Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Lausunto esityksestä laeiksi lääkelain sekä lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

uutinen

Sairaanhoitajaliitto kommentoi lausuntokierroksella ollutta luonnosta hallituksen esitykseksi. Esityksessä ehdotetaan lääkelain (395/1987) apteekkeja koskevaan sääntelyyn muutoksia. Ehdotuksen pohjana toimii syksyllä 2016 lausuntokierroksella ollut hallituksen esitys lääkelain muuttamisesta. Esitysluonnosta on päivitetty. Merkittävimpiä nyt toteutettavaksi ehdotetuista linjauksista ovat apteekkien perustamista aikaisempaa joustavammin perustein koskeva 41 § ja sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden lääkevarastoja koskeva 65a §.

Uuden apteekin perustaminen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteyteen
Kannatimme esityksen 41 §:n mukaista apteekin perustamismahdollisuutta kunnan tai kunnan osan lisäksi myös sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden yhteyteen. Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden yhteydessä toimivat apteekit parantavat sairaalasta kotiutuvien ja päivystyksessä asioivien asiakkaiden lääkehoidon katkotonta toteutumista ja tuovat palvelun lähemmäksi asiakasta.

Sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden oikeus pitää lääkevarastoja
Esityksen 65 a §:ssä ehdotettu sosiaalihuollon palveluasumisyksiköiden oikeus ylläpitää yksiköiden asukkaiden yhteiskäyttöön tarkoitettua lääkevarastoa, josta voidaan toteuttaa lääkehoito ennakoimattomissa tai tilapäisissä tarpeissa on mielestämme kannatettava. Näissä yksiköissä voidaan toteuttaa vaativaakin lääkehoitoa ja edellyttää esimerkiksi vanhusten lääkehoidon erityispiirteiden ja monilääkityksen erityisosaamista.

Kannatimme ehdotuksen mukaista vastuuhenkilön määräämistä lääkevarastolle. Korostimme, että vastuuhenkilöllä tulee olla riittävän laaja lääkehoidon koulutus ja osaaminen. On varmistettava, että lääkehoitoa toteuttavat vain ne sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, joilla on riittävä lääkehoidon koulutus ja osaaminen.

Vankiterveydenhuollon yksiköiden annosjakelu
Pidämme myös kannatettavana 67 §:ssä olevaa esitystä antaa vankiterveydenhuollon yksikköön perustetulle lääkekeskukselle oikeus koneelliseen annosjakeluun. Kannatamme sitä, että toiminnan harjoittaminen edellyttää Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen myöntämää erillistä lupaa ja että luvan saaminen edellyttäisi tämän lain 15 §:ssä säädetyt annosjakelun edellytykset. Mielestämme koneellinen annosjakelu parantaa lääketurvallisuutta vankiterveydenhuollon yksiköissä.

Helsingissä 26.2.2018
Suomen sairaanhoitajaliitto ry

Nina Hahtela
Puheenjohtaja

Teija Korhonen
Kehittämispäällikkö

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!