Siirry sisältöön
Sairaanhoitajapäivät Liity jäseneksi Asiointipalvelu
In English Haku

Kuluttajalle suunnattujen geenitestien hyödyt ja haitat – narratiivinen kirjallisuuskatsaus

Tutkiva Hoitotyö -tiivistelmä: Liikanen E, Halkoaho A. 2021. Kuluttajalle suunnattujen geenitestien hyödyt ja haitat – narratiivinen kirjallisuuskatsaus. Tutkiva Hoitotyö 19(2), 3–11.

Tutkimuksen tarkoitus: Tutkimuksen tarkoitus oli aikaisemman tiedon perusteella kuvata kuluttajille suunnattuja geenitestejä yksilöllistetyn terveydenhuollon näkökulmasta.

Aineisto ja menetelmät: Tutkimus toteutettiin narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. Aineisto haettiin CINAHL-, MEDLINE- ja ScienceDirect -tietokannoista. Aineisto muodostui 21 artikkelista, jotka analysoitiin aineistolähtöisellä sisallönanalyysilla.

Tulokset: Kuluttajille suunnattujen geenitestien hyötyjä ovat tiedon ja terveyskäyttäytymisen muuttuminen. Näiden testien haittoja ovat vahingot yksilölle, epäeettinen markkinointi, tiedon ja ohjauksen puute, testien epäluotettavuus ja geenitiedon epäselvä omistajuus.

Päätelmät: Hoitotyöntekijöiden osaamista genomista ja erilaisista geenitesteistä tulee kehittää. Osaamisen kehittäminen voidaan toteuttaa täydennyskoulutuksen avulla ja lisäämällä asiaan liittyviä opintoja hoitotyöntekijöiden peruskoulutuksen opetussuunnitelmiin.

Asiasanat: geenitestit, hoitotyöntekijä, narratiivinen kirjallisuuskatsaus, osaamisen kehittäminen

Mitä tutkimusaiheesta jo tiedetään?

  • Yksilöt ostavat enenevässä määrin kuluttajille suunnattuja geenitestejä sairastumisen riskin arvioimiseksi.
  • Hoitotyöntekijöiltä odotetaan kykyä neuvoa ja ohjata potilaita geenitesteihin liittyvissä asioissa.

Mitä uutta tietoa tutkimus tuottaa?

  • Kuluttajille suunnattujen geenitestien hyötyjä yksilöille ovat tiedon lisääntyminen ja terveyskäyttäytymisen muuttuminen.
  • Kuluttajille suunnattujen geenitestien haittoja ovat vahingot yksilölle, epäeettinen markkinointi, tiedon ja ohjauksen puute, testien epäluotettavuus ja geenitiedon epäselvä omistajuus.

Miten tuloksia voidaan hyödyntää hoitotyön käytännön, koulutuksen, johtamisen ja/tai tutkimuksen kehittämisessä?

  • Hoitotyöntekijät voivat hyödyntää tutkimustuloksia ohjatessaan asiakkaita ja potilaita geenitesteihin liittyvissä kysymyksissä.
  • Tulosten perusteella voidaan suunnitella terveysalan tutkinto- ja täydennyskoulutusta, joka vahvistaa hoitotyöntekijöiden genomiin ja geenitesteihin liittyvää osaamista.

Siirry digilehteen