Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Kesä kaikilla, lomat harvoilla?

Kesä on jo täällä, entäpä kesälomat? Maaliskuussa astui voimaan valmiuslain käyttöönottoasetus, jolla rajoitetaan sotealan henkilöstön oikeutta vuosilomiin, ylityörajoihin ja irtisanoutumiseen. Tämänhetkisen tiedon mukaan rajoitukset ovat voimassa 30.6. saakka, mutta on uumoiltu, että ne jatkuvat kesän yli.

Epävarmuus loman ajankohdasta ahdistaa. Suunnittelu ja etukäteisfiilistely ovat olennainen osa lomaa. Suunnitelmien tekeminen on kuitenkin mahdotonta, jos kesäloman ajankohta ei ole tiedossa. Valmiuslain oloissa loman ajankohta voidaan ilmoittaa jopa kahden viikon varoitusajalla. Sairaanhoitaja ei ole pelkästään hoitoalan ammattilainen. Hän on myös ystävä, puoliso, vanhempi, isovanhempi tai lapsi. Loman suola on monesti yhdessäolo läheisten kanssa. Loman suunnittelu edes kaikkein läheisimpien kanssa voi olla mahdotonta kahden viikon varoitusajalla.

Asetuksen myötä työnantajalla on oikeus keskeyttää jo aloitettu vuosiloma tai siirtää jo ilmoitetun vuosiloman ajankohtaa. Oikeus koskee kuitenkin ainoastaan koronatilanteen aiheuttamaa henkilöstövajetta. Valmiuslain varjolla ei voi paikata muista syistä johtuvaa henkilöstöpulaa! Tässä kaikkien osapuolten on syytä olla erittäin valppaina: sairaanhoitajat oikeuksiensa valvojina ja lähiesimiehet työntekijöidensä puolien pitäjinä. Työnantajan on syytä paneutua henkilöstövajeeseen jo pandemian ja poikkeuslain aikana.

Sairaanhoitajaliitossakin ollaan hereillä tämän asian suhteen. Kertokaa koronakyselyymme, miten lomat onnistuivat! Toivottavasti hyvin!

Sommar för alla, semester för få?

Sommaren är redan här, men hur är det med semestrarna? I mars trädde förordningen om ibruktagning av beredskapslagen i kraft. Enligt vad vi vet idag är begränsningarna i kraft fram till 30.6 men det finns föraningar om att de fortsätter sommaren ut.

Osäkerheten om semesterns tidpunkt ger ångest. Att planera och i förväg provsmaka är en väsentlig del av semestern. Det är ändå omöjligt att göra upp planer om semesterns tidpunkt inte är känd. Under gällande beredskapslag kan semesterns tidpunkt meddelas med så kort varsel som två veckor. En sjukskötare är inte endast en yrkesutbildad i vårdbranschen. Hen är även vän, make/maka, förälder, far/morförälder eller barn. Semesterns salt är ofta att vara tillsammans med anhöriga. Planering av semestern ens med de allra närmaste kan vara omöjlig med två veckors varsel.

I och med förordningen har arbetsgivaren rätt att avbryta redan påbörjad årssemester eller flytta på tidpunkten för årssemester som redan börjat. Rätten gäller dock endast personalbrist på grund av coronasituationen. Under förvändning av beredskapslagen kan inte personalbrist av andra orsaker lappas. Här har alla parter skäl att var mycket på sin vakt: sjukskötarna med att övervaka sina rättigheter och närcheferna med att hålla på sina arbetstagares rätt. Arbetsgivaren har skäl att sätta sig in i personalbristen redan under pandemins och undantagslagens tid.

Även i Sjuksköterskeförbundet är man vaken kring denna sak. Berätta för vår coronaenkät hur semestern lyckades! Förhoppningsvis väl!

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 5/2020. Lue koko lehti.

Nina Hahtela

Puheenjohtaja
sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!