Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kohti tulevaisuutta sairaanhoitajien ammattitaidolla

Sairaanhoitajapäivät 2023 olivat menestys. Tarve yhteiselle, valtakunnalliselle kokoontumiselle ja oman ammatillisen identiteetin ja verkostojen vahvistamiselle oli ilmeinen – ilmassa oli sitä paljon puhuttua vetovoimaa, vai mitä! Kollegan kohtaaminen ei katso ikää eikä vuosien määrää. Mikä merkitys onkaan spontaaneilla tapaamisilla, keskusteluilla, asiantuntijoiden loistavilla esityksillä ja roolimalleilla. Halausten yliannostuksesta puhumattakaan.

Sairaanhoitajapäivien tämänvuotinen teema, ammattitaidolla tulevaisuuteen, tuli hyvin esille palkituissa sairaanhoitajissa. Vuoden työyhteisö -tunnustuksen saanut TAYSin sisätautien päivystysosasto kiteytti, mistä hyvät yksiköt on tehty: pätevistä ja yhteistyökykyisistä ammattilaisista, jotka tuovat osaamisensa ja hyvinvointinsa ylpeästi esille. Ihmisen parhaaksi -palkinto jaettiin Turun terveysneuvontapiste Millin terveydenhoitaja Sanna Järvensivulle. Sanna ja hänen tiiminsä menevät ammattitaidolla kohti tulevaisuutta pelastaen siinä samalla monen ihmisen tulevaisuuden.

Juuri tällaisia, ammattitaidostaan ylpeitä yksiköitä, ammattilaisia ja sairaanhoitajia meidän tulee arvostaa, suojella ja kunnioittaa. Kuuleeko yhteiskunta, näkevätkö päättäjät, ymmärtävätkö kansalaiset? Näihin osaajiin meidän tulee investoida. Ammattitaitoisilla sairaanhoitajilla on kriittinen rooli suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuuden onnistumisissa ja koko maailman terveyspolitiikan kestävässä kehityksessä. Tulevaisuus tehdään nyt, ja sen turvaamiseen tarvitaan sairaanhoitajien ammattitaitoa.

Möta framtiden med sjukskötarnas yrkesskicklighet

Sjukskötardagarna 2023 var en framgång. Behovet var uppenbart för en gemensam riksomfattande samling och för stärkning av den egna yrkesidentiteten och nätverken – den mångomtalade attraktiviteten fanns i luften, eller hur! Att möta kolleger ser inte till ålder eller antal år. Vilken betydelse har inte spontana träffar, samtal, lysande expertpresentationer och rollmodeller. För att inte tala om överdosering av kramar.

Årets tema på sjukskötardagarna, med yrkesskicklighet mot framtiden, kom väl fram i premieringen av sjukskötare. Priset Vuoden työyhteisö (Årets arbetsenhet) till TAYS inremedicinska jouravdelning koncentrerade vad bra enheter är gjorda av: kompetenta och samarbetsförmögna professionella som med stolthet för fram sitt kunnande och välbefinnande. Priset Ihmisen hyväksi (För människans väl) gavs till hälsovårdaren Sanna Järvensivu vid Hälsorådgivningen Milli i Åbo. Sanna och hennes team går professionellt mot framtiden och räddar då samtidigt många människors framtid.

Precis sådana över sin yrkesskicklighet stolta enheter, professionella och sjukskötare bör vi uppdkatta, skydda och respektera. Hör samhället, ser beslutsfattarna, begriper medborgarna? Dessa kunniga bör vi investera i. Yrkesskickliga sjukskötare har en kritisk roll i hur den finländska social- och hälsovårdens framtid lyckas och hela världens hälsopolitik får en hållbar utveckling. Framtiden byggs upp nu och tryggandet av den kräver yrkesskicklighet av sjukskötarna.

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 5/2023. Lue koko lehti.

Heljä Lundgrén-Laine

Puheenjohtaja