Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Töitä on ja rahaakin riittää!

Meistä kukaan ei liene välttynyt kuulemasta Prisman mieleenpainuvaa mainosta ”kaikkea on ja rahani riittää”. Tämä korvamato mielessäni pohdin sairaanhoitajien työn tulevaisuudennäkymiä. Työehtosopimusneuvotteluiden alla teeman voisi sairaanhoitajien osalta muokata muotoon ”töitä on ja rahaakin riittää”. Julkisella taloudella on haasteita, mutta rahaa sairaanhoitajien palkkojen korotuksiin riittää, jos työn merkitys ymmärretään. Yhteiskuntamme toimintakyky on vaarassa. Pahimmin tällä hetkellä sakkaa terveydenhuolto. Olemme ennennäkemättömän hoitajapulan kynnyksellä. Näitä arvovalintoja tehdään kevään aikana. Sairaanhoitajaliitto tukee Tehyn neuvottelutavoitteita.

Alalta eläköityminen ja lähtöaikeet sekä pienenevät ikäluokat yhdistettynä väestön ikääntymisestä johtuvaan hoidon tarpeen kasvuun on hankala yhtälö, mutta tarjoaa sairaanhoitajille työmarkkinat. Tässä kilpailussa pärjäävät vain ne työpaikat, jotka huolehtivat työoloista ja kilpailukykyisestä palkkauksesta. Jotta suomalainen hyvinvointiyhteiskunta säilyy ja turvaa kansalaistensa terveyspalvelut myös tulevaisuudessa, ei meillä ole varaa laittaa lappuja luukuille sairaanhoitajapulan vuoksi. Jos ala ei kuitenkaan houkuttele, on ilmiselvää, kuinka tässä käy. Prisman mainoksessa pohditaan, mitä pitikään ostaa. Terveydenhuollossa pitäisi nyt yhteisrintamalla miettiä, mitkä asiat nyt pitikään hoitaa, jotta laadukas ja tasa-arvoinen hoito turvataan kaikille myös tulevaisuudessa.

Sairaanhoitajaliittoa tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan sairaanhoitajien ammatillisuuden ja työn merkityksen esiin nostamisessa. Meillä on ratkaisut parempaan terveydenhuoltoon ja parempiin työuriin sairaanhoitajille. Näillä teemoilla olemme liikkeellä 2020. Kerromme etenemisestä ja saavutuksista pitkin vuotta.

Jobb finns det och pengarna räcker till!

Ingen av oss har säkert undgått att höra Prismas verkningsfulla reklam ”allt finns och mina pengar räcker till”. Med denna öronmask i sinnet funderar jag på framtidsutsikterna för sjukskötarens arbete. Med instundande kollektivavtalsförhandlingar kunde temat för sjukskötarnas del stöpas om i formen ”jobb finns och pengarna räcker till”. Den offentliga ekonomin har utmaningar men pengarna räcker till för löneförhöjningar för sjukskötarna om betydelsen av sjukskötarnas arbete inses. Samhällets funktionsförmåga står i fara. Värst släpar för tillfället hälso- och sjukvården efter. Vi står inför en sjukskötarbrist av aldrig skådat slag. Sådana aktiva val görs under vårens lopp. Sjuksköterskeförbundet stödjer Tehys förhandlingsmål.

Pensionering i branschen och avgångsplaner samt minskande åldersklasser kombinerade med en åldrande befolkning leder till ett ökande behov av vård vilket är en svår ekvation, men erbjuder sjukskötarna arbetsmarknad. I den konkurrensen klarar sig bara de arbetsplatser som ser till arbetsförhållandena och konkurrenskraftiga löner. För att det finländska välfärdssamhället ska kvarstå och trygga medborgarnas hälsotjänster även i framtiden har vi inte råd med att sätta lappar på luckorna på grund av sjukskötarbrist. Om branschen ändå inte lockar är det uppenbart hur det kommer att gå. I Prismas reklam funderas det på vad det var man skulle köpa. I hälso- och sjukvården borde man i enad front fundera på vilka saker det var man nu skulle sköta så att högklassig och jämlik vård kunde tryggas för alla även i framtiden.

Sjuksköterskeförbundet behövs nu mer än någonsin för att lyfta fram betydelsen av sjukskötarnas yrkesmässighet och arbete. Vi har lösningarna på bättre hälso- och sjukvård och bättre arbets-karriärer för sjukskötare. Med dessa teman är vi i farten år 2020. Vi berättar om framstegen och prestationerna under årets gång.

Nina Hahtela

Puheenjohtaja