Osoita osaamisesi erityispätevyysnimikkeellä

Erityispätevyysnimike on julkinen lisäansio ja tunnustus, joka tuo esille erityisen osaamisesi ja asiantuntijuutesi sairaanhoitajana. Nimike antaa perusteet uudenlaisiin tehtävänkuviin ja osaamiseen perustuvaan palkkakehitykseen. Parhaat mahdollisuudet nimikkeen hyödyntämiseen saat kun neuvottelet nimikkeen hakemisesta ja sen mahdollisista hyödyistä työnantajasi kanssa ennen kuin haet nimikkettä.

Hae tunnustusta osaamisestasi!

Sinulle joka olet jo edennyt urallasi, Sairaanhoitajaliitto tarjoaa mahdollisuuden hakea erityispätevyysnimikettä. Nimikettä voi hakea kliinisessä hoitotyössä, hoitotyön tiedonhallinnassa tai johtamisessa. Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyysnimikettä haetaan verkkoportfoliolla. Johtamisen erityispätevyyttä haetaan Tehyn erillisen sovelluksen kautta, joka aukeaa hakuaikana.

Nimike tulee päivittää viiden vuoden välein.

Katso video: Mitä tarkoittaa kliinisen hoitotyön erityispätevyys ja kuinka sitä haetaan? Linkkiä ei ole suojattu salasanalla, mutta se voi vaatia Adobe Connect sovelluksen asentamista (ilmainen).

Hakuaika

Kliinisen hoitotyön ja hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyyden hakuaika on syksyisin, erikseen ilmoitettuna aikana. Olitpa niin ensikertalainen kuin nimikkeen päivittäjä, ilmoittaudu hakijaksi hakuaikana ennen hakemuksen tekemistä.  Huomaathan, että voit kuitenkin täydentää verkkoportfoliotasi ja rakentaa erityispätevyyshakemustasi milloin tahansa. Suosittelemmekin portfolion rakentamista valmiiksi hyvissä ajoin ennen hakuaikaa!

Johtamisen erityispätevyyden hakuaika on samaten syksyisin, erikseen ilmoitettuna aikana. Hakemusta ei tehdä Sairaanhoitajaliiton verkkoportfoliolla, vaan Tehyn erillisen sovelluksen kautta, joka aukeaa hakuaikana.

Erityispätevyys tunnistaa ja tunnustaa osaamisen

Erityispätevyysnimikkeen saaminen edellyttää, että osoitat omaavasi tietyn erityispätevyysalueen asiantuntemuksen. Erityispätevyysnimikkeen myöntäminen edellyttää tiedollista (koulutus) ja taidollista (työkokemus) osaamista sekä osaamista toimia yhteistyössä moniammatillissa työryhmissä. Lisäksi sinulta edellytetään halua kehittää itseäsi, omaa ammattitaitoasi ja koko työyhteisöä. Jo nimikkeen hakeminen ohjaa urasuunnitteluun ja osaamisen systemaattiseen ja monipuoliseen kehittämiseen.

Jos toimit esimiehenä, kannusta työntekijöitäsi hakuun! Erityispätevyys antaa sinulle hyvän tuen osaamisen johtamiseen. Sähköinen portfolio ja erityispätevyysnimikkeet antavat sinulle mahdollisuuksia yksikkösi osaamisen tunnistamiseen, kehittämiseen ja hyödyntämiseen sekä siitä palkitsemiseen. Urakehitysmahdollisuudet lisäävät työyksikön vetovoimaisuutta. Jatkossa voit harkita myös itse johtamisen erityispätevyyden hakemista.

Kansainvälistyminen, tiedon nopea uusiutuminen, teknologian kehittyminen, väestön lisääntynyt tietoisuus terveyteen liittyvistä asioista ja erityisesti hoito sairaalan ulkopuolella vaativat terveydenhuoltohenkilöstöltä uutta osaamista ja tarvetta pätevöityä erityisosaamista vaativaan hoitotyöhön. Erityispätevyysjärjestelmä on askel hoitotyön erikoisosaamisen kansalliseen sääntelyyn, joka toistaiseksi puuttuu. Perimmäinen tavoite on vahvistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöä ja parantaa hoitotyön laatua.

