Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Asiantuntijajaostot

Suomen Sairaanhoitajien asiantuntijajaostot ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai järjestöjä.

Suomen Sairaanhoitajien asiantuntijajaostot ovat ammatillisia tai asiantuntijoiden muodostamia yhdistyksiä, yhteisöjä tai verkostoja, joiden jäsenistä vähintään 1/3 on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon suorittaneita tai näihin tutkintoihin opiskelevia henkilöitä. Näiden lisäksi asiantuntijajaostossa voi olla jäseninä myös muita ammattiryhmiä.

Asiantuntijajaostolta ei peritä jäsenmaksua. Asiantuntijajaostoksi liittyminen tapahtuu siten, että ammatillinen yhdistys/erikoisalajärjestö täyttää ja lähettää sähköisesti tämän sivun lopussa olevan hakemuksen, joka käsitellään Suomen Sairaanhoitajat ry:n hallituksessa. Hallituksen hyväksynnän jälkeen uusi asiantuntijajaosto tekee yhteistyösopimuksen Suomen Sairaanhoitajien kanssa.

Asiantuntijajaosto ja Suomen Sairaanhoitajat edistävät yhdessä

  • asiantuntijatehtävissä toimivien sairaanhoitajien osaamista, koulutusta, asemaa ja arvostusta
  • vaikuttamisyhteistyötä mm. nostamalla esiin yhteisiä ajankohtaisia asioita ja laatimalla yhdessä lausuntoja sekä jakamalla asiantuntijuutta
  • molemminpuolista näkyvyyttä viestintäkanavissa

Asiantuntijajaostolla on mahdollisuus tehdä yhteistyötä myös

  • Suomen Sairaanhoitajat ry:n alueyhdistysten kanssa
  • Hoitotyön tutkimussäätiön (Hotus) kanssa

Yhteistyömuodoista kerrotaan tarkemmin yhteistyösopimuksessa.

Lisätietoja asiantuntijajaostotoiminnasta ja -sopimuksesta antaa Suomen Sairaanhoitajista Liisa Karhe.

Liisa Karhe

Asiantuntija, tutkimustoiminta ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Täytä asiantuntijajaostohakemus!

Yhteiset tapaamiset

Kokoonnumme 2 kertaa vuodessa yhteisten ajankohtaisten asioiden äärelle. Seuraava kokoontuminen on 25.10.2024.

Ilmoita koulutuksesta Sairaanhoitaja-lehteen tai verkkosivulle

Suomen Sairaanhoitajien asiantuntijajaostot voivat ilmoittaa koulutuksiaan Sairaanhoitaja-lehdessä tai Suomen Sairaanhoitajien kotisivulla.
Ilmoita koulutuksesta täällä.

Päivitä yhdistyksenne yhteyshenkilöt ja yhteystiedot

Ilmoita yhteyshenkilöiden ja yhteystietojen muutokset tästä.

Myös asiantuntijajaostotiedotteet ja toiminnasta tietoa haluavat erikoisalajärjestöt/yhdistykset toivomme teidän pitävän yhteystietonne ajantasalla.

Suomen Sairaanhoitajien asiantuntijajaostot

Uusin asiantuntijajaostomme on Lastensuojelun sairaanhoitajat. Lämpimästi tervetuloa yhteistyöhön mukaan!

Suomen Endoproteesihoitajat ry on lopettanut huhtikuussa 2022 ja Suomen Korva-, nenä- ja kurkkutautien hoitajat ry on lopettanut vuoden 2021 lopussa toimintansa ja siten poistuneet asiantuntijajaostolistaltamme.

Astma- ja Allergiahoitajat ry


Astma- ja allergiahoitajat ry on perustettu vuonna 1997 tarkoituksenaan yhdistää astma- ja allergiahoitajat valtakunnallisesti ja lisätä yhteistyötä toimijoiden kesken. Yhdistys ylläpitää ja edistää jäsentensä ammattitaitoa järjestämällä vuosittain ajankohtaista koulutusta.

Lisätietoja www.aah.fi ja Facebookissa Astma- ja allergiahoitajat ry

Diabeteshoitajat ry


Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on toimia diabeetikkojen hoidonohjaukseen ja neuvontaan osallistuvan hoitohenkilökunnan yhteistyöelimenä, kehittää jäsentensä ammattitaitoa sekä edesauttaa diabeteksen ehkäisyä ja hoidon kehittymistä. Suomen Diabeteshoitajat ry tekee yhteistyötä muiden yhteisöjen sekä viranomaisten kanssa, suunnittelee ja kehittää diabeteksen ehkäisyyn ja hoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan täydennyskoulutusta sekä harjoittaa tiedotustoimintaa. Lue lisää

Hallintoylihoitajat ry


Hallintoylihoitajat ry / Förvaltningsöverkskötare rf / Association of Chief Executive Nursing Officers on perustettu vuonna 2011. Yhdistyksen jäseniä ovat hoitotyön johtajina toimivat henkilöt (hallintoylihoitajat, johtajaylihoitajat tai vastaava nimike). Yhdistyksen asioita hoitaa 5-7 jäsenen hallitus, jossa on edustus kaikilta yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilta. Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa ja edistää terveydenhuollon potilaiden ja asiakkaiden sekä henkilöstön ja hoitotyön toiminnan kehittämistä sekä hoitotyön ja terveysalan opetuksen ja terveystieteellisen tutkimuksen edellytysten kehittämistä Suomessa. Lisäksi yhdistys pyrkii vaikuttamaan hoitotyön johtamisen kehittämiseen ja tukemaan hoitotyön johtajien verkostoitumista kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhdistys seuraa aktiivisesti terveydenhuollon taloudellista, toiminnallista, tieteellistä ja koulutuksellista kehitystä sekä lainsäädäntöä. Vaikuttamista tehdään aloitteiden, esitysten ja lausuntojen avulla. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään toimialaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia ja koulutuksia sekä tekemällä selvityksiä. Yhteystiedot: Kaija-Riitta Suonsyrjä (pj), kaija-riitta.suonsyrja(at)hyvaep.fi  ja Marjo Orava, marjo.orava(at)ovph.fi  (siht.)

Hivpoint


Hiv-säätiön ylläpitämä Hivpoint kehittää ja toteuttaa hiv-tartuntojen ennaltaehkäisyyn ja seksuaaliterveyden edistämiseen tähtääviä testaus-, neuvonta- ja tukipalveluja sekä tekee yhteiskunnallista vaikuttamistyötä. Lue lisää

Lastenneurologian hoitajat ry


Lastenneurologian hoitajat (Lane) ry on vuonna 2011 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä eriasteisen hoitajakoulutuksen käyneet henkilöt. Lanen tarkoituksena on kehittää lastenneurologista hoitotyötä sekä sen koulutusta, johtamista ja tutkimusta. Tarkoituksena on myös lastenneurologian alalla työskentelevien hoitajien yhdistäminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Lanen toimintamuotoja ovat muun muassa koulutusten ja tutkimusklubien järjestäminen, kotisivujen ja jäsenfoorumin ylläpito, tiedottaminen, Lasten asialla -lehden julkaisu sekä apurahojen jako. Sinun ei tarvitse olla jäsen osallistuaksesi koulutukseen – olemme vuosittain saaneet hyvää palautetta koulutuksistamme eri ammattiryhmien sekä hoitotyön erikoisalojen ammattilaisilta. Lisätietoa Lanen toiminnasta ja ajankohtaisista koulutuksista löydät verkkosivuiltamme sekä Facebookista ja Twitteristä @Lane_ry. Tervetuloa mukaan aktiiviseen ja innostuneeseen joukkoomme!

Lue lisää

Lastensuojelun sairaanhoitajat


Lastensuojelun sairaanhoitajat asiantuntijajaosto on perustettu vuonna 2024 Humanan lastensuojelupalveluiden terveydenhuollon ohjausryhmän toimesta. Tämän asiantuntijajaoston tarkoituksena on yhdistää lastensuojelussa työskenteleviä sairaanhoitajia valtakunnallisesti ja lisätä yhteistyötä toimijoiden kesken.

