Osoita osaamisesi erityispätevyysnimikkeellä

Erityispätevyysnimike on julkinen lisäansio ja tunnustus, joka tuo esille erityisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi sairaanhoitajana. Nimike antaa perusteet uudenlaisiin tehtävänkuviin ja osaamiseen perustuvaan palkkakehitykseen. Parhaat mahdollisuudet nimikkeen hyödyntämiseen saat kun neuvottelet nimikkeen hakemisesta ja sen mahdollisista hyödyistä työnantajasi kanssa ennen kuin haet nimikkettä.

Hae tunnustusta osaamisestasi!

Sinulle joka olet jo edennyt urallasi, Sairaanhoitajaliitto tarjoaa mahdollisuuden hakea erityispätevyysnimikettä. Erityispätevyyttä haetaan verkkoportfoliolla. Kirjaudu palveluun.

Nimike tulee päivittää viiden vuoden välein.  Olitpa niin ensikertalainen kuin nimikkeen päivittäjä, ilmoittaudu hakijaksi hakuaikana ennen hakemuksen tekemistä.

Erityispätevyysnimikkeen seuraava hakuaika on syksyllä 2017. Vuonna 2016 ei ole hakua muilta osin kuin johtajuuden erityispätevvys sekä nimikkeen päivityshaku vuonna 2011 nimikkeen saaneille. Huomaathan, että voit kuitenkin täydentää verkkoportfoliotasi ja rakentaa erityispätevyyshakemustasi milloin tahansa. Suosittelemmekin portfolion rakentamista valmiiksi hyvissä ajoin ennen hakuaikaa!

Erityispätevyys tunnistaa ja tunnustaa osaamisen

Erityispätevyysnimikkeen saaminen edellyttää, että osoitat omaavasi tietyn erityispätevyysalueen asiantuntemuksen. Erityispätevyysnimikkeen myöntäminen edellyttää tiedollista (koulutus) ja taidollista (työkokemus) osaamista sekä osaamista toimia yhteistyössä moniammatillissa työryhmissä. Lisäksi sinulta edellytetään halua kehittää itseäsi, omaa ammattitaitoasi ja koko työyhteisöä. Jo nimikkeen hakeminen ohjaa urasuunnitteluun ja osaamisen systemaattiseen ja monipuoliseen kehittämiseen.

Jos toimit esimiehenä, kannusta työntekijöitäsi hakuun! Erityispätevyys antaa sinulle hyvän tuen osaamisen johtamiseen. Sähköinen portfolio ja erityispätevyysnimikkeet antavat sinulle mahdollisuuksia yksikkösi osaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä siitä palkitsemiseen. Urakehitysmahdollisuudet lisäävät työyksikön vetovoimaisuutta. Jatkossa voit harkita myös itse johtamisen erityispätevyyden hakemista.

Kansainvälistyminen, tiedon nopea uusiutuminen, teknologian kehittyminen, väestön lisääntynyt tietoisuus terveyteen liittyvistä asioista ja erityisesti hoito sairaalan ulkopuolella vaativat terveydenhuoltohenkilöstöltä uutta osaamista ja tarvetta pätevöityä erityisosaamista vaativaan hoitotyöhön. Erityispätevyysjärjestelmä on askel hoitotyön erikoisosaamisen kansalliseen sääntelyyn, joka toistaiseksi puuttuu. Perimmäinen tavoite on vahvistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöä ja parantaa hoitotyön laatua.

Erityispätevyyden tarkoituksena on

  • tukea ja motivoida sairaanhoitajia kehittämään osaamistaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja siten edistää hoitotyön vaikuttavuutta.
  • tarjota vaihtoehtoisia tapoja kehittää ammatillista osaamista koulutuksen, työkokemuksen sekä monialaisen, tutkivan ja kehittävän työotteen avulla.
  • tehdä sairaanhoitajan työssä tarvittava ammatillinen osaaminen näkyväksi.
  • tukea sairaanhoitajan vaihtoehtoisia urapolkuja: kliininen hoitotyö, hoitotyön tiedonhallinta, johtaminen.

Tutustu erityispätevyyden hakukriteereihin.

Erityispätevyyden saaneiden viestejä kollegoille:

’Erityispätevyysnimike on arvostettu ammattilaisten keskuudessa ja toivottavasti myös palkkaneuvotteluissa. Jos aloittaa portfolion tekemisen alusta, ei kannata pelästyä suurta työmäärää. On palkitsevaa tarkastella omaa osaamistaan, jos ei ole aiemmin sitä pysähtynyt miettimään. Kannattaa aloittaa portfolion tekeminen heti valmistumisen jälkeen ja päivittää sitä säännöllisesti.’

’Tehkää hyvät kollegat työtänne näkyväksi hakemalla erityispätevyyttä!’

’Hakekaa rohkeasti erityispätevyyttä. Sitä ei anneta lahjaksi, mutta meillä on paljon sairaanhoitajia jotka sen ansaitsisivat, jos vaan hakisivat. Katson itse että se on todistus siitä työmäärästä jonka olen tehnyt ja siitä osaamisesta ja kokemuksesta jonka olen työelämässä hankkinut ja olen siitä ylpeä.’

Lue julkaisu: Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä.

Katso kaikki sisältö aiheesta erityispätevyysnimike.