Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Ilmassa olevat asiat

Se alkoi rytinällä maaliskuussa, ja nyt vuoden 2020 loppua kohden se tuntuu vain yltyvän. Media haluaa haastatella sairaanhoitajia radioon, televisioon ja lehtiin. Sairaanhoitajaliitolta pyydetään apua haastateltavien etsinnässä. Etsimme jatkuvasti sairaanhoitajia kertomaan näkemyksiään koronasta, rokotuksista, uupumisesta, jouluna työskentelystä ja valmiuslaista. Autamme mediaa mielellämme, sillä meistä on tärkeää, että sairaanhoitajien ääni kuuluu yhteiskunnassa.

Missio on silti vaikea. Sairaanhoitajat eivät ehdi puhua. Välillä emme edes yritä, koska haluamme antaa työrauhan. Usein varsinkin televisioesiintyminen tuntuu sairaanhoitajista liian vaativalta tehtävältä, minkä ymmärrämme hyvin. Tv-haastattelu kylmiltään on kenelle tahansa vaikeaa.

Liian usein sairaanhoitajat kuitenkin vastaavat, että heitä on kielletty puhumasta tai että luparumba heidän työpaikassaan on niin työläs ja raskas, että mieluummin ei.

Kun kuulemme, että sairaanhoitajien suita yritetään tukkia, huolestumme ja kiinnostumme. Miksi sairaanhoitajien ei anneta puhua? Mistä heidän tulisi vaieta? Myös toimittajat ovat meihin yhteydessä ja kertovat, että hoitohenkilökunta ei uskaltanut puhua asioista niiden oikeilla nimillä. Mitä nämä asiat ovat?

Tässä yhteydessä suuri kiitos teille, jotka olette antaneet äänenne kuulua! Kiitos paljon myös teille, jotka olette auttaneet meitä sairaanhoitajahaastateltavien löytämisessä.

Sairaanhoitajaliiton koronakysely on yhä auki. Siellä saa purkaa tuntojaan ja kertoa kokemuksistaan. Me nostamme asioita julkisuuteen.

Svävande saker

Det började i mars med buller och bång och nu mot slutet av året 2020 verkar det bara öka. Media vill intervjua sjukskötare för radion, televisionen och pressen. Av Sjuksköterskeförbundet ber man om hjälp att hitta intervjuobjekt. Vi söker oavbrutet sjukskötare för att berätta om sin syn på corona, vaccinering, utmattning, arbete på julen och beredskapslagen. Vi hjälper gärna media för vi tycker det är viktigt att sjukskötarnas röst blir hörd i samhället.

Missionen är ändå svår. Sjukskötarna hinner inte tala. Ibland försöker vi inte ens eftersom vi vill ge arbetsro. Ofta verkar i synnerhet framträdande i teve vara alltför krävande för sjukskötare, vilket vi förstår så väl. En tv-intervju oförberedd är svår för vem som helst.

Alltför ofta svarar sjukskötarna ändå att de förbjudits att tala eller att tillståndsrumban på deras arbetsplats är så jobbig och tung att de hellre låter bli.

När vi hör att man försöker få sjukskötarna att hålla tyst blir vi oroliga och intresserade. Varför låter man inte sjukskötare tala? Vad ska de tiga om? Även redaktörer tar kontakt med oss och berättar att vårdpersonalen inte vågade tala om saker med deras rätta namn. Vad är det för saker?

I detta sammanhang ett stort tack till er som har låtit er röst bli hörd! Tack så mycket även till er som har hjälpt oss att finna sjukskötare att intervjua.

Sjuksköterskeförebundets coronaenkät är fortfarande öppen. Där kan man låta sina känslor komma till uttryck och tala om sina erfarenheter. Vi lyfter fram saker i offentligheten.

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 1/2021. Lue koko lehti.