Asiantuntijajaoston tavoitteena on

  • vahvistaa lastensuojelun sairaanhoitajien näkyvyyttä alalla sekä lisätä koulutusyhteistyötä eri oppilaitosten välillä
  • lastensuojelussa vaikuttaminen ja asiantuntijuuden lisääminen sekä asiantuntijalausuntojen antaminen
  • edistää ja tukea lastensuojelun sairaanhoitajien työtä ja verkostoitumista

Yhteydenotot: terveydenhuollonohjausryhma(at)humana.fi., www.humana.fi

MET Alliance of Finland ry


MET Alliance of Finland ry on v. 2019 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää, tehdä tunnetuksi ja kehittää MET-toiminta Suomen sairaaloissa. Käytössämme on merkittävä tieto-, taito- ja kokemuspääoma ja lisäksi laaja kontaktiverkosto, joka ulottuu niin kansallisen kuin kansainvälisen MET-kentän keskeisiin osaajiin.

Lue lisää

Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry


Mielenterveystyön kehittäminen ja tutkimus ry:n tarkoituksena on mielenterveystyöhön liittyvän kehittämistyön ja tutkimuksen edistäminen Suomessa. Yhdistys järjestää mielenterveysalan koulutus – ja julkaisutoimintaa sekä toimii alan asiantuntijoiden tiedonvaihdon foorumina edistäen kehittäjien ja tutkijoiden verkostoitumista sekä mielenterveystyön tunnetuksi tekemistä. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa mielenterveystyön kehittämisestä ja tutkimuksesta kiinnostunut henkilö. Yhdistyksen jäsenmaksu on 20 euroa/vuosi. Yhdistys jakaa vuosittain apurahoja mielenterveystyön kehittämisen ja tutkimuksen kehittämiseksi.

Lue lisää.

Sairaanhoitajayrittäjät


Sairaanhoitajayrittäjien verkosto aloitti toimintansa vuoden 2022 alussa. Verkosto jatkaa omalla konseptillaan Sairaanhoitajayrittäjäyhdistyksen jälkeistä toimintaa.  Tarkoituksenamme on tarjota ohjausta ja tukea kaikille sairaanhoitajayrittäjille sekä yrittäjyyden polkua miettiville. On tärkeää saada Sairaanhoitajayrittäjän ääni kuulumaan myös jatkossa. Meidän löydät Facebookista  ja  maaliskuun alussa avattavilta verkkosivuiltamme.

Suomen Anestesiasairaanhoitajat ry


Suomen Anestesiasairaanhoitajat (SASH) ry on vuonna 1966 perustettu aatteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää anestesiasairaanhoitajia sekä kehittää anestesiahoitotyötä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti.

Yhdistys ottaa tarvittaessa kantaa ja antaa anestesiasairaanhoitotyöhön ja -koulutukseen liittyviä lausuntoja.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä terveydenhuoltoalan tutkinnon suorittaneet, jotka tekevät anestesiahoitotyötä tai ovat siitä kiinnostuneita. Terveydenhuoltoalan tutkintoon opiskeleva henkilö, joka on kiinnostunut anestesiahoitotyöstä voi liittyä Yhdistyksen opiskelijajäseneksi ja oikeuskelpoinen yhteisö voidaan hyväksyä Yhdistyksen yhteisökannatusjäseneksi.

Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää jäsenlehti Spiriumia ja järjestää kahdesti vuodessa valtakunnalliset kaksipäiväiset koulutuspäivät: keväisin Suomen Anestesiologiyhdistyksen kanssa Anestesiakurssi-nimisen tapahtuman ja syksyisin syyskoulutuspäivät.

SASH ry on sekä IFNA:n (International Federation of Nurse Anesthetists) perustajajäsen ja ollut mukana ICPAN:in (International Collaboration of Perianaesthesia Nursing) toiminnassa sen perustamisesta alkaen. Kansainvälisen toiminnan lisäksi SASH ry toimii aktiivisesti pohjoismaisessa yhteistyössä (NOSAM).

Lue lisää

Suomen Haavanhoitoyhdistys ry


Suomen Haavanhoitoyhdistys ry. (Shhy) on moniammatillinen aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteita ovat edistää vuorovaikutusta kaikkien ammattiryhmien välillä, jotka ovat vastuussa haavapotilaiden kokonaisvaltaisesta hoidosta ja haavojen ennaltaehkäisystä.

