Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Vahvaa vaikuttamistyötä sairaanhoitajien puolesta

Tuomme sinun äänesi kuuluviin. Teemme sairaanhoitajan ammattia tunnetuksi, lisäämme hoitotyön ja sairaanhoitajien arvostusta.

Suomen Sairaanhoitajilla (Suomen Sairaanhoitajat ry) on kahtalainen rooli sairaanhoitajien palkkaukseen liittyvässä vaikuttamistyössä: nostamme esiin sairaanhoitajien näkemyksiä sekä vaikutamme virkamiehiin ja päättäjiin. Me kysymme sairaanhoitajilta!

Suomen Sairaanhoitajat on sairaanhoitajien ammatillinen liitto. Vaikka emme ole neuvottelevana osapuolena mukana palkkaneuvotteluissa, keskeinen tehtävämme on kuitenkin vaikuttaa myös palkka-asioihin. Suomen Sairaanhoitajien kyselyissä on jo vuosien ajan noussut esiin tyytymättömyys palkkaan. Tulosten nostaminen julkisuuteen on yksi tapa tehdä tilannetta näkyväksi. Vaikutamme päättäjiin ja virkamiehiin niin palkka-asioissa kuin muissakin alan epäkohdissa. Mitä suurempi sairaanhoitajien yhteisö meillä on takanamme, jäseninämme, sitä tehokkaammin viestimme menee perille.

Lausunnot, kannanotot ja raportit ovat käytännön vaikuttamistyötä.