Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Johtajat etiikan ­äänitorvina

Hoitotyön johtajien eettistä aktiivisuutta voidaan vahvistaa verkkokoulutuksella, toteaa tuore väitöskirja. Eettisesti aktiivisen johtajan yksikössä hoito on laadukkaampaa.

Väitöstutkija Laura Laukkanen, mitä tarkoittaa hoitotyön johtajan eettinen aktiivisuus?

– Se tarkoittaa, että johtaja kehittää omaa eettistä osaamistaan, vaikuttaa eettisiin asioihin esimerkiksi sanoittamalla sairaanhoitajan eettisiä ohjeita työyksikön käytännön työhön sekä toimimalla etiikan roolimallina ja äänitorvena. Johtajan tulee käyttää tai tehdä etiikan tutkimusta sekä tunnistaa ja ratkoa eettisiä ongelmatilanteita.

Miksi johtajan pitäisi olla eettisesti aktiivinen?

– Aiemman tutkimuksen pohjalta tiedetään, että hoitotyön johtajan eettinen aktiivisuus vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden työhön sitoutumiseen ja työhyvinvointiin. Lisäksi se lisää hoidon laatua ja vähentää hoidon haittatapahtumia.

Miten hoitotyön johtajia voi tukea eettisessä aktiivisuudessa?

– Esimerkiksi tutkimuksessani luodulla, näyttöön perustuvalla ja kuusi viikkoa kestävällä Etiikan Vartti -verkkokoulutuksella. Eri organisaatiotasoilla toimivat hoitotyön johtajat kokivat sen helpoksi tavaksi lisätä tietoaan johtamisen etiikasta, ja he toivoivatkin Etiikan Vartin laajaa käyttöönottoa hyvinvointialueilla. Organisaatioissa tulisi toimia myös erilaisia eettisiä työryhmiä, jotka voivat esimerkiksi auttaa johtajia käsittelemään arjen arvoristi­riitoja sekä antaa organisaatiotason ­lausuntoja ja suosituksia eettisesti haastaviin tilanteisiin. Tällaisia eettisiä tukirakenteita on kuitenkin vielä heikosti suomalaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa. Ihanteellista olisi, että etiikka olisi mukana myös organisaatioiden johtoryhmien raportoinnissa ja tulosmittareissa.

Terveystieteiden maisteri Laura Laukkasen hoitotieteen väitöskirja The construct of the ethical activity profile of nurse managers – effectiveness of the Ethics Quarter e-learning intervention tarkastettiin 4. helmikuuta 2022 Turun yliopistossa.

Väitösnostot

Sote-alan opettajat arvostavat täydennyskoulutusta ammatillisen osaamisensa kehittämisessä.
Terveystieteiden maisteri Minna Koskimäen hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin 4. helmikuuta 2022 Tampereen yliopistossa.

Sairaanhoitajaopiskelijoiden motivaation säätelytaidot tukevat opiskeluhyvinvointia ja opintomenestystä.
Kasvatustieteiden maisteri Kati Mäenpään kasvatustieteen väitöskirja tarkastettiin 10. joulukuuta 2021 Oulun yliopistossa.

Hoivapalveluissa perheenjäsenen haavoittuvuus ja tarpeet tulisi huomioida osana palveluprosessia.
Kauppatieteiden maisteri Henna Leinon kansainvälisen liiketoiminnan väitöskirja tarkastettiin 10. joulukuuta 2021 Turun yliopistossa.

Teksti Suvi Leppiniemi

Kuva Vesa-Matti Väärä

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 3/2022. Lue koko lehti.