Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Harjoittelupaikkojen auditointi pilotoitiin Satakunnassa

uutinen

Kuva: Veera Korhonen

Satakunnassa on tehty kansainvälisten harjoittelupaikkojen auditointiprotokolla.

-Auditoinnilla tarkoitetaan dokumentoitua prosessia, joka etenee järjestelmällisesti ja riippumattomasti. Ulkoinen auditoija on kuin kriittinen ystävä, joka puolueettomasti tarkastelee harjoittelupakkojen opiskelijaohjausta haastattelemalla henkilökunnan edustajia ja seuraa etukäteen laadittua auditointisuunnitelmaa, Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) hoitotyön lehtori Minna Markkanen tiivistää auditoinnin määritelmäksi.

Markkanen on projektipäällikkönä kansainvälisessä viiden maan ja kahdeksan partnerin HEALINT-hankkeessa. Sen tavoitteena on tukea paitsi kansainväliseen lyhyeen vaihtoon tulevia hoitotyön opiskelijoita, myös tulevaisuudessa henkilökunnan kansainvälistä liikkuvuutta. Kolmivuotisessa (2017–2020) hankkeessa on tuotettu kansainvälisten harjoittelupaikkojen auditointiprotokolla sekä ulkoisille auditoijille kohdennettu koulutus ja harjoittelupaikkojen auditointilomake.

-Tulevaisuudessa on tavoitteena laajentaa auditointi myös hoitotyön tutkinto-opiskelijoiden harjoittelupaikkoihin. Ensin Satakunnan ammattikorkeakoulun alueella ja toivottavasti myöhemmin valtakunnallisesti, Markkanen suunnittelee.

SAMK ja Porin perusturva pilotoivat keväällä 2019 kansainvälisten hoitotyön opiskelijoiden harjoittelupaikkojen auditoinnin, johon osallistui neljä perusturvan yksikköä. Auditointi sisälsi niin hallinnolliseen ja yksikön sisäiseen toimintaan, kuin ohjauskäytänteisiin liittyviä kysymyksiä. Auditointiin osallistuivat Porin perusturvan kahdeksan osastonhoitajaa ja kahdeksan kansainvälisen harjoittelun opiskelijaohjaajana toimivaa sairaanhoitajaa. SAMK:n neljä hoitotyön opettajaa, jotka olivat saaneet hankkeessa kehitetyn auditointikoulutuksen, toimivat ulkoisina auditoijina.

-Pilotin tavoitteena oli kehittää Porin perusturvassa kansainvälisen hoitotyön harjoittelun opiskelijaohjausta sekä tunnistaa ohjaukseen liittyviä edistäviä ja estäviä tekijöitä, kertoo Porin perusturvan suunnittelija Satu Tuoriniemi. Hän on toinen Perusturvan edustaja HEALINT-hankkeessa ja huolehti auditointipilotin käytännönjärjestelyistä.

Auditointiin osallistuneet Porin perusturvan edustajat olivat tyytyväisiä sekä auditoinnin toteutukseen että löydöksiin. Kansainvälisten opiskelijoiden ohjaus todettiin olevan hyvällä mallilla, mutta esimerkiksi ohjaajien vähäinen lukumäärä koettiin kehitettäväksi alueeksi. Osallistujat innostuivat kehittämään kansainvälisen ohjatun harjoittelun käytänteitä ja opiskelijaohjausta paitsi yksikkö-, mutta myös organisaatiotasolla.

Porin perusturvan akuuttikotikeskuksessa työskentelevä sairaanhoitaja ja myös HEALINT-hankkeessa mukana oleva Päivi Granfors on pitkään toiminut kansainvälisen lyhyen vaihdon opiskelijaohjaajana. Auditoinnin hyötynä Granfors mainitsee esimerkiksi sen, että auditointipäivän päätteeksi kansainvälisten opiskelijoiden ohjaajat saivat Porin perusturvan johdolta luvan perustaa oman verkoston. Sen ensimmäinen kokous pidettiin marraskuussa 2019 ja keväällä 2020 jatketaan. Granforsin mukaan oli hienoa huomata, että uusia innostuneita ohjaajia oli tullut mukaan ja osallistujia oli runsaasti.

-Ilman näitä kokouksia kehittäminen olisi paljon haasteellisempaa. Tämä on vain yksi osa, mutta näin voidaan yhtenäistää ohjauskäytäntöjä ja muutoinkin sopia asioista.

Lisää HEALINT-hankkeesta: https://healint.eu/

Teksti Johanna Kero, SAMK Kuva Milla Palkimo

Kuvassa vasemmalta oikealle Satu Tuoriniemi, Päivi Granfors, Johanna Kero ja Minna Markkanen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!