Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Extra ordinariemöte 30.11.2022

tapahtuma

30.11.2022

Välkommen till ett extra ordinariemöte 30.11.2022 med start klockan 17 på Annegatan 31-33 C. Du får gärna redan nu markera detta datum i din kalender.

Vad betyder en fusion av regionföreningen Finlands Sjuksköterskeförbunds Sjukskötare r.f. med Finlands Sjukskötare rf?

Styrelsen har fått i uppdrag att förbereda att regionföreningen avslutar sin egen verksamhet och istället fusioneras med Finlands Sjukskötare rf. Själva beslutat om att genomföra avslutande om den egna föreningens verksamhet gör vi tillsammans med alla våra medlemmar under ett planerat extra ordinariemöte 30.11.2022 klockan 17.

Bakgrund

Bakgrunden till detta beslut är att det finns en allmän trend om att i föreningsvärlden går mindre enheter ihop för att bilda större enheter. Detta beror bla. på minskat intresse för aktivt deltagande i föreningsverksamhet.

Stadgeändring möjliggör denna fusion

Finlands Sjukskötare r.f. (f.d. Finlands sjuksköterskeförbund r.f.) har gjort en stadgeändring, så att det nu är möjligt att vara personmedlem, dvs. medlem direkt i förbundet, utan att vara medlem i en regionförening. Regionföreningarna ges nu möjlighet att fusioneras med förbundet och upphöra med verksamheten i och med medlemmarnas möjlighet att vara medlemmar direkt i förbundet. Fusionering av föreningar i förbundet görs i steg, t.ex. överföring av egendom först och sen upplösande av föreningen.

Ditt medlemskap överför inte automatiskt  

Medlemmarna övergår inte automatiskt, pga. föreningsfrihet. Det kommer ändå att vara möjligast enkelt för dej, vår medlem att bli medlemmar i förbundet. Medlemmarna meddelas om hur de kan ansöka om medlemskap direkt i förbundet. En viljeyttring av dej, varje medlem kommer att behövs för att flytta över medlemskapet från förening till förbundet. Det här återkommer vi till i nästa medlemsbrev i början av november 2022.  

Föreningens tillgångar vid en fusion?

Överlåtelsebrev för tillgångar planeras och här kan vi (Finlands Sjuksköterskeförbunds Sjukskötare r.f.) ställa villkor för hur våra tillgångar skall användas, t.ex. för svenskspråkigt ändamål. Pengarna måste sedan användas enligt ändamålet som är fastställt i överlåtelsedokumentet. När dokumentet är godkänt av förbundet och föreningen, ordnas föreningens möte och man röstar om att börja likvidationsåtgärder. När åtgärderna är tagna, görs ett sista bokslut, som granskas och godkänns som vanligt.