Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi

Hoitotyön ydinosaaminen esiin

Outi Ahonen väitteli opiskelijan osaamisen kehittämisestä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä palveluissa.

Sairaanhoitajille on tilausta monialaisissa tiimeissä, joissa kehitetään terveydenhuollon sähköisiä palveluita. Tuoreen tutkimuksen mukaan tiimeissä tarvitaan yhteistä kieltä ja vankkaa sairaanhoitajan ydinosaamista.

Mitä taitoja monialaisissa tiimeissä työskentelyyn tarvitaan?

– Siihen tarvitaan yhteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta ja palvelumuotoilusta. Sairaanhoitajalle on tärkeää myös oman ammatin vahva ydinosaaminen. Näyttöön perustuva hoitotyön tieto pitää saada monialaisten, palveluja kehittävien tiimien käyttöön. Lisäksi pitää olla esimerkiksi ymmärrys sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteesta, taitoa hakea tietoa, kykyä kommunikoida sähköisillä välineillä, ymmärrystä tietotekniikan mahdollisuuksista ja rajoista sekä tietoa eettisten ja turvallisuusasioiden perusteista.

Osallistuvatko sairaanhoitajat riittävästi sähköisten palvelujen kehittämiseen?

– Omassa väitöskirjassani en tutkinut tätä, mutta aiemman kansallisen tutkimuksen mukaan nykyistä useammat sairaanhoitajat voisivat osallistua tähän työhön. Heidän pitäisi saada tukea siihen, joten asia tulisi huomioida myös ammattikorkeakoulujen opetuksessa. Kehitinkin tutkimuksessani kansainvälisiin suosituksiin perustuvan sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnan ja palvelumuotoiluosaamisen arviointimittarin. Sitä voi käyttää ammattikorkeakouluissa, käytännön työelämässä ja itsearvioinnin tukena.

Mitä toivot palvelujen kehittäjiltä tulevaisuudessa?

– Toivon, että kehittämääni mittaria hyödynnetään sosiaali- ja terveydenhuollon, IT-insinöörien ja tradenomien monialaisen opetuksen suunnittelussa ja arvioinnissa. Haluaisin myös, että sairaanhoitajat olisivat rohkeasti mukana suunnittelemassa sähköisiä palvelupolkuja.

Terveystieteiden maisteri Outi Ahosen sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon väitöskirja Opiskelijan osaamisen arviointimittarin kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palvelujen monialaisessa kontekstissa tarkastettiin 7. helmikuuta Itä-Suomen yliopistossa.

Väitösnostot

Paljon terveyspalveluita käyttävät asiakkaat hyötyvät sairaanhoitajan antamasta yksilöllisestä terveysvalmennuksesta. Terveystieteiden maisteri Kirsi Kivelän hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 13. joulukuuta 2019 Oulun yliopistossa.

Viimeinen harjoittelu on merkityksellinen siirtymisessä opiskelijasta sairaanhoitajaksi. Terveystieteiden maisteri Anu-Marja Kaihlasen hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 14. helmikuuta Turun yliopistossa.

Teksti Suvi Leppiniemi

Kuva Leena Koskela

Artikkeli on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 3/2020. Lue koko lehti.

sulje
Osta lippusi hoitotyön huipputapahtumaan!