Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Hyödynnetään osaamistamme myös lääkehoidon turvallisuuden edistämisessä

Meillä sairaanhoitajilla on keskeinen rooli, kun puhutaan lääkitysturvallisuudesta eli lääkehoidon turvallisuudesta. Meillä on mahdollisuus, ja velvollisuuskin, vaikuttaa työpaikkamme lääkehoidon turvallisuuteen päivittäisessä työssämme – riippumatta siitä, millaisissa tehtävissä työskentelemme.

Lääkehoito on merkittävä osa sairaanhoitajan työtä, mutta toisaalta vain yksi palanen sitä. Suomessa me sairaanhoitajat saamme tutkinnossamme laajan lääkehoidon koulutuksen ja kattavat valmiudet lääkehoidon turvalliseen toteuttamiseen. Lääkehoidon osaaminen onkin keskeinen osa lääkitysturvallisuuden varmistamisessa. Osaamista täytyy kuitenkin aina ylläpitää, muuten se ei säily eikä varsinkaan pysy ajan tasalla. Siksi onkin tärkeää osallistua aktiivisesti tarjolla olevaan täydennyskoulutukseen ja työpaikan osaamisen varmistamisen prosessiin.

Me sairaanhoitajat toteutamme työssämme usein hyvin vaativaa lääkehoitoa ja vastaamme lääkehoidon toteuttamisen kokonaisuudesta yksikössä. Omalla huolellisuudella ja tarkkaavaisuudella voimme tietenkin edistää lääkehoidon turvallisuutta, mutta mitä muuta voisimme tehdä?

Me voimme osallistua ja olla osa moniammatillista tiimiä. Me voimme osallistua aktiivisesti työpaikan lääkehoitosuunnitelman laatimiseen ja päivittämiseen. Me voimme havainnoida turvallisuusriskejä ja viestiä niistä sekä johdolle että kollegoille. Me voimme pohtia, kuinka näihin riskeihin voisi varautua. Meillä on tietoa, taitoa ja kokemusta, joita voimme hyödyntää läpi koko lääkehoitoprosessin ja erityisesti silloin, kun laaditaan tai päivitetään yksikön lääkehoitosuunnitelmaa.

Toiminta- ja työyksikkökohtainen lääkehoitosuunnitelma on käytännön työkalu, joka auttaa määrittelemään ne toimintatavat, joilla voidaan varmistaa lääkehoidon turvallisuus yksikössä. Uusi, päivitetty Turvallinen lääkehoito -opas sisältää kattavat ohjeet ja mallipohjan lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Lääkehoitosuunnitelmaa laatiessa mietitään, millaista lääkehoitoa yksikössä toteutetaan ja mitä riskejä siihen liittyy – unohtamatta riskien ennakointia. Lisäksi määritellään lääkehoidon tehtävät ja vastuut. Lääkehoitosuunnitelma tulisi laatia moniammatillisesti siten, että yksikössä lääkehoitoa toteuttavat ammattilaiset osallistuvat sen laatimiseen. Ja kenelläpä on usein parhaat ja ajantasaisimmat tiedot yksikön lääkehoidosta, ellei sairaanhoitajalla?

Työskentely Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa, uuden Turvallinen lääkehoito -oppaan parissa on vielä aiempaakin paremmin avannut silmäni sille, kuinka keskeisessä asemassa me sairaanhoitajat olemmekaan lääkehoidon turvallisuuden näkökulmasta – toimintaympäristöstä ja roolista riippumatta. Olen myös huomannut, että sairaanhoitajien lääkehoidon osaamista arvostetaan sekä ammattilaisten että potilaiden ja asiakkaiden keskuudessa.

Ollaan siis ylpeitä osaamisestamme ja hyödynnetään sitä aktiivisesti lääkehoidon turvallisuuden edistämisessä!

Emilia Laukkanen, sairaanhoitaja, TtT,
projektikoordinaattori, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea