Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Päijät-Hämeen sairaanhoitajien apurahat

Apurahaa voi hakea yli kaksi vuotta Suomen Sairaanhoitajiin kuuluva. Anomuksia käsitellään ympäri vuoden.

Apurahan myöntämisperusteet

 1. Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry:n opintorahalla tuetaan yhdistyksen jäsenten hoitotyön edistämiseen ja kehittämiseen tähtäävää toimintaa.
 2. Opintorahaa myönnetään hoitotyön tutkimus- ja kehittämistyöhön, koulutukseen, kongresseihin, konferensseihin ja opintomatkoihin.
 3. Opintorahaa ei myönnetä:
  – erikoistumis- tai sitä vastaavan jatko- ja täydennys- tai lisäkoulutukseen
  – pro gradu-tutkielman tai muiden ammatillisten opinnäytetöiden tekemiseen
  – sosiaalisista syistä
  – SSL:N opiskelijajäsenille (sairaanhoitajiksi, terveydenhoitajiksi tai kätilöksi opiskelevat)
 4. Opintorahaa voivat hakea jäsenmaksun maksaneet, vähintään kaksi vuotta jäsenenä olleet henkilöt
 5. Matka-apurahaa haettaessa tulee yhdistyksen hallitukselle toimittaa yksityiskohtainen ammatillinen matkaohjelma ja kustannusarvio. Apurahan saaminen edellyttää matkaraportin toimittamista yhdistyksen hallitukselle sekä tarvittaessa palautteenantoa yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.
 6. Päijät-Hämeen sairaanhoitajat ry;n hallitus päättää opintoapurahan hakemuksen perustella ja talousarvion puitteissa.

9.12.2002 Päijät-Hämen sairaanhoitajat ry hallitus