Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Koronapandemian aikainen hoito ei olisi onnistunut ilman osaavaa hoitotyön johtoa

Se, että Sairaanhoitajien koulutussäätiö palkitsi HUSin johtava ylihoitaja Marja Renholmin Venny Snellman -tunnustuksella toi hoitotyön johtajien roolin näkyväksi. Hoitotyön johtamisella luodaan edellytykset potilas- ja asiakaskeskeiselle, turvalliselle ja vaikuttavalle hoitotyölle.

Renholm sai tunnustuksen koronapandemian aikaisesta toiminnastaan. Koronaviruspandemia on vaatinut hoitotyön johtajilta vahvaa kykyä muutosjohtamiseen sekä jatkuvan muutosvalmiuden ylläpitämistä. Jaamme palkintoperusteissa esitetyn näkemyksen.

Johtava ylihoitaja Marja Renholm oli puikoissa koronaviruspandemian vyöryessä Suomeen ja osuessa pahiten juuri HUSin alueelle. Yksiköiden esimiehet tarvitsivat ohjeistusta ja tukea päivittäisjohtamiseen, työvuorosuunnitteluun, uusien hoitajien perehdyttämiseen ja muuttuvien ohjeiden toteuttamiseen. Tämän suunnittelusta on vastannut hoitotyön ylempi johto.

Me Sairaanhoitajaliitossa ajattelemme, että Marja Renholmin pandemian aikainen työ havainnollistaa kirjaimellisesti hoitotyön johtamisen merkityksen poikkeuksellisina aikoina.

Marja Renholmin hoitotyön johtamistehtävä koronapandemian aikana oli kovin hoitotyön johtajan paikka mitä kuvitella saattaa. Hän selvisi siitä hyvin.

Me Sairaanhoitajaliitossa olemme sitä mieltä, että Marja Renholm on ehdottomasti palkintonsa ansainnut.

On kokonaan toinen asia, että myös koronapandemian aikana työskennelleet sairaanhoitajat olisivat ansainneet rahallisen korvauksen poikkeusolosuhteissa tekemästään työstä. Heidän palkitsemisensa on työnantajan vastuulla ja myös valtiovallan vastuulla.

Sairaanhoitajaliitto on myöntämässä omille jäsenilleen rahallista koronatunnustusta. Sairaanhoitajat ovat saaneet ehdottaa kollegaansa tunnustuksen saajaksi. Valinnat julkistetaan marraskuun ensimmäisellä viikolla.

Tehy ja Super ovat jo loppukeväästä esittäneet valtiovallalle vetoomuksen koronalisästä. Syyskuussa järjestöt kampanjoivat uudelleen koronalisän puolesta. Sairaanhoitajaliitto tukee Tehyn ja Superin vetoomusta.

Koronalisää ei kuitenkaan kuulu eikä näy. Myös työnantajien myöntämät rahalliset erityiskorvaukset hoitohenkilöstölle loistavat poissaolollaan.

Onko siis ihme, että hoitohenkilökunta on turhautunutta ja kokee suurta arvostuksen puutetta.

Me Sairaanhoitajaliitossa toivomme, että ammattikunnan sisäinen solidaarisuus kantaa näinä vaikeina aikoina.  Hoitotyön ammattilaiset ansaitsevat hyvää ja laadukasta johtamista. Hoitotyön johtajilla pitää puolestaan olla valtuudet tehdä työtään tuloksellisesti organisaation ja sitä kautta väestön parhaaksi. Hoitoalalla mikään ei muutu, jos ei viallisiin rakenteisiin kosketa.