Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Opinnäytetyö loi pohjan palliatiivisen sydänpotilaan hoitoketjulle

Tanja Valkonen, Turun ammattikorkeakoulu, YAMK, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen. Palliatiivisen sydänpotilaan hoitoketju erikoissairaanhoidosta perusterveydenhuoltoon (2020). Linkki opinnäytetyöhön: https://www.theseus.fi/handle/10024/335550

WHO:n mukaan palliatiivisen hoidon tarpeessa olevista potilaista 39 prosenttia sairastaa sydän- ja verisuonitauteja. Heistä vain pieni osa ohjataan palliatiivisen hoidon piiriin. Palliatiivisen sydänpotilaan hoidon ennusteen epävarmuus aiheuttaa loppuvaiheen hoidossa omat erityispiirteensä. Hoidon haasteena ovat palliatiivisen hoidon aloituksen ajankohta, hoidon ennusteen epävarmuus, epäselvyys hoitavasta yksiköstä, kommunikoinnin vaikeus potilaan, omaisen ja henkilökunnan välillä, ennakoivan hoitosuunnitelman sekä palliatiivisen koulutuksen saaneen henkilökunnan puuttuminen. Sydänpotilaan saadessa moniammatillista palliatiivista hoitoa, sairaalassaolojaksot vähenivät, ja oireiden hallinta sekä loppuelämän laatu parantui.

Tämän kehittämisprojektin tavoitteena oli luoda alueellinen palliatiivisen sydänpotilaan hoitoketjun malli erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdyspinnalle Salon seudulle. Tarkoituksena oli selvittää palliatiivisen sydänpotilaan alueellisen hoitoketjun nykytilanne, tarkastella muiden erikoissairaanhoitopiirien ja perusterveydenhuollon yhdyspinnan palliatiivisen sydänpotilaan hoitoketjuja sekä laatia oheisiin hoitoketjuihin ja suosituksiin perustuva palliatiivisen sydänpotilaan alueellisen hoitoketjun malli erikoissairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon yhdyspinnalle.

Kehittämisprojekti perustui STM:n ja Käypä hoito -suosituksiin sekä olemassa oleviin hoitoketjujen malleihin. Kehittämisprojektin tuotoksena valmistui sähköinen palliatiivisen sydänpotilaan hoitoketju sekä alueellinen palliatiivisen sydänpotilaan hoitoketju. Kehittämisprojektin tuotos toimii pohjana tulevalle palliatiivisen sydänpotilaan hoitoketjun muodostamiselle.

Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.