Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Jaksaa, jaksaa! Vaan entä, jos ei jaksakaan?

”Työskentelemme kuin veitsenterällä odottaen, milloin tapahtuu katastrofi.” ”Sairaanhoitajapula kuormittaa työyhteisöä. Tilanne on jatkuvasti päällä.”

Näin kertoivat sairaanhoitajat Sairaanhoitaja-lehden kysyessä lukijoiden ajatuksia sairaanhoitajapulasta. Samankaltaiset viestit ovat valitettavasti viime aikoina lisääntyneet. Sairaanhoitajien lähettämistä ajatuksista lisää Sairaanhoitaja-lehdessä 2/2019 https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/.

Tammikuussa julkaistut sairaanhoitajien työolobarometrin tulokset vahvistavat edellä esitettyjä kokemuksia. Tulokset ovat hälyttäviä. Niitä voidaan pitää korkeintaan tyydyttävinä. Erityisen huolestuttavaa on, että pudotusta on tullut kaikilla osa-alueilla. Aikaisemmin 26–35-vuotiaat sairaanhoitajat olivat muita tyytymättömimpiä, nyt myös 36-45-vuotiaat ovat liittyneet tähän ryhmään. Tuloksista kerrotaan lisää tämän lehden uutispalstalla sivulla x. Barometri julkaistiin jo viidennen kerran. Kyselyn vastaajina oli 1795 Sairaanhoitajaliiton jäsentä.

Sairaanhoitajaliitossa otamme sairaanhoitajien viestin vakavasti, ja viemme sitä eteenpäin päättäjille ja organisaatioiden johdolle. Olemme nostaneet tämän vuoden Sairaanhoitajapäivien paneelikeskustelun otsikoksi: Jaksaa, jaksaa! Vaan entä, jos ei jaksakaan? Kuuleeko kukaan? Sairaanhoitajan hätähuuto. Resurssipula ja jatkuvat muutokset uuvuttavat kovimmankin ammattilaisen. Mikä avuksi?

Haluamme löytää ratkaisuja tilanteen korjaamiseksi, toivottavasti nähdään Sairaanhoitajapäivillä!

Orkar, orkar! Eller om man ändå inte orkar?

”Vi arbetar som på en knivsegg och väntar när en katastrof ska ske.” ”Sjukskötarbristen belastar arbetsenheten. Aktion pågår hela tiden.”

Så berättar sjukskötarna. När tidningen Sairaanhoitaja-Sjukskötaren frågade om läsarnas tankar om sjukskötarbristen. Liknande besked har tyvärr ökat den senaste tiden. Mer om tankarna som sjukskötarna sänt oss på Sjuksjötaren 2/2019 https://shlehti.sairaanhoitajat.fi/.

Resultaten av sjukskötarnas arbetsbarometer som publicerades i januari styrker de ovan framförda erfarenheterna. Resultaten är alarmerande. De kan högst anses nöjaktiga. Speciellt oroväckande är att nedgång skett på alla delområden. Tidigare var 26–35-åriga sjukskötare mer missnöjda än andra, nu har även 36–45-åringarna anslutit sig till samma grupp. Om resultaten berättas mer på nyhetsspalten i denna tidning på sid. X. Barometern publicerades redan för femte gången. Enkäten besvarades av 1795 medlemmar i Sjuksköterskeförbundet.

I Sjuksköterskeförbundet tar vi sjukskötarnas svar på allvar och för det vidare till beslutsfattarna och organisationernas ledare. Vi har tagit till rubrik för paneldiskussionen vid årets Sjukskötardagar: Orka, orka! Eller om man ändå inte orkar? Är det någon som hör? Sjukskötarens nödrop. Resursbrist och ständiga förändringar gör även den hårdaste professionella utmattad. Vad hjälper?

Vi vill finna lösningar för att rätta till situationen, förhoppningsvis ses vi på Sjukskötardagarna!