Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Jokainen sairaanhoitaja voi vaikuttaa

Suomen Sairaanhoitajien merkittävänä tehtävänä on vaikuttaa sairaanhoitajien asioihin yhteiskunnassa ja nostaa sairaanhoitajien ääni kuuluviin. Tehtävä ei ole vain yhdistyksen vastuulla. Jokainen yksittäinen sairaanhoitaja voi edistää sairaanhoitajien asemaa ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. Oletko pohtinut, millainen tapa vaikuttaa olisi luontevaa sinulle? Voit ottaa kantaa esimerkiksi kirjoittamalla tai osallistumalla keskusteluun eri kanavien kautta.

Yksi yhteiskunnallisesti merkittävä tapa vaikuttaa ovat tulevat EU-vaalit, joissa ennakkoäänestys on 29.5.–4.6. ja vaalipäivä 9.6. Suomen Sairaanhoitajat julkaisi EU-vaaliteesinsä maaliskuussa. Vaaliteesit lähetettiin Suomen EU-edustajille, ja ne löytyvät uutissivuiltamme ja somekanavistamme. Nostan esiin kaksi teesiä, jotka koskevat työtämme vuoden jokaisena päivänä: sairaanhoitajien kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset sekä hoitotyön johtamisosaaminen.

Henkilöstöpulaan liittyen isona riskinä EU-tasolla on se, että sairaanhoitajien pätevyysvaatimuksia tullaan alentamaan. Tämä päätös vaarantaisi asiakas- ja potilasturvallisuuden sekä hoitotyön laadun, pahimmillaan koko sosiaali- ja terveydenhuollon kriisinkestävyyden. Näin ei saa tapahtua suomalaisen sairaanhoitajan kohdalla. Toinen riski on hoitotyön johtamisosaamisen horjuttaminen. Hoitotyön professiojohtaminen tulee kirjata suomalaiseen lakiin tasavertaisena sosiaalihuollon ja lääketieteen kanssa. Lakiin perustuen voimme vaikuttaa oman ammattimme laatuvaatimuksiin sekä edistää aitoa yhteistyötä sote-palvelujen välillä. Nyt on aika vaikuttaa!

Varje sjukskötare kan påverka

Finlands Sjukskötares viktiga uppgift är att påverka sjukskötarnas angelägenheter i samhället och göra sjukskötarnas röst hörd. Uppgiften är inte enbart föreningens ansvar. Varenda enskild sjukskötare kan främja sjukskötarnas ställning och synlighet i samhället. Har du tänkt över vilket sätt att påverka kunde lämpa sig för dig? Du kan ta ställning till exempel genom att skriva eller delta i samtalet i olika kanaler.

Ett samhälleligt betydelsefullt sätt att påverka är det kommande EU-valet, med förhandsröstning 29.5–4.6 och valdag 9.6. Finlands Sjukskötare publicerade sina EU-valteser i mars. Teserna skickades till Finlands EU-representanter och kan hittas på våra nyhetssidor och våra kanaler i sociala media. Jag vill lyfta fram två teser som berör vårt arbete varje dag året runt: sjukskötarnas behörighets- och kompetenskrav samt ett kunnigt ledarskap i vårdarbetet.

I fråga om personalbristen finns en stor risk på EU-nivå att kompetenskraven för sjukskötare kommer att sänkas. Ett sådant beslut skulle äventyra kund- och patientsäkerheten samt vårdarbetets kvalitet, i värsta fall hela social- och hälsovårdssystemets kristålighet. Detta får inte hända oss finländska sjukskötare. En annan risk är att ett kunnigt ledande av vårdarbetet rubbas. Ett professionellt vårdledarskap bör inskrivas i finländsk lagstiftning och jämställas med socialvård och medicinsk vetenskap. Utifrån lagen kan vi påverka vår egen professions kvalitetskrav samt främja ett genuint samarbete mellan olika social- och hälsovårdstjänster. Nu är det dags att påverka!

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 3/2024. Lue digilehteä jäsen- tai tilausnumerollasi.

Heljä Lundgrén-Laine

Puheenjohtaja