Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Opiskelijaohjaajille suunnatun kirjallisen materiaalin käyttö opiskelijaohjauksen tukena yliopistosairaalassa

Tutkiva hoitotyö -tiivistelmä

Mikkola S, Haapa T & Salminen L. 2019. Opiskelijaohjaajille suunnatun kirjallisen materiaalin käyttö opiskelijaohjauksen tukena yliopistosairaalassa. Tutkiva Hoitotyö 17(4), 14–21.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata opiskelijaohjaajille suunnatun kirjallisen materiaalin käyttöä opiskelijaohjauksen tukena yliopistosairaalassa ja kuvata hyvän kirjallisen materiaalin keskeiset tunnusmerkit. Kirjallisella materiaalilla tarkoitetaan opiskelijaohjauksen tueksi tarkoitettua käsikirjaa.

Aineisto ja menetelmät: Kuvaileva poikkileikkaustutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena yhden suomalaisen yliopistosairaalan kaikissa opiskelijaohjausta toteuttavissa yksikoissa (N=372). Aineisto kerättiin kesällä 2016 sähköisellä kyselyllä ja analysoitiin maarallisesti sekä laadullisesti. Vastausprosentti oli 55.

Tulokset: Kirjallinen materiaali oli otettu käyttöön suurimmassa osassa tutkimukseen osallistuneista yksikoista, mutta se ei ollut päivittäisessä käytössä. Kirjallista materiaalia käytettiin pääasiassa kuukausittain ja yleisimmin opiskelijaohjauksen tukena sekä

opiskelijan perehdytyksen muistilistana. Kirjallisen materiaalin käyttöä edisti pyrkimys parantaa ohjauksen laatua ja estävänä tekijänä puolestaan pidettiin kiirettä yksikössä. Hyvän kirjallisen materiaalin keskeiset tunnusmerkit olivat ajantasaisuus ja sisällön monipuolisuus.

Päätelmät: Opiskelijaohjauksen tueksi tarkoitettua kirjallista materiaalia pidetään tärkeänä ohjauksen apuvälineenä. Kirjallisen materiaalin tulee olla helposti ja nopeasti saatavilla, jotta se soveltuu kiireisissä yksikoissa toimivien opiskelijaohjaajien käyttöön. Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä kirjallista materiaalia ja terveysalan opiskelijoiden ohjausta kliinisissä oppimisympäristöissä.

Tästä Tutkiva hoitotyö -lehteen.

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!