Haavanhoidon kehittämis-, tutkimus- ja opetustyön edistäminen on meille todella tärkeää. Suomen Haavanhoitoyhdistys täyttää 25 vuotta 17.11.2020.

Shhy järjestää kaksipäiväiset Valtakunnalliset Haavapäivät vuosittain tammi-helmikuun vaihteessa Messukeskus Siivessä, Helsingissä. Syksyisin järjestämme Alueellisen haavakoulutuspäivän kahdella eri paikkakunnalla. Teemana on Haavahoidon perusteet.

Lisäksi teemme yhteistyötä aktiivisesti kansainvälisten haavayhdistysten kanssa, mm. EWMA (European Wound Management Association) ja EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel). Molemmissa on suomalainen edustus.

Shhy:lle on tärkeää haavanhoitoon liittyvien yritysten kanssa tehtävä yhteistyö. Tervetuloa tutustumaan sivuillemme www.shhy.fi

Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistys ry


Suomen HIV/aids -sairaanhoitajayhdistyksen päätarkoituksena on verkostoitumisen mahdollistaminen. Kevät- ja syyskokouksen yhteyteen järjestämme yhdessäolon mahdollistavaa toimintaa. Järjestämme valtakunnalliset HIV-hoitotyön päivät joka toinen vuosi.

Tavoitteemme on kehittää HIV-hoitotyötä, osallistua uusien tartuntojen ehkäisyyn ja toimia HIV-tartunnan saaneiden sekä heidän läheistensä hyväksi. Tietoa toiminnastamme, tapahtumista ja koulutuksista löydät kotisivuiltamme. Meillä on julkiset FB-sivut, joissa tiedottaminen ja keskustelu on myös mahdollista.

Suomen Hygieniahoitajat ry


Suomen Hygieniahoitajat ry on v. 2012 perustettu valtakunnallinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja tukea hygieniahoitajien työtä ja verkostoitumista valtakunnallisesti.

Tavoitteena on myös kehittää hoito- ja tutkimustyötä, potilasturvallisuutta, henkilökunnan työturvallisuutta ja infektioiden torjuntaa.

Yhdistyksen jäseniä ovat hygieniahoitajina työskentelevät terveydenhuollon ammattilaiset, joista suurin osa on peruskoulutukseltaan sairaanhoitajia.

Järjestämme vuosittain hygieniahoitajien valtakunnalliset koulutuspäivät sekä jäseniltoja. Myös hygieniayhdyshenkilöt ovat voineet osallistua koulutuspäiville.

Lue lisää

Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry (FORNA)


Suomen Leikkausosaston sairaanhoitajat (FORNA) ry on vuonna 1988 perustettu leikkausosaston sairaanhoitajien ja muiden leikkausosaston hoitotyöstä kiinnostuneiden sairaanhoitajien yhdistys.

Yhdistys toimii perioperatiivisen hoitotyön asiantuntijana, vaikuttajana sekä kehittäjänä. FORNA julkaisee ammattilehti Pinsettiä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Yhdistys järjestää vuosittain kaksipäiväiset valtakunnalliset opintopäivät sekä jäsenpäivän.

FORNA tukee jäsentensä ammatillista kehitystä ja kouluttautumista myöntämällä apurahoja kaksi kertaa vuodessa sekä tutkimus- ja kehittämisrahaa.

FORNA osallistuu yhdistyksenä aktiivisesti kansainväliseen toimintaan (NORNA – Nordic Operating Room Nurses Association ja EORNA – Nordic Operating Room Nurses Association).

Lue lisää

Suomen Neurohoitajat ry


Suomen neurohoitajien yhteistyö on alkanut jo 1980-luvulla. Yhdistys perustettiin 1996 ja rekisteröitiin 1999. Yhdistyksen virallinen nimi on Suomen Neurohoitajat ry eli FANN (Finnish Association of Neuroscience Nurses).

Neurohoitajat työskentelevät akuuteissa neurokirurgisissa ja neurologisissa yksiköissä sekä kuntoutusosastoilla ja poliklinikoilla. Neurohoitotyötä toteutetaan myös paljon eri sairaaloiden sisätauti- ja kirurgisilla osastoilla ja terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Suomessa työskentelevät neurohoitajat ja edistää yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti.

