Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hoitosuunnitelma vahvistaa diabeteksen omahoidon ohjausta

Tuula Kuuskeri, Turun ammattikorkeakoulu, Sairaanhoitaja YAMK, Kliininen asiantuntija, omahoito ja kansantaudit
Terveys- ja hoitosuunnitelma diabeteshoitajan työvälineeksi (2022)
Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022052912843

Diabetesta sairastaa arviolta yli 500 000 suomalaista. Omahoito on tärkeä osa diabeteksen hoitoa, ja potilaslähtöinen hoitosuunnitelma on omahoidon ohjauksessa diabeteshoitajan keskeinen työkalu. Tämän opinnäytetyön pohjana oli kehittämisprojekti, jonka tavoitteena oli juurruttaa tyypin 2 diabetesta sairastavien potilaiden terveys- ja hoitosuunnitelman laadinta kiinteäksi osaksi omahoidon ohjausta.

Tavoitteena oli myös kouluttaa diabeteshoitajat käyttämään uutta hoitosuunnitelmasovellusta sekä luoda kirjaamisen avuksi potilaslähtöinen mallipohja, joka yhtenäistää ja nopeuttaa kirjaamista rakenteiseen muotoon. Projektin kohderyhmänä oli viisi diabeteshoitajaa Hollolan, Asikkalan ja Padasjoen terveysasemilta.

Avosairaanhoidon terveys- ja hoitosuunnitelma on mielletty monisivuiseksi, työlääksi ja turhauttavaksi tehdä, ja myös sen terveyshyötyä on kyseenalaistettu. Projektin soveltavan tutkimuksen osuuden muodosti teemahaastattelu, jossa kartoitettiin diabeteshoitajien tietoja, taitoja ja asenteita hoitosuunnitelmaa kohtaan. Eräs hoitaja kommentoi suunitelmaa, että ”tein siitä monisivusen jutun ja ajattelin, että hohhoijakkaa”.

Tutkimuksen keskeisten tulosten mukaan hoitosuunnitelman tekoa pitkäaikaissairaille edistävät käytännönläheinen vierikoulutus, hoitosuunnitelman selkeys ja yksinkertaisuus, mallipohjan käyttö, ammattilaisten yhteistyön parantaminen ja hoitotyön prosessiajattelun vahvistaminen.

Projektin aikana tehtiin 29 potilaslähtöistä hoitosuunnitelmaa, ja kirjaamisessa hyödynnettiin hoitotyön prosessimalliin perustuvaa kirjaamisen mallipohjaa. Jatkotutkimusaiheiksi nousivat hoitosuunnitelmien kirjaamisen laatu ja potilaan suunnitelmasta kokema terveyshyöty.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Suomen Sairaanhoitajien jäsenten opinnäytetöitä.