Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Erikoistumiskoulutuksella ammattiylpeyttä ja asiantuntijastatusta

Sairaanhoitajat ovat terveydenhuollon suuri ja korkeasti koulutettu ammattiryhmä. Työ on vastuullista ja edellyttää itsenäistä päätöksentekoa. Päätöksentekokyvyn lisäksi tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja. Sairaanhoitajan on osattava soveltaa laajaa teoreettista tietoa käytäntöön. Työ voi olla hektistä, joten sairaanhoitajilla tulee olla myös organisointi- ja koordinointikykyä. Sairaanhoitajat toimivat itsenäisesti osana moniammatillista tiimiä.

Miltä edellä luetellut muutamat ammatin vaatimukset kuulostavat? Ainakin minusta ne kuulostavat asiantuntija-ammatilta. Kuitenkin suomalaiset sairaanhoitajat kokevat, että sairaanhoitajia arvostetaan vain juhlapuheissa.

Useissa maissa sairaanhoitajat ovat arvostettu ammattiryhmä niin muiden ammattilaisten kuin väestön silmissä. Näille maille on tyypillistä erikoissairaanhoitajakoulutus. Sairaanhoitajilla on mahdollisuus hankkia syväosaamista omalta erikoisalaltaan. Meillä Suomessa syväosaamisen tuottaminen on tällä hetkellä sysätty pitkälti työnantajille, mikä tarkoittaa pitkiä perehdytysaikoja.

Säästösyistä organisaatiot näyttävät yhdistäneen useita erilaisia erikoisaloja, jolloin sairaanhoitajien odotetaan ilman erikoistumista hallitsevan hyvinkin erilaisten sairauksien hoidon.

Ammattikorkeakoulujen myötä sairaanhoitajakoulutus nousi kandidaattitasoiseksi koulutukseksi, mutta samalla hävitettiin tutkintoon johtava erikoiskoulutus. Laaja-alainen peruskoulutus on tarpeen, mutta tutkintoon johtavat erikoistumiskoulutukset tulisi tuoda takaisin. Se nostaisi sairaanhoitajien omaa ammattiylpeyttä sekä asiantuntijastatusta.

Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliiton puheenjohtaja

Teksti on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 7/18.


Specialiseringsutbildning ger yrkesstolthet och expertstatus

Sjukskötarna är en stor och högt utbildad yrkesgrupp i hälso- och sjukvården. Arbetet är ansvarsfullt och kräver självständigt beslutsfattande. Utöver beslutsfattande behövs förmåga att lösa problem. Sjukskötaren ska kunna omsätta omfattande kunskap i praktiken. Arbetet kan vara hektiskt och sjukskötaren bör även ha organiserings- och koordineringsförmåga. Sjukskötarna arbetar självständigt som en del av multiprofessionellt team.

Hur låter de ovan uppräknade några kraven på yrket? Åtminstone för mig verkar de som expertyrke. Ändå upplever finska sjukskötare att sjukskötare värderas bara i festtal.

I flera länder är sjukskötare en högt värderad yrkesgrupp såväl i de yrkesutbildades som i allmänhetens ögon. Typiskt för sådana länder är specialsjukskötarutbildningen. Sjukskötare har möjlighet att skaffa sig djupa kunskaper på sitt eget specialområde. Hos oss i Finland har frambringandet av djupa kunskaper skjutits över på arbetsgivaren, vilket innebär långa introduktionstider.

Av sparskäl verkar organisationerna ha förenat flera olika specialiteter och då förväntas sjukskötarna utan specialisering behärska vården vid t.o.m. mycket olika sjukdomar. I och med yrkeshögskolorna steg sjukskötarutbildningen till utbildning på kandidatnivå, men samtidigt slopades specialistutbildningen som ledde till examen. Omfattande grundutbildning behövs men specialutbildning som leder till examen ska återinföras. De skulle höja sjukskötarnas egna yrkesstolthet och expertstatus.

Nina Hahtela, Sjukskötarförbundets ordförande

Översättning Hans Falck

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!