Toimimme hoitotyön tutkimuksen edistämiseksi ja ammattihenkilöiden tietojen ja taitojen kehittämiseksi.

Lue lisää

Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry


Lue lisää Suomen Palliatiivisen Hoidon Yhdistys ry:stä täältä.

Suomen Parkinsonhoitajat ry


Suomen Parkinsonhoitajat ry:n toiminnan tarkoituksena on parkinsonpotilaan hoitoon osallistuvan hoitohenkilökunnan ammattitaidon edistäminen ja ylläpito koulutuksen ja verkostoitumisen kautta.

Jäseniksi ovat tervetulleita sosiaali- ja terveysalan koulutuksen saaneet tai muuten kyseisellä alalla toimivat. Teemme yhteistyötä Parkinsonliiton kanssa.

Lue lisää

Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat ry


Suomen Poliklinikkasairaanhoitajat ry on perustettu osastonhoitaja Anita Vastamäen aloitteesta 26.10.1989 ja rekisteröity 30.5.1990. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää poliklinikoilla työskentelevää henkilökuntaa sekä edistää ja kehittää hoitotyötä ja siihen liittyvää tutkimusta poliklinikoilla. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys kokoontuu vuosikokoukseen ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin sekä järjestää vuosittain opintopäivät.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sairaanhoitaja, ensihoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö. Kannatusjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut rekisteröity yhdistys tai laitos.

Yhdistys toimittaa Poliklinikka-jäsenlehteä.

www.poliklinikkasairaanhoitajat.fi

 

Suomen Reumahoitajayhdistys ry


Yhdistyksen tehtävänä on edistää tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja reumaa sairastavien hoitotyötä sekä kehittää hoitoa yhteistyössä hoitoon osallistuvien ammattiryhmien kanssa.

Jäsenistö koostuu yliopistosairaalassa, keskussairaalassa ja perusterveydenhuollossa työskentelevistä sairaanhoitajista ja terveydenhoitajista. He toimivat hoitotyönasiantuntijoina muun muassa nivel- ja selkärankareumassa sekä harvinaisissa sairauksissa kuten vaskuliiteissa. Potilaiden kanssa tehtävä yhteistyö on äärettömän tärkeää ja tavoitteenamme on hyvä reuman hoito.

Yhdistyksenä olemme vuosien aikana olleet mukana kehittämässä potilaille ja reumahoitajille tarkoitettuja erilaisia hoitoon liittyviä työkaluja.

Toimintamme koostuu vuosittaisista kaksi päiväisestä seminaarista sekä julkaisemme kaksi kertaa vuodessa ilmestyvää Reumahoitaja-verkkolehteä.

Lue lisää

Suomen Sairaanhoitajain Kristillinen Seura SSKS ry


Suomen Sairaanhoitajain Kristillisen Seuran, SSKS ry:n tarkoitus on terveydenhuollon henkilökunnan ja alan opiskelijoiden ammatillisen kasvun ja hengellisen virkistyksen tukeminen sekä potilaan/asiakkaan kokonaisvaltainen kohtaaminen. On tärkeää tunnistaa myös potilaan hengelliset tarpeet ja voimavarat ja ottaa ne huomioon kokonaishoidossa. Kutsumme toimintaamme sairaanhoitajia, terveydenhoitajia, kätilöitä ja näiden alojen opiskelijoita sekä muuta terveydenhuollon henkilökuntaa. Julkaisemme neljästi vuodessa VIESTI terveydenhuollon henkilökunnalle -lehteä. 

Lue lisää

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry


Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry:n tarkoituksena on edistää syöpäpotilaita hoitavien sairaanhoitajien ammatillista osaamista. Osaamisen edistäminen toteutuu mm. järjestämällä koulutustilaisuuksia kotimaassa sekä tukemalla jäsenistön mahdollisuutta osallistua kansallisiin ja kansainvälisiin tilaisuuksiin ja koulutustapahtumiin.

