Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Keski-Suomen sairaanhoitajat ry:n apurahat

Keski-Suomen sairaanhoitajat ry:ltä on haettavissa apurahoja keväällä ja syksyllä.

A. Apurahoja myönnetään hoitotyön

 1. koulutukseen ja kehittämistyöhön, jonka tavoitteena on hoitotyön tai sairaanhoitajan ammatin kehittäminen,
 2. konferensseihin ja seminaareihin,
 3. opintomatkoihin ja
 4. tutkimustyöhön, lisensiaatin ja väitöskirjatyöhön.

Myönnämme apurahaa ensisijaisesti hakemuksiin, joissa apurahasta saatava hyöty kohdentuu laaja-alaisesti joko hoitohenkilöstölle tai potilaille/asiakkaille.

 • Hakijan jäsenyys Sairaanhoitajaliitossa on kestänyt hakuajan päättymiseen mennessä kaksi vuotta.
 • Apurahaa hakiessa hakija on Keski-Suomen sairaanhoitajat ry:n jäsen.
 • Sairaanhoiatjaliiton jäsenmaksu on maksettu kahdelta viimeiseltä vuodelta ja hakuvuodelta.
 • Samalla kertaa voidaan hakea apurahaa ainoastaan yhteen sääntöjen mukaiseen tarkoitukseen.
 • Konferensseista tms. on liitettävä hakemukseen ohjelma ja muut taustatiedot.
 • Tutkimukseen liittyvään hakemukseen on liitettävä virallisesti hyväksytty tutkimussuunnitelma sekä ohjaajan lausunto.
 • Kehittämishankkeeseen on liitettävä kehittämissuunnitelma.
 • Koulutukseen liittyvästä hakemuksesta tulee ilmetä perustelut tavoitteiden saavuttamisesta.
 • Opintomatkan on sisällettävä tavoitteellinen hoitotyöhön liittyvä ohjelma.
 • Ryhmäopintomatkaan osallistuvista jokainen täyttää ja lähettää oman apurahahakemuksen liitteineen.
 • Vastavalmistunut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja tai kätilö voi hakea apurahaa, mikäli hän on ollut Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenenä hakuajan päättymiseen mennessä vähintään kaksi vuotta.
 • Hallitus pidättää oikeuden laittaa etusijalle hakijat, joille ei ole aikaisemmin myönnetty apurahaa.

B. Apurahoja ei myönnetä

 • erikoistumis- tai sitä vastaavaan jatko-, täydennys- tai lisäkoulutukseen, joka johtaa ammattitutkintoon,
 • sosiaalisista syistä tai ansionmenetyksiin,
 • Sairaanhoitajaliiton opiskelijajäsenelle (sairaanhoitajaksi, terveydenhoitajaksi tai kätilöksi opiskelevat) ja
 • peräkkäisinä vuosina.

C. Apurahan hakeminen
Kevään apurahat haettavissa 31.3. ja syksyn 31.10. mennessä. Hakeminen tapahtuu sähköisesti alla linkin takaa olevalla lomakkeella. Myöhästyneitä tai epätäydellisiä hakemuksia ei huomioida eikä niitä myöskään pyydetä täydentämään jälkikäteen. Hakemusta tai liitteitä ei palauteta.

D. Apurahapäätökset
Keski-Suomen sairaanhoitajat ry:n hallitus päättää huhti- ja marraskuussa apurahojen myöntämisestä. Apurahan saaneiden edellytetään antavan palaute apurahan käytöstä. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille apurahan hakijoille kirjallisesti.

Apurahasäännöt on vahvistettu Keski-Suomen sairaanhoitajat ry:n varsinaisessa kokouksessa 13.4.2016.

Hae apurahaa