Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Sairaanhoitajien näkemyksiä palliatiivisen hoitotyön asiantuntijoiden tehtävänkuvista

Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata sairaanhoitajien näkemyksiä palliatiivisen hoitotyön asiantuntijoiden tehtävänkuvista Suomessa.

Riina Kyllönen, sh, TtM, palveluesihenkilö, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, riinakyl@gmail.com
Heli Mikkonen, sh YAMK, erityisasiantuntija, väitöskirjatutkija, Turun ammattikorkeakoulu, Helsingin yliopisto, heli.mikkonen@turkuamk.fi
Anna-Maria Tuomikoski, sh, TtT, asiantuntijaylihoitaja, post-doc tutkija, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, Oulun yliopisto, lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikkö, annukka.tuomikoski@pohde.fi
Minna Hökkä, TtT, erityisasiantuntija, projektipäällikkö, Diakonia ammattikorkeakoulu, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue, minna.hokka@pohde.fi
Pauli Lamppu, LT, kotihoidon apulaisylilääkäri, Yleislääketieteen ja perusterveydenhuollon osasto, Helsingin yliopisto, KeskiUudenmaan hyvinvointialue, pauli.lamppu@keusote.fi
Virpi Sulosaari, TtT, yliopettaja, tutkimusryhmävastaava, Turun ammattikorkeakoulu, virpi.sulosaari@turkuamk.fi

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Kuvata sairaanhoitajien näkemyksiä palliatiivisen hoitotyön asiantuntijoiden tehtävänkuvista Suomessa.

Aineisto ja menetelmät: Sairaanhoitajille kohdennettu sähköinen kysely toteutettiin marras- ja joulukuussa 2022. Aineisto analysoitiin soveltuvin tilastotieteen menetelmin ja avoimet kysymykset analysoitiin teemoittelulla.

Tutkimuksen tulokset: Asiantuntijoiden toimien nimikkeet vaihtelivat. Kyselyyn vastanneista (n=109) suurin osa tunnisti työskentelyalueellaan toimivan palliatiiviseen hoitoon kliinisesti erikoistuneita hoitotyöntekijöitä tai asiantuntijasairaanhoitajia, joiden tehtävissä nähtiin samankaltaisuutta nimikkeestä riippumatta. Puutteellisten hoitotyön resurssien koettiin aiheuttavan haasteita asiantuntijoiden ajankäytön toteutumiselle, eikä asiantuntijoita koettu olevan riittävästi palliatiivisessa hoidossa.

Päätelmät: Tulosten mukaan asiantuntijoiden nimikkeet, tehtävänkuvat sekä koulutus- ja työkokemustaustat vaihtelevat eivätkä ne ole yhdenmukaisia. Näiden selkiyttäminen ja yhdenmukaistaminen edistäisi palliatiivisen hoitotyön asiantuntijuuden hyödyntämistä sosiaali- ja terveysalalla.

Asiasanat: asiantuntijasairaanhoitaja, hoitotyön asiantuntijuus, kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, palliatiivinen hoito, palliatiivisen hoitotyön asiantuntija

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

• Hoitotyön asiantuntijatehtävät ovat yleistyneet Suomessa viime vuosikymmenien aikana.

• Hoitotyön asiantuntijatehtävissä on todettu olevan epäselvyyttä nimikkeissä, koulutusvaatimuksissa ja tehtävänkuvissa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

• Tutkimus tuottaa tietoa palliatiivisen hoitotyön asiantuntijoiden tehtävänkuvista, käytettävistä nimikkeistä, asiantuntijoiden koulutuksesta ja työkokemuksesta.

• Lisäksi tutkimus tuottaa tietoa palliatiivisen hoitotyön asiantuntijoiden määrästä tutkimushetkellä, asiantuntijoiden ajankäytöstä ja koetusta riittävyydestä tarpeisiin nähden.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

• Tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisessa palliatiivisen hoitotyön kliinisen urapolun ja asiantuntijatehtävien sisällöllisessä ja määrällisessä kehittämisessä.

• Tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön johtamisessa palliatiivisen hoitotyön kliinisen urapolun ja asiantuntijatehtävien sisällöllisessä ja määrällisessä kehittämisessä.

• Nykytilasta tuotetun tiedon avulla voidaan hyödyntää ja tunnistaa paremmin terveydenhuollossa jo olevien palliatiivisen hoitotyön asiantuntijoiden osaamista sekä kehittää hoitotyön asiantuntijuutta.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.