Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Korona vei Fiocan

Korona on tänä vuonna vaikeuttanut monen yrityksen toimintaa. Valitettavasti Sairaanhoitajaliiton koulutusyhtiö Fioca Oy ei sekään säästynyt koronan aiheuttamalta iskulta. Yhtiön taloustilanne romahti kokoontumisrajoitusten estettyä fyysisten koulutusten järjestämisen.

Epävarmuuden jatkuessa yhä edelleen Sairaanhoitajaliiton valtuusto joutui päättämään, lähteekö se pääomittamaan yhtiön toimintaa. Yhtiön pelastaminen olisi ollut kallis ja epävarma operaatio. Valtuuston tahtotila on Sairaanhoitajaliiton eli jäsenistön varojen turvaaminen, joten Fioca Oy haettiin konkurssiin.

Päätös on raskas, mutta myös uuden mahdollisuuden alku. Sairaanhoitajaliitto palauttaa koulutukset omaksi toiminnakseen, aivan kuten se palautti jo aikaisemmin Sairaanhoitaja- ja Tutkiva Hoitotyö -lehdet takaisin Sairaanhoitajaliittoon. Kehitämme tulevaa koulutustoimintaa samoin kuin muitakin palveluitamme meneillään olevan palvelumuotoiluprosessin avulla.

Uskomme koulutustarjonnan uudelleenjärjestämisen koituvan jäsenistön eduksi. Kuuntelemme jäsenistön tarpeita ja toiveita herkällä korvalla. Suositut maksuttomat webinaarit jatkavat koulutusohjelmassa ja niiden rinnalle tuomme myös uutta koulutustoimintaa. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä pystymme järjestämään koulutukset jäsenistölle omakustannushintaan.

Sairaanhoitajaliitto ottaa jatkossa hoitoonsa myös Sairaanhoitajapäivät-tapahtumakokonaisuuden. Nykyisessä muodossaan suunniteltua Sairaanhoitajapäivät-tapahtumaa ei järjestetä. Vuoden 2021 Sairaanhoitajapäivistä tullaan tiedottamaan Sairaanhoitajaliiton kanavissa niin pian kuin mahdollista.

Corona tog Fioca

Corona har i år försvårat många företags verksamhet. Tyvärr kunde i heller Sjuksköterskeförbundets utbildningsbolag Fioca Oy ungå coronans stöt. Företagets ekonomiska läge rasade när sammankomstrestriktionerna hindrade ordnandet av fysiska utbildningar. 

När osäkerheten fortsatte allt längre blev Sjuksköterskeförbundets fullmäktige tvungna att besluta om de skar kapitalisera företagets verksamhet. Det hade varit en dyr och osäker operation att rädda bolaget. Fullmäktiges vilja är att trygga Sjuksköterskeförbundets, dvs. medlemmarnas medel, varför Fioca Oy söktes i konkurs.

Beslutet är tungt men även starten på en ny möjlighet. Sjuksköterskeförbundet tar tillbaka utbildningarna i sin egen verksamhet, precis som det redan tidigare tog tillbaka tidskrifterna Sjukskötaren och Tutkiva Hoitotyö till Sjuksköterskeförbundet. Vi utvecklar den kommande utbildningsverksamheten liksom vår övriga service med hjälp av den pågående serviceformgivningsprocessen.

Vi tror att omorganisationen av utbildningsutbudet länder medlemmarna till fördel. Vi lyssnar lyhört till medlemmarnas behov och önskemål. De populära kostnadsfria webinarierna fortsätter sitt utbildningsprogram och parallellt med dem tar vi fram även ny utbildningsverksamhet. Som allmännyttig förening kan vi anordna utbildningar för medlemmarna till självkostnadspris. 

Sjuksköterskeförbundet ska i framtiden hand om Sjukskötardagarnas evenemangshelhet. I nuvarande form planerade Sjukskötardagar ordnas inte. Om Sjukskötardagarna år 2021 kommer vi att informera via Sjuksköterskeförbundet kanaler så fort som möjligt.

Kirjoitus on julkaistu Sairaanhoitaja-lehdessä 7/2020. Lue koko lehti.