Suurimpana tapahtumana yhdistys järjestää vuosittain syksyisin valtakunnalliset opintopäivät. Keväisin on Syöpälääkehoitoa suun kautta -koulutus joka on kohdennettu niille sairaanhoitajille, jotka osallistuvat syöpäpotilaiden suun kautta annosetaltavan lääkehoidon toteuttamiseen ja ohjaamiseen.. Yhdistys osallistuu myös Syöpäpotilaan moniammatillinen hoitoketju – erikoistumiskoulutuksen kehittämiseen ohjausryhmätyöskentelyn muodossa, sekä tekee aktiivista yhteistyötä paitsi lääkeyritysten, niin myös syöpäpotilaiden potilasjärjestöjen kanssa.

Suomen Syöpäsairaanhoitajat ry on Euroopan syöpäsairaanhoitajayhdistyksen jäsen (EONS). Hallituksesta nimetyt edustajat osallistuvat vuosittain EONS:in koulutuksiin ja yhdistyskokouksiin.

Lisäksi yhdistys toimittaa Syöpäsairaanhoitaja-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Lehti koostuu ajankohtaisista ammatillisista syöpähoitotyöhön liittyvistä aiheista.

Yhdistys ylläpitää myös omia kotisivuja joissa ilmoitetaan ajankohtaisista tapahtumista ja kotimaan asiantuntijahoitajaopinnoista tmv, sekä kansainvälisistä koulutuksista.

Lue lisää

Suomen Telelääketieteen – ja eHealth seura ry


Lue lisää täältä.

Suomen Traumahoitajayhdistys ry.


Yhdistyksen perustamisen lähtökohtana on ollut edistää jäsentensä välistä yhteistyötä ja lisätä traumapotilaan hoitoon liittyvää osaamista. Yhdistys keskittyy kansantaloudellisesti merkittävän potilasryhmän hoidon kehittämiseen hoitoketjun eri vaiheissa moniammatillista osaamista ja yhteistyötä hyödyntäen. Yhdistyksen tulot muodostuvat jäsenmaksuista ja Traumapäivien osallistumismaksuista. Suomen Traumahoitajayhdistys pyrkii järjestämään kaksi kertaa vuodessa koulutuspäivät ja tukemaan jäseniään kouluttautumisessa traumapotilaan hoitajaksi.

Lue lisää täältä.

Suomen Unihoitajaseura ry


Suomen Unihoitajaseura perustettiin 22.4.2005 Helsingissä Allergiasairaalassa pidetyn koulutustilaisuuden, Unihoitajaseminaarin yhteydessä.

Unihoitajaseuran tarkoitus on uni- ja vireystiloja tutkivien terveydenhuollon ammattilaisten yhdistäminen ja verkostoituminen, unihoitajien työnkuvan selkeyttäminen sekä ammattitiedon- ja taidon ylläpitäminen.  Seura jakaa tietoa myös potilaille, tutkittaville, heidän omaisilleen, suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille ja pitää yhteyttä unitutkijoihin, valtakunnallisiin projekteihin ja yhteistyökumppaneihin.

Seuralla on tällä hetkellä noin 140 jäsentä ja jäsenistö koostuu terveydenhuollon ammattilaisista. Seuralla on myös kannatusjäsen ja muutama yritys on kannatusjäsenenä.  Seura tekee yhteistyötä Suomen Unitutkimusseuran kanssa ja yhteistyössä myöntää hakemuksien mukaan päteville henkilöille NOSMAC (Nordic Sleep Medicine Accreditation Commitee) kriteereiden pohjalta tehdyn sertifikaatin, joita on kolme erilaista. Unitutkimushoitaja, Unettomuushoitaja ja Unihoitaja/uniapneahoitaja. Erittäin pätevöityneet voivat jopa saada nämä kaikki.

Lue lisää

Suomen Verisuonihoitajayhdistys ry (UUSI)


Suomen verisuonihoitajayhdistys ry on perustettu vuonna 2006. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vuorovaikutusta ja yhteistyötä verisuonipotilaita hoitavien ammattiryhmien välillä sekä tukea hoitotyön kehittämis- ja koulutustoimintaa.

Yhdistys järjestää kaikille avoimia koulutuksia 1-2 kertaa vuodessa sekä tukee yhdistyksen jäsenten osallistumista alan koulutuksiin ja opintoihin kotimaassa ja ulkomailla.

