Kysely: Kolme neljästä sairaanhoitajasta tekee lääkärin töitä

Noin puolet potilastyötä tekevistä sairaanhoitajista suorittaa vähintään viikoittain lääkärin töiksi katsottuja tehtäviä. Eniten sairaanhoitajia kuormittavat työmäärä ja henkilöstön riittämättömyys, mutta suurin osa tuntee ylpeyttä ammatistaan.

Kolme neljästä (74 %) potilastyötä tekevästä sairaanhoitajasta kertoo tekevänsä vähintään muutaman kerran kuukaudessa töitä, joiden katsotaan kuuluvan lääkärille. Noin kolmasosa (29 %) tekee lääkärin töitä viikoittain ja viidennes (20 %) päivittäin. Lääkäreille kuuluvia töitä ovat mm. lähetteet, lääkelistojen päivittäminen ja laboratoriotulosten tulkinta. Tämä selviää Sairaanhoitajaliiton laajasta kyselystä, johon vastasi yli 1600 välittömässä asiakas- ja potilastyössä työskentelevää liiton jäsentä.

Lääkärin töiden lisäksi yli puolet (53 %) kertoi tekevänsä viikoittain laitoshuoltajan tehtäviä, joista vastaajat mainitsivat muun muassa siivoamisen, pyykkien pesemisen ja roskien viennin. Osa vastaajista kertoi tekevänsä ylipäätään hoitoalalle kuulumattomia tehtäviä, kuten esimerkiksi lumenluontia ja postitusta. Suurin osa vastaajista (84 %) kertoi tekevänsä myös osastosihteerille kuuluvia tehtäviä säännöllisesti.

 • Olemme vaarallisella ja kestämättömällä tiellä, kun sairaanhoitajat tekevät vääriä töitä. Se on kaikki pois varsinaisesta potilastyöstä. Lisäksi se, kenen työpanosta käytetään mihinkin tehtävään, on merkittävä taloudellinen kysymys. Järkevää työnjakoa pitäisi miettiä organisaatioissa etenkin nyt sote-uudistuksen kynnyksellä, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Kyselyyn vastanneista vain 10 prosenttia oli sitä mieltä, että he ehtivät tekemään työnsä laadukkaasti ja turvallisesti työajalla. Eniten vastaajat kokevat kuormitusta työmäärästä ja henkilöstön riittämättömyydestä.

Arvostusta kokevat kutsumustyöläiset näkevät monikulttuurisuuden rikkautena

Kyselyn vastaajat tuntevat olevansa laajasti arvostettuja ammatissaan. Potilastyössä olevat hoitajat kokevat, että heidän työtään arvostavat potilaat (94 %), potilaan läheiset (89 %), lääkärit (84 %) ja muut ammattiryhmät heidän työyhteisössään (90 %). Suurin osa sairaanhoitajista tuntee myös ylpeyttä ammatistaan (92 %) ja on tyytyväisiä työhönsä (79 %).

Laajasta arvostuksesta ja ammattiylpeydestä huolimatta vain vajaa viidennes (19 %) kokee, että palkka vastaa heidän osaamistaan ja 14 prosenttia vastaajista harkitsee parhaillaan alanvaihtoa.

 • Työssä jaksamisen päällimmäisiksi syiksi vastaajat mainitsivat muun muassa kutsumuksen hoitoalaa kohtaan, työyhteisön hyvän hengen ja mahdollisuuden vaikuttaa työtehtäviin ja -vuorosuunnitteluun. Paremmalla työn suunnittelulla voitaisiin kuitenkin vaikuttaa merkittävästi heidän jaksamiseensa kuormittavassa työssä, Hahtela toteaa.

Suomessa sairaanhoitajat työskentelevät säännöllisesti eri kulttuureista tulevien potilaiden (89 %) ja terveydenhuollon ammattilaisten (72 %) kanssa. Tämä koetaan suuressa määrin positiiviseksi asiaksi.

Lähes kaikki vastaajat (96 %) pitävät kielimuuria työtä vaikeuttavana tekijänä. Kielimuurista huolimatta vastaajat pitävät kulttuurisia eroja rikkautena, noin yhdeksän kymmenestä työskentelee mielellään eri kulttuureista tulevien kanssa ja hoitaa mielellään eri kulttuureista tulevia potilaita. Tämä myös vaatii enemmän aikaa ja on huomioitava resurssoinnissa.

Sairaanhoitajaliiton kysely lähetettiin noin 10 000 välittömässä potilastyössä toimivalle sairaanhoitajalle.  Kyselyyn vastasi 1671 julkisessa, yksityisessä ja kolmannen sektorin palveluksessa toimivaa sairaanhoitajaa.

