Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hae Anna-Liisa Tuohenmaan rahaston apurahaa

Anna-Liisa Tuohenmaan rahaston apurahan tavoitteena on mahdollistaa lahjakkaiden nuorten naisten valmistuminen sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) ammattiin Suomessa tapahtuvan opiskelun avulla ja antaa uusia välineitä ja verkostoja mahdollisesti myös kotimaassa tapahtuvan kehityksen tueksi. Haettavan apurahan suuruus voi olla 2 000–10 000 euroa.

Kuka voi hakea apurahaa?

Anna-Liisa Tuohenmaan rahasto tukee matalan ja alemman keskitulon maista Suomeen tulevien tai tulleiden lahjakkaiden, alle 30-vuotiaiden naisten opiskelua sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) ammattiin. Etusijalla ovat Suomessa jo asuvat hakijat.

Apurahan yleiset kriteerit

 • Hakija on Suomen Sairaanhoitajat ry:n jäsen. Riittää, että hakija liittyy siinä vaiheessa, kun apuraha on myönnetty. Apuraha voidaan maksaa vain jäsenille. (Jäsenmaksu tulee olla maksettuna, kun apuraha lunastetaan)
 • Henkilö voi hakea kerrallaan vain yhtä Suomen Sairaanhoitajien apurahaa.
 • Apurahaa voi hakea 1) perustutkinnon suorittamiseen Suomessa tai 2) Valviran määräämään pätevöitymiskoulutukseen Suomessa.
 • Opinnot ovat alkaneet tai alkavat viimeistään hakuvuonna tai sitä seuraavana vuonna. Hakijan tulee osoittaa tämä toimittamalla Suomen Sairaanhoitajat ry:lle todistus opiskeluoikeudestaan.
 • Hakija on alle 30-vuotias nainen (jos täyttää 30 vuotta sinä vuonna kuin apuraha myönnetään, se vielä hyväksytään).
 • Hakija on kotoisin matalan ja alemman keskitulon maista ( Least Developed Countries, Low Income Countries, Lower Middle Income Countries).

Apurahan edellytyksenä on vähintään kuuden kuukauden kestoinen yhtäjaksoinen opiskelu.  Apuraha maksetaan kertaluontoisesti.

Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi

 • lukukausimaksut (siltä osin mitä ei tueta jollain muulla stipendillä tai tuella)
 • oppimateriaalimaksut (esim. kirjat)
 • opintoihin liittyvät matkat, esim. harjoittelupaikan ja kodin välillä
 • majoitus eli asumiskulut Suomessa
 • muut opintojen järjestämiseen välittömästi liittyvät kulut.

Apurahaa ei voi hakea opintoihin sisältyviin ulkomaanmatkoihin tai ulkomailla suoritettavien perusopintojen kuluihin eli sitä voi hakea vain Suomessa tapahtuvaan opiskeluun.

Edellytämme, että hakija toimittaa tutkintotodistuksen tai todistuksen suoritetuista opinnoista valmistuttuaan nähtäväksemme. Jos opinnot keskeytyvät, edellytämme opiskelijalta selvitystä keskeytyksen syistä.

Apurahaa jaetaan kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. Kevään hakuaika on tammikuussa ja syksyn syyskuussa.

Apurahapäätökset ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti. Myönnettyjen apurahojen lukumäärä ja kokonaissumma voidaan julkaista Suomen Sairaanhoitajien verkkosivuilla.

Lisätietoja

Anne Pienimaa

Asiantuntija, jäsenyysasiat, jäsenpalvelut ja koulutuspalvelut