Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Eikö meillä olekaan sairaanhoitajapulaa, kun siitä ei puhuta vaalien alla?

Suomi eroaa monesta muusta maasta siinä, että terveydenhuoltomme on rakennettu pitkälti sairaanhoitajien varaan. Perusterveydenhuollon käynneistä iso osa on sairaanhoitajan ja terveydenhoitajan vastaanottoja, myös sairaaloiden päivystys- ja vuodeosastotoiminnassa sairaanhoitajilla on ratkaiseva merkitys. Nyt palvelut sakkaavat, sillä sairaanhoitajia ei ole. Sairaanhoitajien työpanosta ja venymistä on pidetty itsestään selvyytenä, joka on johtanut siihen, ettei jo pitkään tiedossa oleviin epäkohtiin ole puututtu. Hoitoon pääsyä on pidetty kansalaisoikeutena, mutta sitä se ei ole enää jatkossa ole, jos sairaanhoitajapulaa ei ratkaista.

Tulevan hallituksen on korjattava sairaanhoitajapulaa ylläpitävät ja lisäävät rakenteelliset valuviat eikä se tapahdu ilman budjettirahoitusta. Löytyykö puolueiden hallitusohjelmatavoitteista kirjauksia sairaanhoitajapulan ratkaisemiseksi? Niin kauan, kun ratkaisut uupuvat tarkoittaa se sairaanhoitajien venymistä ja asian tietoista hyväksymistä.

Suomen terveydenhuolto lepää pitkälti sairaanhoitajien venymisen varassa. Kaikki puolueet näyttävät hiljaisesti hyväksyneen tämän tosiasian. Nykyisen menon annetaan jatkua. En itse ole edes nyt vaalien lähestyessä huomannut minkään puolueen aktiivisesti ajavan todellisia avauksia sairaanhoitajapulan ratkaisemiseksi. Koko asian hoito on retuperällä. Vai onko joku puolue esittämässä budjettirahaa asian kuntoon saattamiseksi?

Julkaisimme viime kesänä Suomen Sairaanhoitajien hallitusohjelmatavoitteet. Ne koostuvat viidestä asiakokonaisuudesta, joihin nostimme rakenteista löytyvät keskeiset viat. Palkan on noustava kokemuksen, koulutuksen ja tehtävien vaativuuden lisääntymisen myötä. Hoitotyön koulutuksen tasalaatuisuus on turvattava ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalli on uudistettava. Sairaanhoitajilla on oltava systemaattiset urapolut. Henkilöstömitoituksen ja -rakenteen on oltava riittävällä ja turvallisella tasolla. Hoitotyötä on johdettava asianmukaisesti. Toimiva järjestelmä vaatii kansallista koordinointia ja ohjausta.

Huhtikuun ensimmäisenä sunnuntaina katsotaan puolueiden suuruusjärjestys. Tämän jälkeen varsinaisissa hallitusneuvotteluissa neuvotellaan hallituksen ohjelmasta. Mikä on seuraavan hallituksen tahtotila sairaanhoitajapulaa ylläpitävien ja edistävien rakenteellisten valuvikojen korjaamiseksi? Kuinka monen puolueen hallitusohjelmatavoitteissa näille asioille on tilaa? Ellei korjaustoimenpiteitä tehdä, on terveydenhuollon alasajo tietoinen poliittinen valinta ja se on avoimesti kerrottava kansalaisille. Meidän viestimme poliittisille päättäjille ja puolueille on, että rakenteiden korjaamisesta pitää aloittaa. Vuotava laiva ei pitkälle seilaa.

Inspiroiduitko tästä? Blogeillamme tuomme sairaanhoitajan äänen kuuluvaksi ja asiantuntemuksen näkyväksi.