Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Lapin sairaanhoitajien apurahat

Osoita vapaamuotoinen hakemuksesi Lapin Sairaanhoitajat ry:n hallitukselle sähköisesti tai postilla.

Postiosoite
Lapin sairaanhoitajat ry
pj. Irma Mustonen
Koskikatu 33 A 10
96100 ROVANIEMI

Sähköposti
irma.mustonen@pp.inet.fi

Apurahojen anomista koskevat säännöt

1.1. Lapin sairaanhoitajat ry:n opintoapurahalla tuetaan yhdistyksen jäsenten hoitotyön edistämiseen ja kehittämiseen tähtäävää toimintaa.

1.2. Opintoapurahaa myönnetään hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, koulutukseen, kongresseihin, konferensseihin ja opintomatkoihin.

1.3. Opintoapurahaa voivat hakea Lapin sairaanhoitajat ry:n jäsenet , joiden jäsenmaksut on maksettu kahdelta edelliseltä vuodelta. Lisäksi hakijan tulee osoittaa aktiivisuutta Lapin sairaanhoitajat ry:n toiminnassa.

1.4. Aikaisemmasta Lapin sairaanhoitajat ry:n myöntämästä apurahasta tulee olla kulunut 2 vuotta.

1.5. Opinto-/matka-apurahaa haettaessa tulee hakijan toimittaa yhdistyksen hallitukselle yksityiskohtianen opinto-/matkasuunnitelma, mistä selviää opintojen/matkan tarkoitus, ohjelma, kustannusarvio, haettavan apurahan suuruus ja hakijan täydellinen nimi, osoite, tiliyhteystiedot sekä työnantaja.

1.6. Opintorahan saajalta edellytetään palautteen anatamista yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

1.7. Lapin sairaanhoitajat ry:n hallitus päättää opintoapurahoista hakemusten perusteella sekä talousarvionsa puitteissa.

1.8. Opintoapurahahakemus liitteineen tulee toimittaa lokakuun loppuun mennessä Lapin sairaanhoitajat ry:n puheenjohtajalle.

1.9. Lapin sairaanhoitajat ry:n hallitus päättää marraskuussa apurahojen myöntämisestä ja päätöksestä ilmoitetaan hakijoille kirjallisesti.

1.10. Apuraha tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.

1.11. Apurahaa ei myönnetä:

  • sosiaalisista syistä
  • jatko- ja perusopintoihin
  • julkaisuihin
  • laitoksen/organisaation potilashuoneen tila-/sisustusjärjestelyihin