Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Jäämmekö jurakauteen vai nousemmeko ratkaisijoiksi?

Annoimme kahdelle blogistille etukäteen luettavaksi Sairaanhoitaja-lehden 3/2021 Puheenaihe-jutun, jonka otsikkona on Äänettömiksi organisoidut. Minkälaisia ajatuksia juttu herätti  Luonan asiakkuusjohtaja Lilli Väisäsessä?   

Hoitotyön johtaja, nyt on tarjolla momentum. Tulevaisuuteen voi reagoida näkyvyydellä tai pysyä hiljaa ja jäädä näkymättömäksi. Meidän hoitotyön johtajien osallistumista ja vahvoja tekoja tarvitaan juuri nyt. 

Miten näen nykytilanteen? Hoitotyön johtaminen on jäänyt jurakaudelle. Hierarkia, byrokratia, hoitotyön asema, työolot, kulttuuri ja asenteet ovat jääneet menneeseen, vaikka muuttunut toimintaympäristö on vaikuttanut hoitotyön sisältöön ja ammattilaisten kokemukseen työstään.

Olemme taitekohdassa. On aika herätä tulevaisuuteen ja toimia sen mukaisesti. Harmillisen vähän me hoitotyön johtajat osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Hyssyttelyillä ja  pienten sisäpiirien keskusteluilla emme edistä hoitotyön johtamista ja hoitotyön kokonaisuutta sotevalmisteluissa. On aika nostaa rohkeasti esille eri lainalaisuudet ja ilmiöt hoitotyön todellisuudesta. Ja vielä tärkeämpää on tuoda esille ratkaisu- ja muutosehdotuksia. 

Meillä on paljon sanottavaa ja sen myötä vaikuttamisen mahdollisuuksia. Meillä on tietoa, kokemusta, johtamisosaamista, ymmärrystä  sekä verkostoja. Me olemme niitä henkilöitä, jotka tietävät, missä olosuhteissa sairaanhoitajat tällä hetkellä työskentelevät. Me tiedämme, mistä muodostuu sairaanhoitajan ydintehtävä kompleksissa toimintaympäristössä. Tällä tietämyksellä ja osaamisella voi olla ratkaiseva merkitys tulevaisuudelle, jos nousemme esiin.

Jokainen meistä tunnistaa aivan varmasti nykytilanteen lainalaisuudet ja haasteet, kumuloituneen möykyn ja arjen, jota elämme parhaillaan. Yhdessä voimme olla enemmän. Olemme käyntikortteja jokaisessa kohtaamisessamme. Olemme osaltamme myös sairaanhoitajien ääni, jonka kuuluville saaminen edellyttää meiltä vahvempaa näkyvyyttä. Haluamme, että kollegamme pysyvät alalla, ja että saamme tulevaisuudessakin kollegoita alalle. Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista systeemitason muutosta, monen ketjun raikastamista ja uudistuvaa ajattelua, myös poliittisesti ja virkamiestasolla. Ydin lähtee kuitenkin meistä hoitotyön johtajista.

Toivon, että

  • heräämme yhdessä vahvoina tulevaisuuteen
  • laajennamme professionaalista, ydinosaamiseemme liittyvää keskustelua sinne missä päätökset tehdään, sinne missä vaikutetaan, siellä missä näytään ja kuulutaan
  • nostamme esille vahvan ammatti-identiteettimme.
  • argumentoimme työmme ilmiöitä ja työmme moninaisuutta, vaikuttavuutta ja merkityksellisyyttä sote-kokonaisuudessa
  • brändäämme hoitotyön ja hoitotyön johtajuuden siten, että meitä kuullaan
  • muotoilemme yhdessä sairaanhoitajakollegoidemme kanssa työn sisältöä ja työn eri vaiheita
  • osallistamme kollegoita yhteiseen työhömme ja vaikutamme tulevaisuuteen
  • nostamme työmme hyviä puolia esille ja yritämme löytää ratkaisuja kehitettäviin kokonaisuuksiin
  • käymme aktiivista debattia vaikuttamisen eri kanavissa.

Tarvitsemme hoitotyön johtamisen ääntä ja tekoja muutoksen aikaansaamiseen sekä tulevaisuuden luotsaamiseen. Osaamista meillä kyllä on. Momentum on nyt. Keskustelu voi alkaa.