Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hoitajat kertovat, miten MET-toimintaa tulisi kehittää

Anna Knifsund, Hämeen ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, YAMK
Hoitajien näkemyksiä MET-toiminnasta ja sen kehittämistarpeista (2021)
Linkki opinnäytetyöhön: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021060414365

MET (Medical Emergency Team) -toiminta ja sen kehittäminen sairaalassa on tärkeää potilasturvallisuuden, sydänpysähdysten ehkäisemisen ja elvytysten kannalta. MET-toiminnan onnistuminen on pitkälti riippuvainen siitä, tunnistetaanko potilaan oireet vuodeosastolla ajoissa.

MET-toiminnan kehittämisessä on oleellista selvittää MET-toiminnan nykytila ja kehittämistarpeet. MET-hoitajat ja vuodeosaston hoitajat kokevat, että kehittämiselle on eniten tarvetta MET-koulutuksessa sekä MET-yhteistyössä erityisesti lääkäreiden kanssa. Tämä kävi ilmi kyselytutkimuksesta, jonka sairaanhoitaja Anna Knifsund toteutti osana YAMK-opinnäytetyötään.

Tutkimustulosten perusteella moniammatilliseen MET-simulaatiokoulutukseen tulisi tulevaisuudessa panostaa enemmän ja mahdollistaa myös simulaatiokouluttajien koulutus. Erityisesti simulaatiokoulutuksen määrää tulee lisätä niin perehdytyksessä kuin MET-koulutuksessakin. Hoitajat toivovat, että MET-lääkärit osallistuisivat aktiivisemmin simulaatiokoulutuksiin.

Hoitajien ja lääkärien välisen yhteistyön tulisi olla toimivampaa. Vastuukysymyksiä ja käytäntöjä täytyy entisestään selkiyttää, etenkin MET-ryhmän ja vuodeosaston lääkärien välillä. Hoitajat kokevat, että vuodeosaston lääkärit ottavat etukäteen liian vähän kantaa potilaan mahdollisiin hoidon rajauksiin. Myös jälkipuinnin tulisi olla systemaattista.

Vuodeosaston hoitajien toimenkuvaa on tarpeen selkiyttää ja kiinnittää huomiota, että hälytyskriteereihin reagoidaan riittävällä tavalla ja riittävän nopeasti. Positiivisen palautteen antamisen kulttuuria, toisen työn arvostusta ja kollegiaalisuutta tulee edistää. Lisäksi MET-hoitajan työn vetovoimaisuuden parantamiseen on löydettävä keinoja ja varmistettava tehtävän tasapuolinen jakautuminen.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Sairaanhoitajaliiton jäsenten opinnäytetöitä.