Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Yhteistyötä mielenterveystyössä meillä ja muualla

Näin vuoden vaihtuessa on luonteva tilaisuus katsoa hiukan niin menneeseen kuin tulevaankin, joten mittailen hetken mielenterveyshoitotyön sykettä Suomessa ja Euroopassa.

Sairaanhoitajaliittohan on jäsen Euroopan psykiatristen sairaanhoitajien (Horation) organisaatiossa ja näin mukana myös mielenterveyshoitotyötä koskevissa keskusteluissa Euroopassa. Yhteistyötä tehdäänkin yli ammattirajojen entistä enemmän; mielenterveystyöhön liittyvät kysymykset yhdistävät ammatista riippumatta.

Yksi esimerkki tästä yhteistyöstä on WHO:n työryhmä, jossa ovat mukana Horation lisäksi edustajat psykiatrien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien Euroopan organisaatioista. Tämän yhteistyön tuloksena on julkaistu ensimmäinen yhteinen konsensuslausuma Working together towards an effective and influential mental health workforce in Europe ja yhteistyötä jatketaan edelleen.

Konsensuslausuma Working together towards an effective and influential mental health workforce in Europe

Hyvät käytännöt jakoon väestön parhaaksi

Yhteistyö on mielenterveystyön ydintä ja sen merkitys näkyy monin tavoin myös tällä hetkellä ajassa liikkuvissa lähestymistavoissa ja toimintamalleissa, joita ovat esimerkiksi recovery -ajattelu, jota myös toipumisorientaatioksi kutsutaan, Safewards- toimintamalli ja Avoin dialogi. Näissä kaikissa yhteistyö avun hakijan ja avun antajien välillä on toiminnan keskiössä, samalla kun kyse on myös mielenterveystyön kansainvälisestä yhteistyöstä.

Maailmalla tai meillä kehitetyistä uusista toimintamalleista onkin tärkeää olla mielenterveystyössä tietoinen, jotta hyvät käytännöt, joko meillä tai muualla kehitetyt, saadaan käyttöön avuntarvitsijoiden parhaaksi.

Lähde matkaan!

Kansainvälisessä yhteistyössä on tärkeää astua hiukan oman mukavuusalueen ulkopuolelle, ottaa oma kielitaito rohkeasti käyttöön ja lähestyä positiivisen mielin kollegoja maailmalla. Konferenssit antavat tähän erinomaisen mahdollisuuden, samalla kun omaa tietovarantoaan voi kartuttaa viimeisimmillä tutkimustiedoilla eri puolilta maailmaa. Yllättävän samanlaisten asioiden kanssa olemme tekemisissä maasta riippumatta.

Entistä enemmän myös suomalaisia sairaanhoitajia osallistuu mielenterveystyön kansainvälisiin konferensseihin. Tämän positiivisen kehityksen kautta saamme uusia tuulia suomalaiseen hoitokäytäntöön entistä nopeammin ja meillä on paljon myös itsellämme annettavaa kansainväliseen mielenterveystyöhön. Seuraava mahdollisuus tähän yhteistyöhön on Horation konferenssi Fär-saarilla toukokuussa.

Kannattaa kurkata konferenssin tietoja, hakea apurahaa ja lähteä rohkeasti mukaan. Nähdään siellä!

Lisätietoa
http://www.horatio-web.eu/

Nina Kilkku
Yliopettaja, psykoterapeutti, TtT
Tampereen ammattikorkeakoulu
Euroopan psykiatristen sairaanhoitajien (Horatio) hallituksen jäsen