Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitaja määrää lääkkeitä vähintään yhtä hyvin kuin lääkäri

uutinen

Sairaanhoitajaplus: Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden ympärillä velloo erikoinen julkinen keskustelu. Lääkäriliitto vastustaa äänekkäästi sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta, mutta lääkkeitä määräävien sairaanhoitajien kanssa työskentelevät lääkärit tai muutoin asiasta hyvin perillä olevat lääkäritahot suhtautuvat asiaan hyvin myönteisesti.

Hallitus on esittänyt sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista ja lakiesitys siirtyy eduskunnan käsittelyyn.

Sairaanhoitaja-lehti päätti selvittää, mitä uusimmat kansalliset ja kansainväliset tutkimukset sanovat sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta. Pyysimme Hoitotyön tutkimussäätiön johtajan Arja Holopaisen sekä tutkijat Heidi Parisodin ja Sonja Tuomiston selvittämään, mitä tutkimusnäyttö asiasta osoittaa.

Yksi asia tulee heti selväksi: kansainvälinen tutkimusnäyttö puhuu vahvasti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden puolesta.

Tutkimukset osoittavat muun muassa, että lääkehoidon ja lääkkeiden määräämisen laatu ei vaihtele riippuen siitä, onko määrääjä sairaanhoitaja vai lääkäri. Tutkimusten mukaan potilaat ovat yleisesti ottaen tyytyväisempiä tai yhtä tyytyväisiä lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan sairaanhoitajan hoitoon kuin perinteiseen lääkärin hoitoon.

Lääkäriliitto on kannanotoissaan väittänyt, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden alkaessa vuonna 2012 terveyskeskuksissa oli kova pula lääkäreistä, joka on sittemmin helpottanut. Siksi Lääkäriliiton mielestä ei sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeudelle ei enää ole tarvetta.

Kansainvälisissä tutkimuksissa kuitenkin todetaan, että vaikka lääkäreitä olisikin määrällisesti riittävästi, heitä ei välttämättä ole tarpeeksi perusterveydenhuollon palveluissa. Myös kokemukset Suomen riittämättömästä lääkäritilanteesta asettaa varsinkin syrjäseudulla asuvat palveluiden saatavuuden kannalta eriarvoiseen asemaan.

Lääkäriliitto on julkisuudessa vastustanut sairaanhoitajien ja lääkäreiden työnjaon ”sumeuttamista”. Kansainvälisissä tutkimuksissa sen sijaan on todettu lääkäreiden kokeneen, että lääkärien rooli ei hämärry, vaan lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja työskentelee heidän rinnallaan.

– Lääkäriliiton esittämille sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta vastustaville kannanotoille ei ole perusteita, toteaa tutkimusjohtaja Holopainen ykskantaan.

Holopainen korostaa sitä, että kansalaisten hoitoa ja palveluita koskevan päätöksenteon argumentoinnin tulee perustua näyttöön silloin, kun aiheesta on tutkimusnäyttöä olemassa – kuten tässä tapauksessa.

– Puskista huutelu ilman asianmukaisia perusteluita on kaikille osapuolille vahingollista, Holopainen sanoo.

Antibioottihoidossa ei ole eroja

Lääkäriliitto on muun muassa väittänyt, että vaarana on antibioottiresistenssin kasvu silloin, kun sairaanhoitajilla on lääkkeenmääräämisoikeus.

Hoitotyön tutkimussäätiön tutkija, vastaväitellyt tohtori Heidi Parisod viittaa aihetta koskeviin tutkimuksiin.

– Väitteelle ei ole perusteita. Antibioottien määräämisessä ei ole osoitettu olevan eroja, olipa lääkkeen määrännyt sairaanhoitaja tai lääkäri.

Heidi Parisod tarkastelee tuoretta amerikkalaista vuoden 2018 tutkimusta, jossa todetaan terveydenhuollon epäsuorien kustannusten pienenevän sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden myötä.

– Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden vastustamisessa kustannusten kasvamisen uhkakuvaa ei voi käyttää, se on perusteeton, sanoo Parisod.

Entä löytyykö tuoreesta tutkimuksesta näyttöä sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta seuranneista huonoista puolista? Parisod puistelee päätään:

– Palveluiden helpompi saatavuus, päivystyskäyntien väheneminen, potilaiden kokeman terveydentilan kohentuminen, Parisod toistelee tutkimusnäyttöä.

Kun tutkittiin potilaan tyytyväisyyttä, tutkimustulosten mukaan potilaat ovat vähintään yhtä tyytyväisiä hoitoonsa silloin, kun lääkkeen määrääjänä on ollut sairaanhoitaja.

– Tutkimusten valossa ja nykytoiminnan perusteella on aika vaikea nähdä mitään kielteistä siinä, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta ollaan laajentamassa, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

– Toivon sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta koskevan argumentoinnin jatkossa perustuvan näyttöön, kuittaa Hoitotyön tutkimussäätiön johtaja Holopainen.

Teksti Eva Agge Kuva Shutterstock

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *