Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Psykososiaalisen jaksamisen tukeminen

Keinoja tukea psykososiaalista jaksamista työpaikalla

Työpaikalla voi tapahtua jotakin traumaattista, psyykkisesti kuormittavaa tai äkillistä ja järkyttävää. Työntekijänä voit pyytää apua tällaisten tilanteiden jälkeen. Asioiden käsittely auttaa pääsemään eroon tapahtumaan liittyvistä ja mieltä vaivaavista asioista. Tällöin ne eivät jää kuormittamaan mieltä.

Käsittelemättömät asiat vaivaat mieltä, vievät ajatukset pois työnteosta ja syövät energiaa ja työtehoa. Pitkällä aikavälillä käsittelemätön negatiivinen tunnekuorma kasvaa. Se heikentää omaa ja työyhteisön jaksamista. Uusien, kuormittavien tilanteiden kohtaaminen vaikeutuu, kun edellisiäkään ei ole käsitelty.

Valveutunut työnantaja mahdollistaa erilaisia tukikeinoja vaikeisiin tilanteisiin. Jos olet esimies, eikä työorganisaatiossasi vielä ole tällaisia, työskentele sen eteen, että saat työpaikallesi itsesi ja koko työyhteisön kannalta merkittävät jaksamista tukevat käytännöt.

Työntekijää tukevia tukikeskusteluja ovat kollegojen välisten keskustelujen ja esimies-alaiskeskustelun lisäksi ammattimaisesti johdetut tukikeskustelut: 

Defusing eli äkillisten, järkyttävien tilanteiden purkukeskustelu

Defusing eli äkillisten, järkyttävien tilanteiden purkukeskustelu on asianomaisten kesken tapahtuva keskusteluhetki heti tapahtuman jälkeen tai viimeistään työvuoron lopussa.

Defusing-keskustelun tarkoituksena on:

  • lievittää välittömästi tapahtuman aiheuttamaa stressireaktiota ja psyykkistä stressiä 
  • mahdollistaa kokemuksen jakaminen saman kokeneiden kanssa
  • purkaa kokemuksia, mielikuvia ja tunteita
  • auttaa ryhmän jäseniä palaamaan normaaliin työhön ja palauttaa työ- ja toimintakyky mahdollisimman pian
  • vahvistaa työyhteisön sosiaalista verkostoa
  • ennaltaehkäistä eristäytymisen kokemusta

Purkukeskustelua vaativia tilanteita voivat olla muun muassa potilaan kuolema, väkivaltainen tai uhkaava tilanne, “läheltä piti” -tilanne, hoitovirhe, ristiriita tai mikä tahansa psyykkistä stressiä aiheuttava tilanne, joka on vaaraksi työn normaalille jatkamiselle.

Debriefing eli traumaattisten, psyykkisesti kuormittavien tilanteiden jälkipuinti

Debriefing eli traumaattisten, psyykkisesti kuormittavien tilanteiden jälkipuinti on koulutetun ohjaajan vetämä keskustelutilaisuus muutaman vuorokauden sisällä tapahtuneesta. Debriefing suositellaan pidettäväksi noin kaksi vuorokautta tapahtuman jälkeen.

Jälkipuinnin tavoitteena on

  • palauttaa työkyky mahdollisimman nopeasti 
  • ennaltaehkäistä mahdolliset stressireaktiot
  • tukea työyhteisöä. 

Esimies on avainasemassa jälkipuintitilanteen tarpeen tunnistamisessa. Hän myös ottaa yhteyttä jälkipuintia järjestävään tahoon eli esimerkiksi työterveyshuoltoon.

Jälkipuinnista hyötyvät työntekijät ja opiskelijat silloin, kun he joutuvat työssään kohtaamaan traumaattisen tilanteen. Tällaisia tilanteita voivat olla väkivallan tai koskemattomuuden uhka, ”läheltä piti”-tilanne, väkivalta, työtapaturma, työtoverin itsemurha tai muu äkillinen kuolema, potilaan ennakoimaton kuolema tai itsemurha, potilasvahinko, hoitovirhe tai mikä tahansa muu työntekijää tai työyhteisöä kohdannut äkillinen erityistilanne.

Työnohjaus

Työnohjaus on työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.

Mielenterveyspalveluiden antaminen edellyttää toimivaa työnohjausjärjestelmää mielenterveyslain mukaan. Työnohjausta tarvitaan kaikessa hoitotyössä. Työnohjaus on myös työsuojelua, sillä sen tarkoitus on ehkäistä työuupumista. Työnohjaus soveltuu kaikille, jotka haluavat oppia ja kehittyä työssään.

Mikäli olet kiinnostunut työnohjauksesta, kysy asiasta esimieheltäsi. Jokaisella sairaanhoitajalla tulisi olla mahdollisuus työnohjaukseen jossain vaiheessa uraansa. Valveutunut työnantaja mahdollistaa työnohjauksen työntekijöilleen.

Lue lisää työnohjauksesta Suomen työnohjaajien sivuilta