Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kiitos sinulle, kollega!

Olen saanut tehdä töitä työyhteisössä, jossa on ollut hyvä työilmapiiri: yhteen hiileen puhaltamista, arvostusta, huumoria, tukea ja joustoa. Tiedän myös, millaista on työskennellä työyhteisössä, jossa ilmapiiri on kireä, kilpailuhenkinen ja raskas.

Työyhteisön ja työilmapiirin merkitys on noussut viimeisen vuoden aikana merkittäväksi tekijäksi työssäjaksamiseen. Koronan myötä lomamatkailu, harrastukset sekä ystävien ja sukulaisten tapaamiset ovat loppuneet lähes kokonaan. Monelle hoitotyöntekijälle kasvokkaiset tapaamiset ovat rajoittuneet työkavereiden lisäksi omiin perheenjäseniin. Näinä hetkinä työpäivän aikana kollegalta saatu hymy ja kiitos saavat suuren merkityksen.

Sairaanhoitajaliitto on seurannut sairaanhoitajien korona-ajan kokemuksia runsaan vuoden ajan. Verkkosivuillamme olevaan kyselyyn on vastannut jo yli 2 000 sairaanhoitajaa. Syyskuun ja tammikuun välisenä aikana tuntemuksistaan kertoi viitisensataa. Väliraportti on luettavissa Sairaanhoitajaliiton verkkosivuilla.

Toisen aallon tunnelmista nousi voimakkaimmin esiin väsymys. Sairaanhoitajat kantoivat huolta ja pelkoa henkilöstön riittämisestä sekä omasta, läheisten ja kollegojen jaksamisesta ja sairastumisesta. Näitä tunteita ei voida väheksyä eikä ohittaa.

Kaiken huolen keskeltä kyselyyn vastanneet nostivat esiin oman työyhteisön ja kollegat, joiden tuella jaksetaan eteenpäin.

”Hyvä työyhteisö yksikössä ollut valtava voimavara jaksamiseen.”

”Hyviä puolia ovat ne loistavat kollegat, jotka tukevat ja auttavat tämän kaiken keskellä.”

Kiitos sinulle kollega, että olet!

Tack till dig, kollega!

Jag har haft förmånen arbeta i en enhet med god arbetsatmosfär: arbete för samma mål, respekt, humor, stöd och flexi­­bilitet. Jag vet också hur det är att arbeta i en arbetsenhet där atmosfären är spänd, konkurrensinriktad och tung.

Arbetsenhetens och arbetsmiljöns betydelse har ökat under det gångna året till en betydande faktor för orkandet i arbetet. I och med coronan har semester­­resor, hobbyer och vänners och släktingars träffar upphört nästan helt. För många vårdarbetstagare har träffar ansikte mot ansikte begränsats utöver arbetskamraterna till de egna familjemedlemmarna. Dessa stunder under arbetsdagen får ett leende och ett tack från kollegan fått stor betydelse.

Sjuksköterskeförbundet har följt med sjukskötarnas erfarenheter i coronatider under ett drygt år. Enkäten på våra nätsidor har redan besvarats av över 2 000 sjukskötare. Under tiden mellan september och januari berättade ca femhundra om sina känslor. Mellanrapporten kan läsas på Sjuksköterskeförbundets nätsidor.

Bland stämningarna under andra vågen steg tröttheten fram starkast. Sjukskötarna oroar sig och är rädda för hur personalen ska räcka till samt hur de själva, de närstående och kollegerna ska orka och insjukna. Sådana känslor kan man inte underskatta eller förbigå.

Bland all oro lyfte enkätsvararna fram den egen arbets­enheten och kollegerna med vilkas hjälp man klarar sig framåt.

”En bra arbetsgemenskap i enheten är en väldig kraftresurs för orkandet.”

”Goda sidor är de lysande kolleger som stödjer och hjälper bland allt detta.”

Tack till dig, kollega, att du finns!

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 4/2021. Lue koko lehti.

Nina Hynninen
Sairaanhoitajaliiton varapuheenjohtaja
nina.hynninen@sairaanhoitajat.fi