Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kiire kuormittaa vanhustyössä

Oona Inkeroinen (vas.) ja Anna Niemelä tutkivat opinnäytetyössään
eettisen kuormituksen syitä ja seurauksia vanhustyössä.

Oona Inkeroinen ja Anna Niemelä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Kliininen asiantuntija YAMK
Hoitotyön eettinen kuormitus ikääntyneiden palveluissa osana Hyvä Veto -hanketta (2022)
Linkki opinnäytetyöhön: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2022121630376

Vanhustyössä työskentelevät sairaanhoitajat kokevat enemmän eettistä kuormitusta verrattuna muilla sosiaali- ja terveydenhuollon erikoisaloilla työskenteleviin sairaanhoitajiin. Työntekijä voi kuormittua eettisesti, jos hän joutuu toimimaan eettisten periaatteidensa vastaisesti tai jos työaika ei riitä töiden tekemiseen kunnolla tai jos hän ei voi juurikaan vaikuttaa työn tekemisen tapoihin.

Sairaanhoitajat Oona Inkeroinen ja Anna Niemelä tutkivat YAMK-opinnäytetyössään, millaista eettistä kuormitusta ikääntyneiden palveluissa työskentelevät hoitotyöntekijät kokevat ja mitä vaikutuksia kuormituksella on. Tutkimusmenetelmä oli integratiivinen kirjallisuuskatsaus. Aineisto koostui kymmenestä vertaisarvioidusta artikkelista eri puolilta maailmaa. Opinnäytetyön tavoitteena oli sekä tuottaa tietoa eettisestä kuormituksesta että parantaa vanhustyön vetovoimaisuutta osana Työterveyslaitoksen Hyvä veto -hanketta.

Kiire on suurin syy eettisen kuormituksen taustalla. Kiire johtuu useimmiten siitä, että henkilöstöä ei ole tarpeeksi suhteessa hoidettavien määrään. Eettisestä kuormituksesta aiheutuu esimerkiksi moraalista ahdistusta, erilaisia psykososiaalisia ja fysiologisia oireita sekä ajanhallinnan vaikeuksia niin sidosryhmä- kuin organisaatiotasolla.

Henkilöstöresurssien lisääminen ikääntyneiden palveluihin vähentäisi hoitotyöntekijöiden eettistä kuormitusta. Hoitohenkilökunta ja esihenkilöt hyötyisivät myös koulutuksesta ja tuesta, miten eettistä kuormitusta kannattaa käsitellä. Lisäksi aihetta tulisi tutkia enemmän. Myös kotimaiselle tutkimustiedolle on tarvetta. Opinnäytetyöhön valikoiduista tutkimuksista vain yksi oli suomalainen.

Sairaanhoitaja-lehden Valmista tuli -palstalla esitellään Suomen Sairaanhoitajien jäsenten opinnäytetöitä.