Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Väkivallan uhkaan puututtava työpaikoilla tehokkaammin

uutinen

Johanna Pulkkinen puhuu Sairaanhoitajapäivillä siitä, miten väkivallan uhkaa sote-alan työpaikoilla hallitaan. Pulkkinen on päässyt näkemään terveydenhuollon arkea työntekijän, valvovan viranomaisen ja tutkijan roolista. Hän tietää, että väkivalta, sen uhka ja hallinta ovat ehdottomasti haaste työpaikoilla.

Johanna Pulkkinen

Pulkkinen on sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hän työskentelee Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueella terveydenhuollon työpaikkojen työsuojelutarkastajana ja tekee Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa väitöstutkimusta väkivallan uhan hallinnasta sote-alan työssä.

Jo aiempien tutkimusten mukaan tiedetään, että 40-60 prosenttia sote-alan työntekijöistä kokee väkivaltaa työssään. Pulkkisen väitöskirjatutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa selvisi, että noin puolet kirjatuista uhkatilanneilmoituksista ei johda minkäänlaisiin toimenpiteisiin. Lisäksi väkivaltatilanteista johtuvat tapaturmat ovat lisääntyneet hälyttävästi: 2006 sattui väkivaltatilanteen takia reilut 500 tapaturmaa, vuonna 2015 reilusti yli 1000 tapaturmaa.

Pulkkisen tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistuivat kaikki Suomen sairaanhoitopiirit ja osa pelastuslaitoksista ja tutkimuksen kohteena olivat näiden organisaatioiden kirjatut uhkatilanneilmoitukset alkuvuodelta 2017. Näistä uhkatilanneilmoituksista selvitettiin, millaisia käytännön toimia on kirjattu uhkatilanteen jälkeen siitä, miten uhkatilanne voitaisiin jatkossa ennalta ehkäistä?

Tutkimuksen toisessa vaiheessa lähetettiin satunnaisotannalla Lääkäriliiton, Tehyn ja Superin jäsenille kysely väkivallan uhan hallinnasta tarkoituksena selvittää, eroavatko terveydenhuollon työntekijöiden ja johdon kokemukset väkivallanuhan hallinnan tasosta tai tilasta toisistaan? Samalla saadaan vastauksia siihen, miten vastaajien mielestä väkivallan uhan hallinnan tasoa voitaisiin parantaa.

Kolmannessa vaiheessa tullaan selvittämään, minkälaisiin toimiin työpaikalla on ryhdytty, jos työsuojeluviranomainen on antanut toimintaohjeen laatia työpaikalle menettelytapaohjeet väkivalta- ja uhkatilanteiden varalle, mutta toimintaohjetta ei ole vielä työsuojeluviranomaisen toimesta jälkivalvottu?

– Tarvitsemme aiheesta tieteellistä tutkimusnäyttöä hallinnan näkökulmasta. Tarvitsemme tietoa siitä, mitä voitaisiin tehdä toisin työpaikoilla, joilla väkivallan uhan ei koeta olevan hallinnassa. Mikä on väkivallan uhan hallinnan taso Suomessa sote-alan työpaikoilla, sitä selvitetään tässä tutkimuksessa, sanoo Pulkkinen.

Väkivallan uhan hallitsemiskeinoja käytetään Suomessa vaihtelevasti. Pulkkisen mukaan osassa työpaikkoja tilanne on oikein hyvä ja osassa on vielä paljon parannettavaa.

Sairaanhoitajapäivien luento on Pulkkisen mukaan ehdottoman hyvä esimiehille, mutta aihe koskettaa jokaista sote-alan työntekijää.

– Aivan varmasti luennoltani saa vinkkejä työpaikan väkivaltatilanteiden uhan hallintaan, sanoo Pulkkinen.

Teksti Eva Agge ja Johanna Pulkkinen Kuvat Johanna Pulkkisen albumi ja Shutterstock

Sairaanhoitajapäivät 21.-22.3.2019

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *