Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta vastustavat argumentit kansallisessa keskustelussa ovat tuulesta temmattuja

uutinen

Sairaanhoitajaliitto pitää vastuuttomana ja epäeettisenä sitä, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeutta vastustavat tahot tuovat keskusteluun argumentteja, joiden taustalla ei ole minkäänlaista tutkittua tietoa. Näitä argumentteja on esittänyt muun muassa Lääkäriliitto.

— Syntyy vaikutelma, että sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta halutaan tahallaan antaa väärää informaatiota ja kylvää kansalaisiin epäluottamusta sairaanhoitajia kohtaan, sanoo Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja Nina Hahtela.

Kansainvälinen tutkimusnäyttö puhuu vahvasti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisen puolesta. Lukuisat tutkimukset osoittavat muun muassa, että lääkehoidon ja lääkkeiden määräämisen laatu ei vaihtele riippuen siitä, onko määrääjä sairaanhoitaja vai lääkäri. Lisäksi tutkimusten mukaan potilaat ovat yleisesti tyytyväisempiä tai yhtä tyytyväisiä lääkkeenmääräämisoikeiden omaavan sairaanhoitajan hoitoon kuin perinteiseen lääkärin hoitoon.

Kansainvälisissä tutkimuksissa todetaan myös, että vaikka lääkäreitä olisikin määrällisesti riittävästi, heitä ei välttämättä ole tarpeeksi perusterveydenhuollon palveluissa. Lisäksi lääkäreiden riittämättömyys asettaa etenkin syrjäseudulla asuvat palveluiden saatavuuden kannalta eriarvoiseen asemaan. Sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeus ja sen laajentaminen vastaavat siis varsin hyvin soten tavoitteisiin esimerkiksi hoidon tasa-arvosta.

Kansallisia tutkimuksia ei vielä ole julkaistu, mutta esimerkiksi STM:n raportti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämsioikeudesta vuodelta 2016 antaa varsin myönteisen arvion sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden toteutumisesta.

— Tutkimusnäyttö osoittaa, ettei Lääkäriliiton julkisuudessa esittämille kannanotoille ole perusteita. Lääkkeenmääräämisoikeutta koskevan argumentoinnin tulee perustua näyttöön, ei ennakkoluuloihin, korostaa Hoitotyön tutkimussäätiön johtaja Arja Holopainen.

Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiskoulutusta on Suomessa järjestetty seitsemän vuotta, ja tämän kevään lopussa lääkkeenmääräämisoikeuden saaneita sairaanhoitajia on noin 400. Maailmalla lääkkeitä määrääviä sairaanhoitajia on moninkertaisesti enemmän, esimerkiksi Yhdysvalloissa 175 000 ja Englannissa 36 000.

Hallitus esitti sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista 24.5. Lakiesitys etenee eduskuntakäsittelyyn.

Sairaanhoitajaliitto kannattaa vahvasti sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeuden laajentamista.

 

Muun muassa seuraavanlaista näyttöä sairaanhoitajan lääkkeenmääräämisoikeudesta on olemassa:

Lääkehoitoon ja lääkkeiden määräämisen liittyvä laatu ei vaihdellut ammattitaustoittain (lääkäri vs. sairaanhoitaja) laajassa kansallisessa seuranta-aineistossa (USA 2006-2012), kun tarkasteltiin yleisiin perussairauksiin liittyvää lääkehoitoa ja antibioottihoitoa ikäihmisillä. Jiao ym. 2018.

Potilaat ovat yleisesti tyytyväisempiä tai yhtä tyytyväisiä lääkkeenmääräämisoikeuden omaavan sairaanhoitajan hoitoon kuin perinteiseen lääkärin hoitoon. Sairaanhoitajien lääkkeenmäärääminen on laadultaan samantasoista lääkärien kanssa ja huoli siitä, ovatko sairaanhoitajat tarpeeksi päteviä määräämään lääkkeitä, näyttää olevan perusteeton. Gielen ym. 2014 – järjestelmällinen katsaus, sisältää 35 tutkimusta.

Niiden aikuispotilaiden määrä, jotka arvioivat terveydenhuollon laadun erinomaiseksi, lisääntyi 8,6 prosentilla sairaanhoitajien lääkkeidenmääräämiseen liittyvän autonomian lisääntyessä. Tranczynskua & Udalova 2018.

Sairaanhoitajan toteuttaman lääkkeenmääräämisen on koettu edistävän hoidon potilaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaista otetta potilaan hoidossa. Nuttall 2018 – metasynteesi, sisältää 37 tutkimusta.

Potilaat kokevat sairaanhoitajien toteuttaman lääkkeenmääräämisen myötä saavansa oikea-aikaista, saumatonta ja korkeatasoista palvelua. Bhanbhro ym. 2011 – järjestelmällinen katsaus: sis. 19 tutkimusta.

Lääkärit toivovat sairaanhoitajilta itsenäisempiä päätöksiä ja kehittymistä kohti tasavertaisuutta lääkkeidenmääräämisessä. Lääkärit kokivat myös, että lääkäreiden rooli ei hämärry, vaan lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja työskentelee heidän rinnallaan.  Funnel ym. 2014.

Lisätietoja:

Nina Hahtela, puheenjohtaja, nina.hahtela@sairaanhoitajat.fi, puh. 010 321 3331
Arja Holopainen, tutkimusjohtaja, Hoitotyön tutkimussäätiö, puh: 044 529 0058

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!