Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Pohjois-Hämeen sairaanhoitajien apurahat

Pohjois-Hämeen sairaanhoitajat jakaa apurahoja Wäinö ja Sylvia Avellanin rahastosta, Tyyne Ylösen rahastoista sekä Opintorahastosta. Lisätietoja Pohjois-Hämeen sairaanhoitajien apurahoista saat apurahatyöryhmältä, pohjois-hame@sairaanhoitajat.fi

  • Tyyne Ylösen rahastosta voivat hakea apurahoja alueyhdistyksen psykiatriset sairaanhoitajat.
  • Wäinö ja Sylvia Avellanin rahastosta voivat hakea apurahoja Tampereen kaupungin, ensisijaisesti Hatanpään sairaalan sairaanhoitajat. Tämä apuraha on tarkoitettu virkistystoimintaan.
  • Opintorahastosta voivat hakea apurahaa Pohjois-Hämeen alueyhdistyksen sairaanhoitajat. Apurahaa voi hakea hoitotyön tutkimus- ja kehittämistoimintaan, opintomatkoihin tai julkaisutoimintaan.

Apurahoja ei myönnetä psykoterapiaan, työnohjaukseen eikä pro gradu -tutkimuksen tekoon.

Kaikkien edellä mainittujen rahastojen apurahojen myöntämisen edellytyksenä on alueyhdistyksen jäsenyys viiden viimeisen vuoden ajalta.

Apurahan hakeminen

Hakemus tehdään alla olevalle lomakkeella tai paperiversiolla 1.1.-30.4. Paperiset hakemukset Pohjois-Hämeen sairaanhoitajat ry:lle, Hatanpään valtatie 6 B 22, 33100 Tampere. Alueyhdistyksen hallitus päättää apurahojen myöntämisestä kesäkuussa. Päätöksistä ilmoitetaan apurahojen hakijoille.