Lue lisää

Terveydenhuollon osastonjohtajat ry, Teos ry


Terveydenhuollon osastonjohtajat ry on terveydenhuollon osastonhoitajien tai vastaavissa terveydenhuollon esimiestehtävissä toimivien hoitotyön johtajien valtakunnallinen yhdistys.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä koko maan osastonjohtajien kesken ja kehittää terveydenhuollon johtamista. Yhdistys valvoo jäsenistön etuja osallistumalla osastonjohtajia koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon.

Lue lisää

Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto


Terveystieteiden kliinisten asiantuntijoiden verkosto perustettiin 2007 ja verkosto liittyi 2018 Sairaanhoitajaliiton asiantuntijajaostoksi.

Jäseniä on ympäri Suomea; yliopistollisissa sairaaloissa, keskussairaaloissa sekä perusterveydenhuollossa. Kliininen osaaminen kattaa sairaanhoidon lisäksi fysioterapian, toimintaterapian, bioanalytiikan ja kuvantamisen alueet.

Verkostomme kokoontuu vuosittain pidettävään symposiumiin. Suurin osa 90 % on hoitotyön kliinisiä asiantuntijoita (Clinical Nurse Specialist, CNS), jotka ovat laillistettuja terveydenhuollon ammattilaisia. Heillä on tiedekorkeakoulun maisterin/ tohtorin tutkinto tai ylemmän ammattikorkeakoulun tutkinto. Hoitotyön kliiniset asiantuntijat toimivat kouluttajina, kehittäjinä, konsultteina ja tutkijoina oman organisaationsa lisäksi sekä kansallisissa että kansainvälisissä verkostoissa vaikuttaen näin hoitotyön kliiniseen kehittämiseen, toteuttamiseen ja arviointiin.

Lue lisää

Tutkimushoitajat ry


 

Tutkimushoitajat ry:n toiminnan tarkoitus on edistää ja kehittää kliinistä tutkimusta tekevien henkilöiden ammattitaitoa, ammatti-identiteettiä sekä lisätä työn tunnettavuutta. Yhdistykseen voi liittyä yksityinen henkilö varsinaisena jäsenenä tai yhteisöt kannatusjäsenenä.

Lue lisää

Valtakunnallinen opiskelijaohjauksen verkosto (ValOpe)


Valtakunnallisen opiskelijaohjausverkoston (ValOpen) tarkoituksena on edistää opiskelijaohjauksen laatua sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä sekä yhtenäistää käytäntöjä näyttöön perustuen. Lisäksi tarkoituksena on edistää yhteistyötä työelämäorganisaatioiden ja koulutusorganisaatioiden sekä muiden sidosryhmien välillä. ValOpe verkosto muodostuu laajasta joukosta opiskelijaohjauksen asiantuntijoita kaikista yliopistosairaaloista sekä useista muista sairaanhoitopiireistä ja perusterveydenhuollon yksiköistä. 
ValOpe verkosto toimii seuraamalla aktiivisesti opiskelijaohjauksen toiminnallista, tieteellistä ja koulutuksellista kehittymistä sekä taloudellisuutta ja lainsäädäntöä.

ValOpe verkosto kokoontuu vuosittain kaksipäiväisessä seminaarissa ja järjestää myös virtuaalisia webinaareja sekä vuosittaisen ValOpe-verkostopäivän asiantuntija-alaverkostoille.

Verkoston sisäisen toiminnan lisäksi ValOpe verkoston jäsenet vaikuttavat tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antamalla lausuntoja ajankohtaisista opiskelijaohjaukseen liittyvistä asioista.

ValOpe verkoston jäsenet ohjaavat ja neuvovat toimialaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia ja koulutuksia sekä tekemällä selvityksiä. ValOpe- verkoston jäsenet tekevät aktiivisesti kansallista ja kansallista yhteistyötä opiskelijaohjauksen kehittämisessä ja tutkimuksessa.

Yhteystiedot: karoliina.lepola(at)pirha.fi; annukka.tuomikoski(at)ppshp.fi

Lue lisää 

 

 

Täytä asiantuntijajaostohakemus