Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Jatkuva koulutus on välttämätöntä

Väitöstutkija Elina Kootan mukaan sairaanhoitajille tulisi mahdollistaa erilaisia työrooleja ja tehtävänkuvia. ”Toivoisin myös, että työpaikoille nimettäisiin näyttöön perustuvan toiminnan asiantuntijasairaanhoitajia.”

Koulutuksella voidaan parantaa päivystyksessä työskentelevien sairaanhoitajien näyttöön perustuvan toiminnan osaamista, toteaa tuore väitöskirja. Täydennyskoulutusta tarvitaan kuitenkin säännöllisesti, ja koulutusmenetelmä pitää valita oikein.

Väitöstutkija Elina Koota, kuinka hyvin päivystyshoitajat osaavat näyttöön perustuvan hoitotyön?

– Alkumittaukseni mukaan näyttöön perustuva toiminta on hyvällä tasolla. Heillä on tietoa, taitoa ja hyvä asenne. Ainoa heikompi seikka on se, miten asia tuodaan käytäntöön.

Miten osaamista voidaan kehittää?

– Tein tutkimuksessani koulutusintervention, jossa käytiin läpi näyttöön perustuvan toiminnan seitsemän eri vaihetta. Prosessin eri vaiheet pitää osata, jotta prosessia voi soveltaa työhön. Heti koulutuksen jälkeen osaaminen ei parantunut, mikä johtunee siitä, että hoitajien itsekriittisyys kasvoi. Puolen vuoden kohdalla osaaminen oli merkittävästi parempaa, mutta vuoden kohdalla oli palattu alkutilanteeseen. Tämä osoittaa, että koulutuksen pitää olla jatkuvaa.

Miten koulutusmenetelmä vaikuttaa oppimis­tuloksiin?

– Toinen interventioryhmä itseopiskeli, toinen suoritti koulutuksen monimuoto-opetuksena. Monimuoto-
opetus oli selvästi tehokkaampaa. Sillä on suuri merkitys, että asioista pääsee keskustelemaan kollegoiden kanssa.

Miten tutkimustuloksesi tulisi ottaa huomioon työpaikoilla?

– Muidenkin koulutusten kohdalla saattaa olla niin, että viimeistään vuoden kuluttua asiat olisi hyvä kerrata. Tämä tarkoittaa jatkuvan täydennyskoulutuksen tarvetta ja työelämän rakenteisiin puuttumista. Työpaikoilla tulisi mahdollistaa sairaanhoitajille erilaisia työrooleja ja tehtävänkuvia. Toivoisin myös, että työpaikoille nimettäisiin näyttöön perustuvan toiminnan asiantuntijasairaanhoitajia.

Terveystieteiden maisteri Elina Kootan hoitotieteen väitöskirja Näyttöön perustuvaa toimintaa edistävän koulutusintervention kehittäminen ja vaikuttavuus päivystyspoliklinikalla työskentelevien sairaanhoitajien asenteisiin, tietoihin, taitoihin, minäpystyvyyteen ja käytänteisiin tarkastettiin 16. lokakuuta 2020 Oulun yliopistossa.

Väitösnostot

Sosiaali- ja terveysalan opettajat suosivat oppimislähtöistä opetusta.
Terveystieteiden maisteri Tarja Turtiaisen hoito­tieteen väitöskirja tarkastettiin 4. joulukuuta 2020 Itä-Suomen yliopistossa.

Ikääntyneen päivystyspotilaan kotona pärjäämistä ei aina selvitetä.
Terveystieteiden maisteri Kristiina Kariniemi-Örmälän hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 15. joulukuuta 2020 Itä-Suomen yliopistossa.

Teksti Suvi Leppiniemi

Kuva Leena Koskela

Artikkeli on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 1/2021. Lue koko lehti.