Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kesätyökokemus kantaa pitkälle

Arvoisa kollega. Tätä kirjoittaessani 12.5. vietämme kansainvälistä sairaanhoitajan päivää. Vuoden työyhteisöjä on nostettu esiin ja palkittu. Lehteä lukiessasi olet ehkä kesälomalla tai odotat malttamattomana sen alkua. Tämä kesä ei ole hoitotyössä yhtään edellisiä helpompi. Odotat lomaasi ehkä pelonsekaisin tunnelmin: Onko saatu kaikki sijaiset? Joudutko ennen lomaasi tekemään töitä kahden edestä? Entä millaiseen tilanteeseen lomaltasi palaat? Uskon kuitenkin, että tästäkin kesästä selvitään. Yksi keino selviytymiseen on kollegiaalisuus.

Sairaanhoitajan eettiset ohjeet muistuttavat meitä työskentelemään kollegiaalisesti, arvostamaan omaa ja muiden sairaanhoitajien asiantuntemusta sekä tukemaan ammattiryhmänsä jäseniä ammatillisessa kehittymisessä. Jokainen meistä on vastuussa kollegiaalisuuden opettamisesta ja siihen kasvamisesta. Kollegiaalisuus on ammattikunnan jäsenten tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde.

Ota kesätyöntekijä vastaan kuin kollega, ja toivota hänet tervetulleeksi. Jaa ylpeydellä ammattitaitoasi ja kokemustasi. Vaikka jonkin asian tekeminen kävisi puolet nopeammin itseltäsi, anna opiskelijan harjoitella. Kannusta epävarmaa, auta kokematonta, kehu onnistumista. Puhu hyvää työkavereistasi ja työpaikastasi. Positiivinen kesätyökokemus kantaa pitkälle, ja ensi kesänä hän ehkä palaa tai jää pidemmäksi aikaa. Tehdään työpaikoistamme kesän huipputyöpaikkoja.

Toivotan sinulle sekä onnistumisen hetkiä kesän töissä että virkistävää ja palauttavaa lomaa.

Erfarenhet av sommarjobb bär långt

Ärade kollega. När jag skriver detta 12.5. firar vi den internationella sjukskötardagen. Årets arbetsenheter har lyfts fram och premierats. När du läser tidskriften är du kanske på semester eller väntar otåligt på att den ska börja. Denna sommar är inte alls lättare i vårdarbetet än den förgående. Du väntar kanske på sommaren med skräckblandade känslor: Har man fått alla vikarier? Blir du tvungen att arbeta för två innan semestern börjar? Eller hurdan är situationen när du återvänder från semestern? Jag tror ändå att vi klarar av även den här sommaren. Ett sätt att klara det hela är kollegialitet.

Sjukskötarens etiska regler erinrar oss om att arbeta kollegialt, värdera sin egen och andra sjukskötares sakkunskap samt stödja yrkesgruppens medlemmar i deras yrkesmässiga utveckling. Var och en av oss är ansvarig för att undervisa i kollegialitet och växa i den. Kollegialitet är medlemmarnas jämställda och inbördes förhållande i yrkesgruppen.

Ta emot en sommarjobbare som en kollega och önska hen välkommen. Dela med stolthet med dig av din yrkeskunskap och erfarenhet. Även om du själv förmår uträtta någon sak dubbelt så snabbt ska du låta studeranden få öva sig. Uppmuntra den osäkra, hjälp den oerfarna, beröm den som lyckas. Tala gott om din arbetskamrat och din arbetsplats. En positiv erfarenhet av sommarjobb bär långt och nästa sommar återvänder hen kanske eller stannar för en längre tid. Låt oss göra våra arbetsplatser till sommarens topparbetsplatser.

Jag tillönskar dig både stunder av lycka i sommarens arbete och såväl uppfiskande som rekreativ semester.

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 3/2023. Lue koko lehti.

Terhi Reunama

Vs. toiminnanjohtaja 7.6.2023-25.2.2024