Erityispätevyyden tarkoituksena on

 • tukea ja motivoida sairaanhoitajia kehittämään osaamistaan näyttöön perustuvassa hoitotyössä ja siten edistää hoitotyön vaikuttavuutta.
 • tarjota vaihtoehtoisia tapoja kehittää ammatillista osaamista koulutuksen, työkokemuksen sekä monialaisen, tutkivan ja kehittävän työotteen avulla.
 • tehdä sairaanhoitajan työssä tarvittava ammatillinen osaaminen näkyväksi.
 • tukea sairaanhoitajan vaihtoehtoisia urapolkuja: kliininen hoitotyö, hoitotyön tiedonhallinta, johtaminen.

Tutustu erityispätevyyden hakukriteereihin.

Erityispätevyyden saaneiden viestejä kollegoille:

’Erityispätevyysnimike on arvostettu ammattilaisten keskuudessa ja toivottavasti myös palkkaneuvotteluissa. Jos aloittaa portfolion tekemisen alusta, ei kannata pelästyä suurta työmäärää. On palkitsevaa tarkastella omaa osaamistaan, jos ei ole aiemmin sitä pysähtynyt miettimään. Kannattaa aloittaa portfolion tekeminen heti valmistumisen jälkeen ja päivittää sitä säännöllisesti.’

’Tehkää hyvät kollegat työtänne näkyväksi hakemalla erityispätevyyttä!’

’Hakekaa rohkeasti erityispätevyyttä. Sitä ei anneta lahjaksi, mutta meillä on paljon sairaanhoitajia jotka sen ansaitsisivat, jos vaan hakisivat. Katson itse että se on todistus siitä työmäärästä jonka olen tehnyt ja siitä osaamisesta ja kokemuksesta jonka olen työelämässä hankkinut ja olen siitä ylpeä.’

Lue julkaisu: Erityispätevyydet tehyläisissä ammattiryhmissä.

Katso kaikki sisältö aiheesta erityispätevyysnimike.

 

Erityispätevyysnimikkeen saaneet

2019

 • Soili Aavanen, Pori, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, haavanhoitotyö
 • Irja Kolehmainen, Lehmo, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, preventiivinen hoitotyö, tartuntataudit
 • Arja Korhonen, Linnantaus,  nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, haavanhoitotyö
 • Minna Peake, Lehmo, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, palliatiivinen hoitotyö
 • Tytti Tiusanen, Mikkeli, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: äkilliset terveysmuutokset, syöpäpotilaan hoitotyö

2018

 • Helena Mäkinen, Helsinki, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, HIV-hoitotyö
 • Pia Riipinen, Lahti, nimikkeen päivitys: Kliininen hoitotyö: äkilliset terveysmuutokset, gastrokirurgisen potilaan hoitotyö, erityisosaamisalueena PEG- ja suolistosyöpäpotilaiden hoito
 • Tiina Ala-Rantala, Ylihärmä, Johtaminen
 • Riitta Takkinen, Helsinki, Johtaminen

2017

 • Sinikka Lahtinen, Espoo,  Kliininen hoitotyö:  pitkäaikaiset terveysmuutokset, lantionpohjaongelmien hoitotyö
 • Minna Hyle, Noormarkku, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, urologinen hoitotyö
 • Minna Mykkänen, Kuopio, nimikkeen päivitys, Hoitotyön tiedonhallinta
 • Anne Kuusisto, Pori, nimikkeen päivitys, Hoitotyön tiedonhallinta
 • Laila Allen-Oikari, Tampere, Johtaminen
 • Sari Huovinen, Kajaani, Johtaminen
 • Anne Kirmanen, Vihtavuori, Johtaminen
 • Kristiina Puolakka, Harjavalta, Johtaminen

2016

 • Jaana Kuivalainen, Helsinki, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, varhaisen vuorovaikutuksen hoitotyö
 • Laura Roikonen, Kuopio, nimikkeen päivitys: Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, endoproteesipotilaan hoitotyö

Syksyllä 2016 ei toteutettu varsinaista erityispätevyyshakua, mutta viisi vuotta aiemmin nimikkeen saaneilla oli mahdollisuus päivittää nimikkeensä.

