Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliseen- ja ammattikorkeakoulutukseen tarvitaan luotettavia ja yhtenäisiä valintakoemenetelmiä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti 8.2.2019 julkaistussa tiedotteessaan palauttavansa ammatillisille oppilaitoksille mahdollisuuden jättää valitsematta sellaiset hakijat, jotka ovat selkeästi soveltumattomia toimimaan sosiaali- ja terveysalalla. Tämä on kaivattu uudistus, sillä alalle soveltumattomia on päätynyt suorittamaan sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa eli valmistumaan lähihoitajiksi.

Ministeriön tiedotteen mukaan opiskelijaksi ottamisen perusteita koskevaa asetusta muutetaan syksyllä 2019 alkaviin koulutuksiin, niin että pääsy- tai soveltuvuuskoe voi olla karsiva. Eli mikäli hakija saa koulutuksen pääsy- tai soveltuvuuskokeessa nolla pistettä, koulutuksen järjestäjä voi jättää hänet valitsematta.

Oheisen asetusmuutoksen myötä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää myös yhtenäisen valtakunnallisen soveltuvuuskokeen valmistelun sotealan ammatillisiin koulutuksiin. Valtakunnallisesti yhtenäinen koe vaaditaan, jotta kokeet voidaan muuttaa vastaisuudessa pakollisiksi. Yhtenäinen koe on edellytys soveltuvuuden mahdollisimman vaikuttavalle ja yhtenäiselle arvioinnille.

Yhtenäistä ja tutkittuun tietoon pohjautuvaa valintakoetta tarvitaan myös ammattikorkeakouluvalinnoissa. Ammattikorkeakoulut ovat voineet itse päättää opiskelijavalintakäytännöistään. Esimerkiksi sairaanhoitajakoulutuksen opiskelijavalinnoissa on käytetty psykologisia soveltuvuuskokeita, aineistokokeita, parikeskusteluita, yksilöhaastatteluja, ryhmätilanteita, soveltuvuustestejä, opettajien haastatteluja ja ennakkomateriaaleihin perustuvia kirjallisia tehtäviä ja kirjatenttejä. Kaikilla näillä menetelmillä on pyritty karsimaan pois alalle soveltumattomat. Soveltuvuudesta puuttuu kuitenkin yhtenäinen määritelmä.

Yhtenäistä tutkittuun tietoon, hoitotyön koulutuksen tavoitteisiin, keskeisiin koulutuspoliittisiin kysymyksiin ja tulevaisuusorientaatioon perustuvaan sairaanhoitajakoulutuksen valintakoemenetelmää lähdettiin kehittämään Sairaanhoitajakoulutuksen uuden valintakoemenetelmän kehittäminen (Suvake)-hankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana Satakunnan, Saimaan, Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakoulut, Turun yliopiston hoitotieteen laitos, Sairaanhoitajaliitto sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeessa kehitetty sähköinen valintakoe mittaa hakijan oppimisvalmiuksia, sosiaalisia valmiuksia sekä uravalinnan varmuutta (Haavisto ym. 2019). Oppimisvalmiudet pitävät sisällään kieli- ja viestintätaidot, matemaattiset taidot ja päätöksentekotaidot. Sosiaaliset valmiudet osiossa mitataan hakijan tunneälyä ja uravalinnan varmuudella arvioidaan hakijan käsitystä sairaanhoitajan työstä. Ensimmäinen valintakoe järjestettiin syksyllä 2016. Alustavat tulokset ovat lupaavia. Valintakoe on otettu käyttöön myös ensihoitaja (AMK)-, kätilö- ja terveydenhoitajakouluvalinnoissa. Valintakoe on tällä hetkellä käytössä kuudessa ammattikorkeakoulussa.

Hallituksen kärkihankerahoituksella on käynnistetty myös valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämishanke, jossa kehitettään eri alojen yhteisiä opiskelijavalintakäytäntöjä. Hankkeessa on määritelty sosiaali- ja terveysalan koulutuksen osalta keskeiset soveltuvuutta arvioivat sisältöalueet/sisällöt, joita ovat päätöksentekotaidot, kieli- ja viestintätaidot, matemaattiset taidot, eettiset taidot ja tunneälytaidot (Ammattikorkeakoulujen uuden digitaalisen valintakokeen kehittäminen –määrittelyvaiheen tulokset).

Lähteet:

Haavisto, E., Hupli, M., Hahtela, N., Heikkilä, A., Huovila, P., Moisio, E-L., Yli-Koivisto, L, & Talman, K. (2019). Structure and Content of a New Entrance Exam to Select Undergraduate Nursing Students. International Journal of Nursing Education Scholarship. doi:10.1515/ijnes-2018-0008.

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!