Tutustu kyselyn tuloksiin tästä

Lisätietoja:

Nina Hahtela, puheenjohtaja, Sairaanhoitajaliitto,
nina.hahtela@sairaanhoitajat.fi, puh: 010 321 3331

Teija Korhonen, kehittämispäällikkö, Sairaanhoitajaliitto,
teija.korhonen@sairaanhoitajat.fi, puh: 010 321 3336

6 kommenttia artikkeliin ”Kysely: Kolme neljästä sairaanhoitajasta tekee lääkärin töitä

 1. HS 9.1.2018julkaistu klo 11.47
  SIIS, yli puolet sairaanhoitajista tekee muuta kuin varsinaista potilastyötä / hoitotyötä.
  Kysynkin onko Sairaanhoitajaliitolla jaTehy:llä mitään tekemistä asian kanssa, että tilanne on luisunut tällaiseksi?

  Mielipiteeni on, että palkka maksetaan työn tekemisestä ei kutsumuksesta!

  • Kiitos erittäin hyvästä kommentista. Tilanne on huolestuttava ja tällä kyselyllä halusimmekin nostaa asian julkisuuteen ja laajempaan keskusteluun.
   Sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista ja työnjakoja tarkastellaan valtakunnallisella ja organisaatioiden tasolla.
   Tulemme käyttämään kyselyn tuloksia erilaisissa valtakunnalliseen ja alueelliseen päätöksentekoon vaikuttamisessa. Tämän lisäksi tämä vakavasti otettava viesti, jonka haluamme välittyvän myös kaikille hoitotyön johtajille organisaatioiden eri tasolla.

 2. Erinomaisen hyvä tutkimus, mikä vahvistaa yleisesti tiedettyä mutta tabuna pidettyä totuutta. Seuraavaksi pitäisi herättää keskustelua, voisiko joitain lääkärien tehtäviä todella siirtää sairaanhoitajille. Tehtäväsiirron pitää tiestysti näkyä palkkaneuvotteluissa. Ja samalla keskustella, onko erityisesti erikoissairaanhoidossa tapahtunut lähihoitajien vakanssien alasajo ollut perusteltu toimenpide. Olen miettinyt, että esh:ssa voisi olla esim. 3 tai 5 v määräaikaisia lh-vakansseja, jonka aikana lh jatkopiskelee sh:ksi. Nythän tällainen urakehitys on tehty hankalaksi tai ollut mahdotonta monella erikoisalalla.

  • Kiitos arvokkaasta kommentistasi. Sairaanhoitajaliitto on jo useamman vuoden ajan ollut vaikuttamassa sairaanhoitajien laajennettujen työkuvien kehittämisessä, esimerkiksi laajennetun lääkkeen määräämisoikeuden omaavien sairaanhoitajien koulutukseen ja palkkaukseen. Hallittu tehtäväsiirto on kannatettavaa.
   Kyselyn mukaan sairaanhoitajat kuitenkin joutuvat tekemään muille ammattiryhmille kuuluvia tehtäviä ilman eri sopimusta ja oman työnsä lisäksi. Erityistä huolta kannamme lääkäreiden tehtävien tekemisestä ja siihen liittyen sairaanhoitajien oikeusturvasta ja vastuista. Liittona pyrimme tuomaan huolta esiin, mutta varsinainen työnjako tapahtuu organisaatioiden sisällä. Tavoitteenamme on, että organisaatiossa tehtäväsiirrot olisivat ovat hallitusti toteutettuja, huomioiden palkkaus ja koulutus.
   Teija Korhonen Sairaanhoitajaliitto

 3. Sairaanhoitajan työ on terveydenhuollon ammattilaisen ammattityötä. Siihen sisältyy laajakantaisesti tietää, osata, ymmärtää sekä vaikuttaa mm lääkityksellisiin ja tukitoimintojen määrittämiseen ja toteutukseen. Muutoin nämä voidaan toteuttaa kylmäkiskoisesti robotiikalla.
  Se että osallistuu ja on osa moniammatillista työyhteisöä, on muistettava että työyhteisön koko voi olla kaksi tai kaksikymmentä. Ja silti saman ammattinimikkeen omaavaa ei toista ole.
  Mielestäni, sairaanhoitajan ammattitaitoa tulisi enemmän ottaa käyttöön ja luonnollisesti maksaa siitä. Saataisiin paljon enemmän aikaiseen, jos erilaiset tarpeettomat paperittomat työtehtävät tekisi ne, jotka sen homman osaavat. Jäisi huomattava määrä aikaa varsinaiselle hoitotyölle.

 4. Onko tuttua juttua muualla, että sairaanhoitaja ja jopa lähihoitaja joutuu valmistelemaan lääkärille reseptit? Luulisi, että Sote tuo tähänkin muutoksen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *