän meitä on, sitä paremmin saamme äänemme kuuluviin.

Jäsenyys

Sairaanhoitajaliitolla on pitkä historia

Suomen sairaanhoitajaliitto ry on organisaatio, joka on perustettu 25.1.1925.  Ennen Suomen sairaanhoitajaliittoa Suomessa aloitti toiminnan Sjuksköterskeföreningen i Finland vuonna 1898. Sairaanhoitajaliitto oli myös mukana perustamassa Tehyä, jonka kanssa tehdään nykyisin aktiivista yhteistyötä. 

Organisaation muodostavat 16 alueyhdistystä jäsenineen, valtuusto sekä hallitus. Puheenjohtaja toimii Sairaanhoitajaliiton operatiivisena johtajana. Hän myös johtaa hallitustyöskentelyä. Varapuheenjohtaja tukee ja sparraa puheenjohtajaa. 

Valtuusto käyttää liiton ylintä päätösvaltaa, ja se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Liiton alueyhdistykset valitsevat kukin omissa vuosikokouksissaan edustajansa tähän valtuustoon. Alueyhdistyksen valtuutettujen määrä riippuu alueyhdistyksen jäsenmäärästä. Valtuuston päätökset toteuttaa hallitus, jolla on apunaan liiton toimisto.

Sairaanhoitajaliitto ry tukee alueyhdistysten ja liiton liitännäisjäsenten toimintaa. Lisäksi se koordinoi monipuolista asiantuntijatyötä. Toiminta on kansainvälistä: Sairaanhoitajaliitto on jäsenenä useammassa kansainvälisessä järjestössä. Esimerkiksi Kansainvälisessä sairaanhoitajaliitossa, ICN:ssä olemme olleet mukana vuodesta 1909 lähtien ja pohjoismainen yhteistyömme SSN:n kanssa on alkanut vuonna 1925.

Juhlimme vuosittain kansainvälistä sairaanhoitajan päivää 12.5. Florence Nightingalen syntymäpäivän kunniaksi. Nightingale oli nykyaikaisen sairaanhoidon ja sairaanhoitajan esikuva. Hän tuli tunnetuksi siitä, kuinka hän hoiti vuodesta 1854 lähtien Turkissa Krimin sodan uhreja. Hänen aloitteestaan on syntynyt vuonna 1860 Lontooseen Nightingale School of Nursing, jossa koulutetaan sairaanhoitajia. 

Vuosittain järjestetään myös Sairaanhoitajapäivät, joka on Suomen suurin sairaanhoitajien täydennyskoulutustapahtuma. Se järjestetään maaliskuun puolenvälin jälkeen Helsingin Messukeskuksessa.

Kuinka Sairaanhoitajaliiton päättäjät valitaan? 

Sairaanhoitajaliiton vaalit

Sääntöjen mukaan Sairaanhoitajaliitossa järjestetään vaalit joka neljäs vuosi. Vaaleissa valitaan liiton puheenjohtajisto, hallitus ja hallituksen henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat suorittaa Sairaanhoitajaliiton valtuusto. Sairaanhoitajaliiton valtuustoon kuuluu 27 jäsentä ja hallitukseen 7 jäsentä sekä lisäksi liiton puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja valitaan vaaleilla. Puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan tehtävästä kiinnostuneet sairaanhoitajat voivat ottaa yhteyttä omaan alueyhdistykseensä tai yksittäiseen valtuuston jäseneen. 

Valtuuston syksyn kokouksessa alueyhdistykset tai yksittäinen valtuutettu asettavat ehdolle puheenjohtaja- ja varapuheenjohtajaehdokkaat. Hyvän tavan mukaan tiedossa olevat ehdokkaat esitellään kuitenkin jo etukäteen kevään/syksyn aikana. Valittujen henkilöiden toimikausi alkaa heti valinnan jälkeen.

Valtuusto

Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttää kahdesti vuodessa kokoontuva valtuusto. Liiton alueyhdistykset valitsevat valtuustoedustajansa omissa vuosikokouksissaan. Kunkin alueyhdistyksen valtuutettujen määrä on riippuvainen alueyhdistyksen jäsenmäärästä. Valtuuston päätökset toteuttaa hallitus, jolla on apunaan liiton toimisto.

Hallitus

Hallituksen jäsenet valitaan vaaleilla. Alueyhdistykset asettavat omat hallitusehdokkaat, joista valtuusto äänestää varsinaiset jäsenet sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Valinnat suoritetaan annettujen äänten perusteella syksyn valtuustokokouksessa.

Tämänhetkinen puheenjohtajisto, hallitus ja valtuusto 

Puheenjohtajisto

puheenjohtaja
Nina Hahtela
Sairaanhoitaja, TtT

varapuheenjohtaja
Nina Hynninen
Sairaanhoitaja, TtT

Hallitus 2022 loppuun saakka

Saija Aarni
Savon sairaanhoitajat

Anne Heikkilä
Kymenlaakson sairaanhoitajat

Elise Inberg
Satakunnan sairaanhoitajat

Arja Korhonen
Kainuun sairaanhoitajat

Jaana Kotila
Uudenmaan sairaanhoitajat

Anne Lindgren
Etelä-Hämeen sairaanhoitajat

Heli Vesaranta
Pohjois-Hämeen sairaanhoitajat

Valtuusto

Valtuuston pj. Minna Peltomaa
Valtuuston varapj. Ulla Palomäki

Uudenmaan sairaanhoitajat ry
Outi Ahonen
Ulla Palomäki
Minna Lahnalampi-Lahtinen
Ulla-Mari Lyytinen
Heli Naukkarinen

Varsinais-Suomen sairaanhoitajat ry
Riitta Karjalainen
Dinah Arifulla

Satakunnan sairaanhoitajat ry
Elina Haapala
Anne Kuusisto

Etelä-Hämeen sairaanhoitajat ry
Kaisu Heliölä

Pohjois-Hämeen sairaanhoitajat ry
Satu Tuominen
Minna Peltomaa, valtuuston pj.

Kymenlaakson sairaanhoitajat ry
Satu Ukkola

Keski-Suomen sairaanhoitajat ry
Anja Kröger
Tuija Paasonen

Savon sairaanhoitajat ry
Maijaterttu Tiainen
Anniina Herttuainen

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitajat ry
Leena Qvick
Marja Tapanainen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitajat ry
Merja Siikaluoma
Aira Lievetmursu

Pohjois-Karjalan sairaanhoitajat ry
Piia Niiranen

Kainuun alueyhdistys ry
Pirra Keränen

Lapin sairaanhoitajat ry
Irma Mustonen

Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry
Anne Nuuttila

Saimaan sairaanhoitajat ry
Marjut Lohi

Finlands sjuksköterskeförbunds Sjukskötare r.f.
Marit Råman