2015

 • Marika Arbelius-Iltanen, Sastamala, Kliininen hoitotyö:  äkilliset terveysmuutokset, tehohoitopotilaan hoitotyö
 • Anne Halonen, Jyväskylä, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, diabeteshoitotyö
 • Hanna Metsämäki, Raisio, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö: pitkäaikaiset terveysmuutokset, endoproteesihoitotyö
 • Anne Niemi, Honkilahti, Hoitotyön tiedonhallinta
 • Minna Nyman, Tupos, Kliininen hoitotyö:  äkilliset terveysmuutokset, tehohoitopotilaan hoitotyö
 • Minna Peltomaa, Tampere, Kliininen hoitotyö: äkilliset terveysmuutokset , tehohoitopotilaan hoitotyö
 • Seija Salomaa, Lahti, nimikkeen päivitys, Kliininen hoitotyö; pitkäaikaiset terveysmuutokset, urologinen hoitotyö
 • Tuija Skarp, Salo, Johtaminen

2014

 • Heli Kallio, Littoinen,  nimikkeen päivitys: Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset,  haavanhoitotyö
 • Arja Korhonen, Linnantaus, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, haavanhoitotyö
 • Taina Lahti, Ikkala, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset,  funktionaalinen neurohoitotyö
 • Irja Kolehmainen, Lehmo,  Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, tartuntatautien hoitotyö, erityisosaamisalueena matkailuterveysneuvonta ja rokotukset
 • Minna Peake, Lehmo,  Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset,  palliatiivinen hoitotyö
 • Soili Aavanen, Pori, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, haavanhoitotyö.
 • Raija Kaikkonen, Puolanka,  Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, kansanterveystyö
 • Kaija Karhunen, Kuopio, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, syöpäpotilaiden hoitotyö

2013

 • Jaana Junttila, Kuopio, Hoitotyön tiedonhallinta
 • Päivi Juselius, Tervalampi, nimikkeen päivitys: Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, diabeteshoitotyö
 • Marja-Leena Kulppi, Kemijärvi, Hoitotyön tiedonhallinta
 • Päivi Muma, Helsinki, nimikkeen päivitys: Kliininen hoitotyö, äkilliset terveysmuutokset, kriisihoitotyö
 • Pia Riipinen, Lahti, Kliininen hoitotyö, äkilliset terveysmuutokset, gastrokirurgisen potilaan hoitotyö, erityisosaamisalueena PEG- ja suolistosyöpäpotilaiden hoito
 • Tytti Tiusanen, Mikkeli, Kliininen hoitotyö, äkilliset terveysmuutokset, syöpäpotilaan hoitotyö

2012

 • Minna Hyle, Noormarkku, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, urologinen hoitotyö
 • Kaisu Ikola, Seinäjoki, Kliininen hoitotyö, äkilliset terveysmuutokset, elvytys- ja hätätilapotilaan hoitotyö
 • Anne Kuusisto, Pori, Hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyys
 • Liisa Laitinen, Siilinjärvi,  Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, seksuaaliterveyden edistäminen
 • Katriina Leino, Vantaa, Kliininen hoitotyö, äkilliset terveysmuutokset, sydänleikkauspotilaan hoitotyö
 • Minna Mykkänen, Kuopio, Hoitotyön tiedonhallinnan erityispätevyys

2011

 • Saila Koistinen, Hollola, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, syömishäiriöpotilaan hoitotyö
 • Jaana Kuivalainen, Tampere, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, varhaisen vuorovaikutuksen hoitotyö
 • Eeva Muikku, Kuopio, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, diabetesta sairastavan lapsen ja nuoren hoitotyö
 • Laura Roikonen, Kuopio, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, endoproteesipotilaan hoitotyö

2010

 • Anne Halonen, Jyväskylä, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, diabeteshoitotyö
 • Hanna Metsämäki, Raisio, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, endoproteesipotilaan hoitotyö
 • Tiia Saastamoinen, Helsinki,  Kliininen hoitotyö, äkilliset terveysmuutokset, tehohoitotyö

2009

 • Päivi Juselius, Lohja, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, diabeteshoitotyö
 • Ritva Simonen, Helsinki, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, diabeteshoitotyö
 • Seija Salomaa, Lahti, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, urologinen hoitotyö
 • Maija Pietarinen, Joensuu, Lehmo, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, diabetespotilaan hoitotyö
 • Jaana Kotila, Helsinki, Kliininen hoitotyö, äkilliset terveysmuutokset, neurokirurginen hoitotyö
 • Aino Mäkitalo, Jyväskylä, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, neurologisen potilaan hoitotyö
 • Heli Kallio, Turku, Littoinen, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, haavahoitotyö

2008

 • Sari Härmä-Rodriguez, Kangasala, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, diabeteshoitotyö
 • Päivi Muma, Järvenpää, Kliininen hoitotyö, äkilliset terveysmuutokset, kriisihoitotyö.
 • Ulla Solonen, Jyväskylä, Kliininen hoitotyö, pitkäaikaiset terveysmuutokset, haavanhoitotyö