Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hoitajien empatian ja myötätunnon osoittamiseen yhteydessä olevat tekijät – integroiva kirjallisuuskatsaus

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hoitajien empatian ja myötätunnon osoittamiseen sairaalan akuutilla vuodeosastolla, jossa hoidetaan somaattisia sairauksia.

Elina Paala, sairaanhoitaja YAMK, tutkija, TKIO-yksikkö, Satakunnan hyvinvointialue, elina.paala@sata.fi
Marita Koivunen, TtT, hoitotyön professiojohtaja, dosentti, Satakunnan hyvinvointialue, hallinto, hoitotieteen laitos, Turun yliopisto, marita.koivunen@sata.fi
Elina Aitamaa, TtT, projektipäällikkö, 2M-IT, elina.aitamaa@gmail.com

Tiivistelmä

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata niitä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä hoitajien empatian ja myötätunnon osoittamiseen sairaalan akuutilla vuodeosastolla, jossa hoidetaan somaattisia sairauksia.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen aineisto kerättiin integroivalla kirjallisuuskatsauksella. Haut tehtiin Medic-, PubMed-, CINAHL- sekä Cochrane-tietokantoihin ja lisäksi tehtiin manuaalista hakua. Tutkimukseen valikoitui 11 alkuperäisartikkelia, jotka analysoitiin sisällön analyysilla.

Tulokset: Hoitajien empatian ja myötätunnon osoittamiseen ovat yhteydessä ympäristöön liittyvät tekijät, hoitajan ja potilaan väliseen suhteeseen liittyvät tekijät sekä hoitajasta lähtöisin olevat tekijät.

Päätelmät: Organisaation ja hoitotyön johdon tuki on edellytyksenä sellaisen ympäristön luomiselle, missä hoitajat voivat toimia empaattisesti ja myötätuntoisesti.

Asiasanat: empatia, myötätunto, hoitaja, integroiva kirjallisuuskatsaus

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

  • Empatia ja myötätunto ovat mukana kaikessa vuorovaikutuksessa hoitajan ja potilaan välillä.
  • Hoitajien toimintaan on mahdollista kehittää empaattisemmaksi ja myötätuntoisemmaksi tunnistamalla näihin yhteydessä olevia tekijöitä.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

  • Hoitajien empatian ja myötätunnon osoittamiseen vaikuttaa ammatillinen yhteistyö ja kollegoilta saatu malli sekä palaute.
  • Organisaation toimivuus sekä tarkoituksenmukainen hoitotyön johtaminen ovat yhteydessä hoitajien empaattiseen ja myötätuntoiseen toimintaan.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen ja/tai johtamisen kehittämisessä?

  • Tuloksia voidaan hyödyntää kehitettäessä käytännön hoitotyön olosuhteita sellaisiksi, että ne mahdollistavat hoitajien mahdollisimman empaattisen ja myötätuntoisen toiminnan.
  • Tulosten avulla voidaan kehittää hoitotyön johtamista tukemaan myötätuntoista ja empaattista hoitotyötä.

Julkaisemme käytännön hoitotyötä palvelevaa Tutkiva hoitotyö -tiedelehteä, jotta sinä pysyisit helpolla tavalla kärryillä uusimmista tutkimuksista. Lehti on vain jäsenille. Liity jäseneksi täältä.