Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hoitotyön tuloksellisuus ja henkilöstörakenne

Hoitotyön henkilöstörakenteessa sairaanhoitajien osuus tulee määrittyä potilaiden hoidon tarpeen ja työn vaativuuden mukaan. Hoitotyön tuloksellisuus kärsii, jos hoitajien osaaminen ja työnkuva ei vastaa potilaiden tarpeita.

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntija

Sairaanhoitaja on hoitotyön asiantuntijana koulutettu hoitamaan potilasta kokonaisvaltaisesti. Sairaanhoitaja edistää ja ylläpitää terveyttä, ehkäisee ja hoitaa sairauksia sekä lievittää kärsimyksiä.

Sairaanhoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi potilaan hoitoa yhdessä potilaan, tämän läheisten kanssa. Sairaanhoitaja voi myös toimia tiimin vastuuhenkilönä ja kykenee toimimaan itsenäisesti asiantuntijatehtävissä.

Lääketieteen ja myös hoitotieteen kehittyessä lääkärin työn tavoin sairaanhoitajan työ vaatii entistä syvällisempää osaamista. Sairaanhoitajat ovat oman osaamisalueensa asiantuntijoita, joita ei voi korvata alemman koulutuksen saaneilla hoitajilla tai kouluttamattomilla henkilöillä.  

Koulututetusta työvoimasta säästäminen näkyy hoidon laadussa

Hoitotyön henkilöstörakenteessa ei ole taloudellista säästää koulutetusta työvoimasta, sillä sen vaikutukset näkyvät nopeasti hoidon laadun laskuna, potilasturvallisuuden heikkenemisenä, henkilökunnan työpahoinvointina ja myöhemmin lisääntyneinä terveydenhuollon kustannuksina.

Amerikan sairaanhoitajaliitto ANA on ajanut aktiivisesti turvallisen sairaanhoitajamitoituksen saamista lainsäädäntöön. Liitto muistuttaa, että vähennykset sairaanhoitajaien ja potilaiden suhdeluvussa lisäävät lääkitysvirheitä, infektioita, makuuhaavoja, keuhkokuumetapauksia, sydänpysähdyksiä ja äkkikuolemia.

Riittävä sairaanhoitajamäärä vähentää komplikaatioita ja tuo säästöjä.